Gelecekteki Yerinizi Alın!
 
   
 
Google Reklam
Danışmanı
Efesweb Web Tasarım, Google Reklamcılık,
Prodüksiyon Hizmetleri
Telefon : 0 232 445 17 17
    0 532 214 19 95
E-Posta : bilgi@efesweb.com
FAYDALI BİLGİLER
 

%100 E KADAR MELEK YATIRIMCILARA VERGİ MUAFİYETİ KANUNU ÇIKTI

 

Bir omuzda Melek, diğer omuzda Devlet

HÜRRİYET EKONOMİ SERVİSİ
12 Nisan 2013
 
Bir omuzda Melek, diğer omuzda Devlet

Bireysel Katılım Sermayesi Programı’na katılan melek yatırımcılar girişimcilere aktardıkları sermayenin, TÜBİTAK ve KOSGEB onaylı projelerde yüzde 100 diğerlerinde yüzde 75’ini vergi matrahlarından düşebilecek.

SON yıllarda girişimciler için fırsat yaratan ve başarı öyküleri yaratan Melek Yatırımcı modeli Türkiye’de yeni bir boyut kazandı. Melek Yatırımcılığı sertifika ile tescilliğen devlet melek yatırımcılara büyük bir vergi avantajı getirdi. Bu adım daha çok girişimcinin daha çok sermayeyi melek yatırımcılara aktarmasını teşvik edecek.
Projenin tanıtımı için sabah melek yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan sonrasında ilk sertifikaların da dağıtımını yaptı. 

DEVLETTEN SİSTEME KATKI

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’na ilişkin, “Bugünden itibaren ilk defa devlet bu sisteme katkı verip teşvik etmeye başlayacak” dedi. Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nın tanıtımında, sistemin, Türkiye’nin ekonomik olarak dinamik ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacağını, dünyada uygulamanın yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydetti.
Sistemin, Türkiye’de iş dünyasının sivil inisiyatifiyle başlatılıp uygulandığını ifade eden Babacan, şunları söyledi: “Bugünden itibaren ilk defa devlet bu sisteme katkı verip teşvik etmeye başlayacak. Bireysel katılım sermayesi sistemi, bireysel katılım yatırımcısından ve girişimciden oluşuyor. Bireysel katılım yatırımcısına dünyada ‘iş melekleri’ ya da ‘melek yatırımcı’ gibi isimler veriliyor. Biz bu tabiri geçen yıl yaptığımız yasal düzenlemeyle mevzuatımıza taşımış olduk. Hazine Müsteşarlığımız da ikincil düzenlemelerle bunun yasal altyapısını tamamlamış oldu.”
Melek yatırımcı olabilmek için lisans mekanizmasına dahil olunması gerektiğini belirten Babacan, “Bugüne kadar bunun açıklamasını yapmadan kendiliğinden sistemi duyup başvuran 28 başvuru oldu. 14 melek yatırımcı lisansını alıyor” dedi.

Melek yatırımcılığa  yüzde 100’e kadar vergi teşviki sağlanacak

BİREYSEL Katılım Sermayesi Programı’ndan lisanslarını amaya hak kazanan melek yatırımcılara 5 yıl süreyle geçerli olacak lisansları verildi. Ümit Boyner, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ile Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı adına Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Kazım Köseoğlu ile Mynet’in kurucusu Emre Kurttepeli meslek yatırımcı lisansını aldı.

Vergi matrahından düşülecek

Bir melek yatırımcının, bir girişimciye sermaye aktardığı anda aktardığı sermayeyi gelir vergisi matrahından düştüğünü anlatan Babacan, sözlerini şöyle  sürdürdü: “Tamamının olabilmesi için TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlarımızın desteklerinden yararlanmış ve o çerçeveye uygun bir firma olması gerekiyor. İlk defa bu işi yapıyorsa yüzde 75 yararlanıyor. Girişicilerimizi TÜBİTAK ve KOSGEB’e dahil olmayı teşvik etmiş oluyoruz. Yine melek yatırımcı, girişimci başarılı yürümeye başladığında artık o ilişkiye daha az ihtiyacı olup çıkmak istiyor. Biz 2 yıl durma zorunluluğu getirdik. Çıkarken koyduğu sermaye de sermayenin kazancı da vergiden muaf oluyor. Melek yatırımcılar yüzde 35’lik vergi dilimindeyse zaten çoğu öyle, ne kadar sermaye koyuyorsa o koyduğu sermayenin yüzde 35’i kadar vergiyi az ödemiş oluyor. Çıkarken  ne kadar para kazandıysa yine vergiden muaf.”

KAYNAK:  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23024286.asp

-------------------------------------------------------------------

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ

 BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ 

Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de Melek Yatırımcı olarak kullanılan kişiler ile ilgili yasal düzenleme, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile yapılmıştır. Yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiş olup, Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik ile yatırımların daha cazip hale getirilmesi için devlet desteği öngörülmüştür. Buna göre Lisanslı BKY’ler, Yönetmelik kapsamındaki anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazançtan indirebilirler. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, projesi son beş yıl içinde desteklenmiş şirketlere finansman sağlayan BKY için, bu oran %100 olarak uygulanacaktır.

BKY tarafından vergi teşviki alınabilmesi için yatırım yapılabilecek şirketler sadece anonim şirket tipinde kurulmuş şirketlerdir. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Söz konusu destek yalnızca lisanslı BKY’ler için olup, girişim yapılan şirketi kapsamamaktadır.

Bireysel Katılım Sermayesi sistemine ilişkin düzenleme ile piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin arttırılması amaçlanmıştır. Çünkü her küçük şirkete, her girişimciye destek veren, yatırım yapanı iş meleği, BKY olarak nitelendirmek mümkün olmamaktadır. Yönetmelik ile kimlerin BKY olabilecekleri ve bunların uyması gereken kurallar belirlenmiştir. Buna göre; BKY olabilmek için Hazine Müsteşarlığına başvurarak BKY Lisansı almak gereklidir. BKY Lisansı alabilmek için Hazine Müsteşarlığı bazı şartların varlığını aramaktadır. Bu şartlar iki temel grupta toplanmaktadır.

A) Yüksek Gelir veya Servet Kriteri

-      Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gayrisafi geliri ayrı ayrı 200.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar veya,

-      Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar.

B) Tecrübe Kriteri

Bu ikinci grupta ise mali gücün yüksekliğinden ziyade tecrübenin varlığının yeterli görüldüğü kriterler yer almaktadır. Buna göre;

-      Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

-      Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

-      BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,

-      Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişiler BKY olmak üzere başvuru yapma hakkına sahiptir.

Bireysel Katılım Sermaye Sisteminde önemli bir düzenlemede Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağlarıdır. (BKY Ağı). BKY Ağı herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olan ve BKY’lerin bir araya geldikleri oluşumlardır. Hazine Müsteşarlığı 01.01.2014 itibariyle BKY’ler ile tüm irtibatı, BKY’lerin üyesi olduğu BKY Ağı vasıtasıyla gerçekleştirecek olup, bu nedenle her BKY’nin bir BKY Ağına üye olması gerekmektir. BKY Ağları gerekli şartları taşımaları koşulu ile Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilecektir. Bir BKY’nin birden fazla BKY Ağına üye olması mümkündür.

Devlet Desteğinden Yararlanmak İçin Uygulamaya İlişkin Süreç:

Lisanslı BKY’nin vergi desteğinden yararlanabilmesi için yatırım yapılmadan önce aşağıda sayılan belgelerle birlikte BKY Ağı aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvurması gereklidir.

-      İş planı.

-      Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı.

-      Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.

-      BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle ilgili mevzuata aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.

-      Girişim şirketi ortaklarının, Hazine Müsteşarlığı’nın düzenlemelerine uyacaklarını belirten taahhütname.

-      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

Teşvik kapsamında yatırım yapılacak şirketin taşıması gereken şartlar ise;

-      Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.

-      En fazla elli çalışanı bulunması.

-      Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

-      Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

-      Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

-      Paylarının halka arz edilmemiş olması.

-      BKY’ler şirketin hakim ortağı, yani %50’den fazla ortağı olamaz.

Kaynak:http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=10&refContent=741

18 Yaşına gelmeden milyoner olanlar

 


Milyoner olmak için mutlaka üniversite mezuniyeti gerekmez, ancak liseden
bile mezun olmadan “milyon”a kavuşan bu 10 gencin yaşam öyküsü sizi çok
şaşırtacak. Küçük yaştaki girişimcilerin başarılı olmaları çok da şaşırtıcı
değil aslında, zira kulak tıkacından tramplene kadar birçok şeyi çocuk yaştaki
girişimcilerin dehasına borçluyuz.


1- Ashley Qualls, whateverlife.com internet sitesini 2004 yılında yayına
açtığında 14 yaşındaydı. Sitesinde kendi yaş grubundaki kızlar için Myspace
şablonları sunmaya başladı. 2007 yılında ayda 1 milyon ziyaretçi rakamına ulaşan
Ashley’nin sitesi, o 17 yaşına girmeden milyoner olmasını sağladı. Kendi evini
satın alan genç kız, sitesi için yapılan 1.5 milyon dolarlık teklife de hayır
yanıtını verdi.


2- Farrah Gray altı yaşındayken vücut losyonu satmaya başladı. 13 yaşında
özel yemekler üzerine bir firma kurdu ve sadece 1 yıl sonra aldığı 1.5 milyon
doların üzerindeki siparişlerle Farrah Gray 14 yaşında bir milyoner oldu. Gray
aynı zamanda Wal Street’te ofisi olan en genç kişi ünvanını da elinde
bulunduruyor.


3- 1993 yılında babasının domuz pastırmasının yağını süzmek için gazete
kullanması, sekiz yaşındaki Abbey Fleck’i milyoner eden yolu açtı. Babasının bu
hareketiyle annesinden azar işittiğini duyan Abbey, yağları kendi içinde
toplayan özel domuz pastırması tabağını tasarladı. 1996 yılında da Walmart küçük
girişimciye ilk siparişini verdi: tam 100 bin domuz pastırması tabağı.


4- Richie Stachowski, 11 yaşındayken ailesiyle gittiği Hawaii tatilinden hiç
memnun kalmadı. Çünkü suyun altındayken babasıyla konuşamıyordu. Buna çözüm
bulmak için tasarım yapmaya başlayan Richie, 267 dolar harcayarak prototip bir
sualtı megafonu yaptı. Prototipini Toys “R” Us’a tanıttığındaysa, tam 50 bin
parçalık sipariş aldı. 1997 yılı yaz aylarının en sevilen oyuncağı olan “Water
Talkies” K-Mart ve Walmart gibi diğer büyük satıcılardan da sipariş aldı.

5- Kelly Reinhart’ın ailesi “bir buluş çiz” adında yaratıcı bir oyunla
çocuklarını eğlendiriyorlardı. Kelly, kovboyların tabanca kılıflarının
çiziminden yola çıkarak “Bacak Çantası” adlı ürünü geliştirdi. Çocukların video
oyunlarını ve benzeri eşyalarını taşımalarını sağlayan çanta çok popüler oldu.
Kelly dokuz yaşında kendi şirketinin başkanı olurken, 1 milyon dolara yakın
değerde sipariş aldı.


6- On yaşındaki Elise ve 13 yaşındaki Evan MacMillan kardeşler kendi çikolata
şirketlerini kurdular. Çiftlik temalı çikolatalar üreten “Çikolata Çiftliği”
şirketi o kadar başarılı oldu ki, iki kardeş 1991 yılında Ernst & Young
tarafından yılın girişimcisi seçildi. MacMillan kardeşler bir süre sonra
Çikolata Çiftliği’ni başka bir firmaya sattı, ancak fiyat açıklanmadı.


7- Leanna Archer, dokuz yaşındayken doğal saç bakımı işine girdi. Kendisi
yeni ürünler geliştirirken, abileri ve ebeveynleri bu ürünleri online ve
mağazalara giderek satıyorlardı. 2007 yılında Leanna 12 yaşına girdiğinde
şirketinin sekiz çalışanı vardı ve yıllık karı altı rakamlıydı. Küçük
girişimcinin bu başarısı halen sürüyor, Inc. Magazine kendisini 30 yaşın
altındaki en iyi 30 girişimciden biri olarak gösterdi.


8- John Magennis 14 yaşında yatak odasında internet sitesi tasarım işine
başladı. İlk başta saatte 15 dolar alan John’un şirketi hızla büyüdü ve 17
yaşına geldiğinde şirketinin değeri 1 milyon doları geçiyordu.


9- Sekizinci sınıf öğrencisi Sarah Buckel, okuldaki dolabının Disney
Channel’da gördüğü çocuklarınki gibi renkli ve eğlenceli olmasını istiyordu.
Ancak yıl sonunda dolaba yapıştıracağı tüm kağıtları sökme fikri hoşuna
gitmiyordu. Tam bu sırada babası mıknatıslı kartvizitler üreten bir şirketin
CEO’su oldu ve Sarah ihtiyacı olan esin kaynağına kavuştu. Mıknatıslı dolap
kağıtlarını üreten Sarah, bir yılda 1 milyon dolar kazandı ve bu parayla
babasının CEO olduğu şirketi de satın alıp, ürün yelpazesini genişletti.


10- Beş yaşında limonata satmaya başlayan Tyler Dikman, saatte 22 dolar
kazanıyordu. 10 yaşına geldiğindeyse, doğum günü partilerinde yarım saatine 37
dolar aldığı sihirbazlık gösterisi düzenliyordu. 15 yaşında bilgisayar satışı
işine girdi. 2001 yılında, Tyler henüz 17 yaşındayken şirketi 1 milyon doların
üzerinde kazanıyordu.

Kaynak:  http://vosmedya.blogspot.com/2012/12/18-yasina-gelmeden-milyoner-olan-10.html

1Steve jobs un Türkçe altyazılı meşhur stanford konuşması

2010 Yılı e-ticaret ciroları

 Internet Retailer firması tarafından her yıl çeşitli kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan e-ticaret firmalarının ciroları ve büyüme oranları açıklandı. Liste Avrupa’da en fazla ciro elde eden 300 e-ticaret sitesinden oluşuyor. Avrupa’da ilk 300 e-ticaret sitesi arasına Türkiye’den 15 e-ticaret site girebilmiş durum da. Bu durum Türkiye’de e-ticaretin büyüyen bir yapıya sahip olduğunun en büyük işareti bana göre. 2010 yılında Türkiye’nin en fazla ciro elde eden e-ticaret sitelerini yazının devamında bulabilirsiniz.
 
Türkiye’de e-ticaretin devleri
76. Hepsiburada.com 154 milyon $
111. Markafoni.com 95 milyon $
120. Teknosa.com 85 milyon $
163. Istanbulbilisim.com.tr 48 milyon $
190. Hizlial.com 35 milyon $
192. Trendyol.com 34 milyon $
193. Gold.com.tr 34 milyon $
204. Vatanbilgisayar.com 32 milyon $
248. Ciceksepeti.com 19 milyon $
260. Ereyon.com.tr 15 milyon $
264. Koctas.com.tr 14 milyon $
268. Pabbuc.com 13 milyon $
269. Vimjo.com 12 milyon $
278. Kitapyurdu.com 10 milyon $

2011 Yılı e-ticaret verileri

 BKM: 2011 Türkiye’de e-ticaret yılı oldu - 09.02.2012 15:37:33
Türkiye’de e-ticaret sektörünün hızla büyümesi geçen yıla damgasını vuran konular arasındaydı. Geçen 2011′in ilk altı ayındaki raporda yıl sonunda e-ticaretteki işlem hacminin 20 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyordu. Ancak sektör yıl sonunda bu rakamı geride bıraktı.
Bankalararası Kart Merkezi ’nin (BKM) 2011 yılı verileri  e-ticareti tercih edenlerin sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yayımlanan rapora göre 2011 sonu itibariyle yerli kredi kartları ile yerli ve yabancı sitelerde 135 milyon adet, toplam 22 milyar TL tutarında e-ticaret işlemi gerçekleştirildi. 2010 yılı ile 2011 yılı e-ticaret cirosunu karşılaştırıldığında, e-ticarette yüzde 57 oranında artış olduğu görülüyor.
 
Kaynak : http://www.platinmarket.com/bkm_2011_turkiyede_eticaret_yili_oldu-pkh269.html

2012 E-ticaret fuarı

 THE LİRA- Dijital sistemlerinin iş yapış biçimlerine etkisinin ekonomik değer yaratmadaki önemli rolünü ele alarak bu yıl ikincisi düzenlenen Djital Ekonomi Zirvesi ve Fuarı'nda internetin yaygınlaşmasıyla oluşan yeni ekonominin öncülük ettiği fırsat ve gelişim alanları ve iş yapış biçimlerinde son yıllarda meydana gelen gelişmeler tartışılacak.

Yerli ve yabancı bir çok konuşmacı ve panelistin katılımıyla renklenecek fuarda, çeşitli sektörlerde ticaret modellerini iş yapış biçimleriyle birleştirmiş pek çok kurumun standı da yer alıyor.

TIKLAMA MİLYONERİ İLK KEZ TÜRKİYE'DE
Fuarda konuşmacı olarak bulunan popüler yaşam tarzı girişimci koçluğu forumu clickmillionaires.com'un kurucusu, iş kurma uzmanı, stratejist ve yazar Scott Fox, özellikle Türkiye'de e-ticaretten internete bir çok konuda neler olduğuna dair katılımcılara açıklamalarda bulundu. Fox, Türkiye'de e-ticaret alanında özellikle son 2 yılda büyük gelişmeler yaşandığına değinirken şunları söyledi:

"Avrupa'daki insanların yüzde 50'si internetten haber okurken bu oran Türkiye'de yüzde 76. Online ortamdaki bu gelişmeler gerçekten Türkiye'deki insanların gündemi online olarak takip ettiğine dair çok önemli ve ümit verici bir ayrıntı. Dünyadaki Facebook kullanımında 4, Twitterkullanımında ise 8. olan Türkiye bu oranlarla çok ciddi bir mobil iletişim potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle bu alanlarda son dönemde yapılan yatırımlar çok başarılı. Trendyol, gittigidiyor, hepsiburada, yemeksepeti gibi başarılı çalışmaları görüyorum ve çok başarılı buluyorum. Gelecekte mobil internet olanakların hızla geliştiği Türkiye gibi ülkelerde, günlük hayatta yapılan işlemlerin büyük bir kısmı internet üzerinden yapılacak. Bu da e-ticaret sektörünün ekonomiye nasıl büyük bir katkı yapacağını gösteriyor"

ALTERNATİF SATIŞ
Fuarın ana sponsoru Turkcell'in Alternatif Satış Kanalları Müdürü Yalın Özcan, Turkcell'in etkileşimli pazar yöntemleriyle ve alternatif bir kanaldan geleneksel satış yapma amacıyla oluşturduğu çalışmalar konusunda bilgi verdi. Turkcellmagaza.com sitesi ile Türkiye'deki satış alanında önemli başarılara imza atmak istediklerini söyleyen Özcan, insanların internetten alışveriş yaparken en çok ödeme noktasında sıkıntı çektiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İnternetten alışveriş ülkemizde son zamanlarda yayılsa da henüz istenen seviyelerde değil. Bunun en önemli sebeblerinden biri ise güvenlik unsuru. İstatistiklere göre birçok insan, bir internet sitesinden alışveriş yaparken ödeme noktası adımına geldiklerinde o ürünü almaktan vazgeçiyorlar. Biz bu noktada turkcellmagaza.com ile bu problemi çözmek için önemli adımlar attık. Turkcell Cüzdan uygulamasına sahip tüm müşterilerimiz bizim sitemizden 7/24 telefon, tablet veya benzeri teknolojik ürünleri satın alabiliyorlar. Üstelik satın alma işlemi sırasında hiçbir kredi kartı bilgisi paylaşmıyorlar, aldıkları ürünler turkcell faturalarına yansıtılıyor. Böylece müşterilerimiz alışveriş yaparken güvenlik sıkıntısı çekmeden Turkcell güvencesiyle diledikleri ürünlere kavuşuyorlar"

Turkcellmagaza.com'un henüz 1.5 aylık bir uygulama olmasına rağmen günde 30 bin kişinin siteyi ziyaret ettiğini dikkat çeken Özcan, Turkcell farkı ve kalitesiyle online alışveriş alanında önemli yeniliklere adım atmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak:  http://www.thelira.com/haber/109103/dijital-ekonomi-ve-e-ticaret-fuari-basladi

2012 Türkiye e-ticaret raporu

 

E-ticaret, yılı 30 milyar lira hacimle kapatacak

27 Kasım 2012 Salı 16:38
 

 

İSTANBUL - Türkiye'de internet üzerinden kartla yapılan alışverişlerin 2012 yılını 30 milyar lira hacimle kapatması bekleniyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamada, Türkiye'de son 5 yılda yıllık bazda yüzde 50'nin üzerinde büyüme yakalayan internet üzerinden kartla yapılan alışverişlerin 2012 yılını 30 milyar lira hacimle kapatacağı, 2023 yılında ise internet üzerinden kartla yapılan alışveriş hacminin ise 350 milyar lirayı aşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, BKM, düzenlediği toplantıyla, e-ticarette kartlı ödemelerin rolünün değerlendirerek, 2012 yılında internet üzerinden yapılan kartlı ödeme verilerini ve 2023 hedeflerini paylaştı.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, toplantıda yaptığı konuşmada, hayat tarzının değişmesiyle birlikte ödeme sistemlerinde de alışkanlıkların değişim gösterdiğine dikkati çekti.

İnternetten alışverişin Türkiye'de hızla büyüdüğüne işaret eden Canko, "E-ticarette kartlı ödemelerin bu yılı 30 milyar lira ile kapatması öngörülüyor. 2023 yılında ise bu tutarın 350 milyar lirayı aşması hedefleniyor. '2023 Nakitsiz Ödemeler' hedefimizin önemli yapı taşlarından birini oluşturan internet üzerinden gerçekleştirilen kartlı alışverişlere, biz de BKM olarak Express ile katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BKM Express uygulamasının 2013 yılı başında, mobil platformlara da taşınacağını kaydeden Canko, "Bu sayede her yerden, günün her saatinde cep telefonu kullanarak e-ticaret sitelerinden kolay, hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Mobil cihazlarda, BKM Express uygulaması üzerinden para transferi de yapılacak. BKM Express, tüm akıllı telefonlarda kullanılabilecek" dedi.

Havayolu alışverişlerinin yüzde 90'ı internetten yapılıyor

BKM verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret sektöründe kartlı ödemelerin, 2012 yılını 157 milyon işlem adedi ve 30 milyar lira ödeme tutarı ile kapatması öngörülüyor. BKM'nin "2023 Nakitsiz Ödemeler" hedefi doğrultusunda, 2023 yılının ise 600 milyon adet işlem ve 356 milyar lira tutarında ödeme ile sonlanacağı tahmin ediliyor.

E-ticaret sektöründe 2008 yılında, tüm kartlı işlemler içinde, her 100 liralık alışverişin 5 lira tutarındaki bölümü e-ticaret üzerinden gerçekleştirilirken, 2012 yılında bu rakam her 100 lira tutarındaki alışveriş için 9 liraya yükseldi. 2023'te ise bu tutarın 18 lira yükselmesi öngörülürken, 2008 yılında 143 lira olan işlem başına ortalama tutar, 2012'de 193 liraya ulaşacak.

Sektörler olarak bakıldığında, kendi içindeki alışverişlerde internet kullanımının en yüksek olduğu sektör, yüzde 90 ile havayolu harcamaları oldu.

Açıklamada ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişler için BKM tarafından altyapısı oluşturulan ödeme platformu olan ve Haziran ayında tüketici ile buluşan BKM Express'in internetten yapılan kartlı ödemelerdeki büyümede önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Kaynak: http://www.dunya.com/e-ticaret,-yili-30-milyar-lira-hacimle-kapatacak-172689h.htm

2013 E-ticaret raporu

 

Türkiye’de E-ticaretin Rakamları: Online Alışveriş Büyüyor 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından hazırlanan Türkiye’de online alışveriş rakamları ve istatistikleri çalışmasında e-ticaretin son yıllarda gösterdiği gelişime yer verilmiş.

Hazırladığı infografikte Türk e-ticaret hacminin 2012 yılında önceki yıla kıyasla gösterdiği yüzde 35′lik büyümeyi hatırlatan ETİD, 2015 yılı için hedef olarak 62 milyar TL’yi işaret ediyor. Bu rakam 2012 yılındaki 31 milyar TL’nin neredeyse iki katı kadar. Aynı şekilde ortalama sepet tutarlarında da sürekli bir artış gözleniyor.

Tabi bu noktada e-ticaret olarak adlandırılan hacmin yalnızca yüzde 16,2′si kadarının B2C işlemlerine ait olduğunu not düşelim.

İlgili röportaj: ETİD: 2013′te E-ticaret Hacminin 50 Milyar TL’yi Aşmasını Hedefliyoruz

İnternetten en çok satın alınan ürünlerde erkekler için yüzde 39 ile elektronik ürünler, kadınlar için ise yüzde 41 ile giyim ve aksesuar kategorileri öne çıkıyor.

İnternet kullanıcılarının yaptığı aramalarda “online alışveriş” kelimesinin arttığına dikkat çeken ETİD’in infografiğinde İstanbul, Ankara ve İzmir en çok alışveriş yapan şehirler olarak belirlenmiş. Her 5 kişiden 1′inin internetten alışveriş yaptığı Türk e-ticaret sektörünün girişimciler için büyük potansiyel taşıdığını söylemek mümkün.

ETİD’in çeşitli raporlardan faydalanarak oluşturduğu infografikte Türk e-ticaretine dair daha farklı istatistiklere ve önemli rakamlara da ulaşmanız mümkün.

İlgili röportaj: Hakan Orhun: Devletin Güçlü Uygulamalarla E-ticareti Desteklemesi Gerekiyor

etid-infografik-eticaretKaynak:  http://eticaretmag.com/turkiyede-e-ticaret-online-alisveris-rakamlari/

2013 ilk 4 ay e-ticaret raporu

 

E-ticaret 2013 Yılının İlk 4 Ayında 11 Milyar TL Hacmine Ulaştı.


Türkiye’de, 2013 yılı ilk 4 ay içinde 11 milyar TL e-ticaret gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında 31 milyar TL olan e-ticaret rakamları, 2013’ün ilk 4 ayında yaklaşık 11 milyar TL oldu. Böylece Türk e-ticaretinin 50 milyar TL’lik 2013 hedefine ulaşacağı öngörülüyor. E-ticarette farklı projelere desteklerinin süreceğini belirten bakanlık yetkilileri, girişimcileri e-ticarete teşvik ediyor.

İnternet artık insan hayatını daha da kolaylaştırdı. İnternet üzerinden yapılan alışverişler, her geçen gün artıyor. Hemen hemen her sektör internetin tüm imkanlarını kullanarak ticarete farklı bir boyut kattı. İnternet aynı zamanda memleket özlemi çekenlerin de derdine deva oldu. Memleketini özleyenler yöresel lezzetlerini internetten sipariş edebiliyor.

Artık internetten yöresel gıda siparişi de verilebiliyor. Çok geniş yelpazeye hitap eden e-ticaret, memleket yemeği özlemi çekenlerin derdine deva oluyor. Genç girişimci Yasin Darbaz, yöresel tatları www.memlekettengelsin.com ile internete taşıdı. İnternet üzerinden geleneksel gıdaların satışını yapan Darbaz, e-ticaret in Türkiye’de her geçen gün geliştiğini anlattı.

Ticaretin artık sanal ortamda etkin bir şekilde yapılabildiğini ifade eden Darbaz, “4 yıldır Anadolu’nun en halis, en özgün lezzetlerini müşterilerimize kendi memleketlerinden getiriyoruz. Artık isteyenler Kayseri’den pastırma ve mantı, Gaziantep’ten baklava, İzmir’den Boyoz, Malatya’dan Kayısı, Karadeniz’den Fındık, Adana’dan kebap, Bayburt’tan Bal, Çorum’dan Leblebi bir tık ötede” dedi.

Kaynak:  http://blog.platinmarket.com/e-ticaret-2013-yilinin-ilk-4-ayinda-11-milyar-tl-hacmine-ulasti/

2023 de Türkiyede eticaret hacmi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Kart Monitör 2012 raporunda kredi kartı kullanım alışkanlıklarının yanı sıra internetten yapılan alışverişlere yönelik detaylı bir bakış da sunuldu. BKM’nin 2012 araştırmasına göre internetten yapılan kartlı ödemeler hızlı bir büyüme içinde. Zira rapora göre yılın ilk 10 ayında toplam 54 milyon kredi kartının 17 milyonu internetten ödeme yapmak için kullanılırken, geri kalanların da bu gruba katılması hayal değil.

Belirtilene göre 2008 yılında her 100 liralık işlemin 5 lirası internetten yapılırken, 2012 yılında bu tutar 9 liraya yükseldi. BKM bu oranın 2023 yılında 18 liraya yükseleceğini öngörürken, internetten yapılan kartlı ödeme sayısının 600 milyon adede, toplam tutarın ise 356 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’deki internet kullanımını da mercek altına alan araştırmada, kullanıcıların alışkanlıkları hakkında ilginç veriler sunuluyor. Kart Monitör Araştırmasına katılanların %64’ünün internet kullanıcısı olduğu kaydedilirken, bu oranın 18-34 yaş grubunda %76’ya, çocuk sahibi olmayanlarda ise %85’e kadar çıktığı vurgulanıyor.

Kaynak :  http://sosyalmedya.co/2023-turkiye-internet-alisveris-hacmi/


30 Milyon dolarlık Yatırımlı Lot18 2012 yi 50 Milyon Dolar Ciro ile Kapatmayı Hedefliyor

 

Lot18 2010 Kasım ayında kurulmuş bir online gurme yiyecek ve şarap private shopping sitesi.

2011 Ağustos ayında Diapers.com kurucularından1 milyon dolarlık ilk yatırımını alan firma, büyüme potansiyeli ile kuruluşunun ilk yılını tamamlar tamamlamaz 30 milyon dolarlık rekor bir yatırım almıştı.

Yatırımı ile Avrupa’ya açılma yolunda ilk adımını da atan site, 2012 yılı için oldukça iddialı rakamlara ulaşma peşinde.

2011 yılını 25 milyon dolarlık ciro ile tamamlayan firma, geçtiğimiz senenin sonlarında şaraba ek olarak farklı alkollü içkilerin de online satışını denemiş, fakat hizmetin bu bölümü beklenilen başarıya ulaşmayınca zaman kaybetmeyip hizmetten vazgeçmişti.

Avrupa’da İngiltere ve Fransa’da hizmet sunmakta olan site, bu seneyi geçtiğimiz seneye kıyasla %100 ciro artışı ile tamamlamayı hedeflediklerini açıklarken, özellikle mobil alanda hızlı büyüme yaşadıklarını paylaştı.

Şimdilik sadece iPhone uygulaması olan firma, satışlarının %25′inin mobilden geldiğini, bu seneyi mobil satışların da etkisiyle oldukça iyi ciro rakamları ile tamamlamayı hedeflediklerini iletti.

Kaynak:  http://eticaretmag.com/lot18-2012-hedefleri/ 

70 Başarılı iş fikri

 Girişimcilere ilham olacak inovasyon dolu örnekler içeren ve  ilk  defa morfikirler. com  ‘da yayınlanan 70 adet  başarılı  iş fikri yazımızda, ürün  geliştirme  ve yeni ürün icat etmekle nasıl milyon  dolarlar   kazanıldığı  anlatıyoruz.

Fikirlerin düşünce aşamasından çıkıp  uygulamaya  dökülürken nasıl bir sıralamadan geçtiğini iş fikirlerinin anlatımlarında okuduğunuz zaman girişimcilik açısından işlere bakış açınız değişecektir. Örneklerin hepsi  yurt  dışından aralarından bir çok ürün ise hala ülkemizde yok.
İş fikirleri konu başlıkları halindedir. Her konunun yanındaki devamı yazısına  tıklayarak
yazıların içeriğini okuyabilirsiniz.

1- Armut koltuk fikri ile 40 milyon  dolar   kazandı  Devamı

2- Islak Mendilde inovatif  başarı  Devamı

3- Biyonik Protez El i-LIMB Devamı

4- Harici aortik Kök Desteği – Exo Vasc Devamı

5 Anahtarsız Joystickli Kilitleme Mekanizması Devamı

6- Yüksek Hızlı Küçük Metal Eritme Fırını, Icon 3CS Devamı

7- Esnek Plastik Bağ, Rapstrap Devamı

8-Yüzey Kazıyıcı Devamı

9- Bebek Uyku Koltuğu Nap Nanny Devamı

10- Sütyen Topu BraBall Devamı

11- Fonksiyonel Baston Devamı

12- İstenmeyen aramaları engelleme trueCall Devamı

13- Disk Silici: Verileri Disklerden Silen Devrim Niteliğinde Bir araç Devamı

14-  Basit  ama etkili bir fikir Headline It Devamı

15- Drainwave Su Dalgası Devamı

16- Sütyen askı Tutacağı ile 2 milyon  dolar   kazandı  Devamı

17- Erken Deprem alarmı Cihazı Devamı

18- Sıvı granit fikri Devamı

19- Biolite ile Çevreci Odunlu Ocaklar Devamı

20- Balık Yemi Çevreyi Kurtarmak için iyi fikir Devamı

21- Chilipper ile istediğin anda sıcak su Devamı

22- Enerji Harcama Göstergesi fikri Devamı

23- Evcil Hayvan Tuvaleti Devamı

24- Kurtarma minderi albacmat ile nasıl 5 milyon dolar kazandı Devamı

25- Su toplayıcı Daha az Suyu Boşa Harcamanızı sağlıyor Devamı

26- Mikro robotlar geleceğin iş fikirleri Devamı

27- Kar Bisikleti fikri ile 1 milyon dolardan fazla kazandı Devamı

28- Elektronik Eşya Kurutma Torbası Devamı

29- Çocuk uçak yolcuları için güvenlik sistemi 3.5 milyon dolar kazandırdı Devamı

30- Zemini silerken süpürgelikleri temizleyen paspas 100.000 dolardan fazla para kazandırdı
Devamı

31- Dragons Den Manyetik Köstebek MagnaMole Devamı

32- Tuvalete atılabilen ilk bebek bezi Devamı

33- Vida Yürüme aksamlı aracın Yeniden İcadı Devamı

34- Su tabancasıyla gelen 4 milyon dolarlık servet Devamı

35- Karton Kutu Bas Gitarı Devamı

36- Elbise Katlayıcı fikri 20 milyon dolar kazandırdı Devamı

37- Sporcular için Bileğe takılan Su Şişeleri Devamı

38- Duş kabini, inovasyon ve iş fikirleri Devamı

39- Kar küreği ile 3 milyon doları nasıl kazandı Devamı

40- En komik fikir Masa sabitleyici ile nasıl 1 milyon dolar kazandı Devamı

41- Tuvaletlere Çocuk Basamağı Devamı

42- Tekerlekli sandalye, inovasyon ve Trekinetic Devamı

43- No Frizz Kabarık Saçlara Son Devamı

44- Çocuklar için Güvenli Emniyet Kemeri Devamı

45- Motorwind Mikro Rüzgar Türbinleri Devamı

46- Araç Yolu İşaretleyicisi Devamı

47- SmartBurn bacayı temiz tutar daha iyi yanma sağlar Devamı

48- Deri Hücrelerini Embriyonik Benzeri Kök Hücrelerine Dönüştürmek Devamı

49- Reboundcu (pota altı file) 1 milyon dolardan fazla kazandıran fikir Devamı

50- Kelime şifreli kilit Wordlock Devamı

51- Fizik Tedavi ayak Egzersiz Tablası Devamı

52- Patemm Minderi Devamı

53- Atık Su arıtma Sistemi Biolytix Devamı

54- Gümrük arama-Tarama Kamyonu ROBOSCaN Devamı

55- Evcil hayvan su kasesi Road Refresher Devamı

56- Stephen Key Seri Mucit ve iş fikirleri Devamı

57- Omurilik Koruyan Kurtarma aleti RESQROLL Devamı

58- Karides Beynine Dayalı Güdüm aracı Devamı

59- Gorillapod Esnek ayaklı Tripod Devamı

60- Kalp Krizi veya Felç Sonrası Soğutma Yeleği Devamı

61- Döşeme Boşluk Kapatıcı Devamı

62- YabbiJab IV – İğne Simulasyonu Devamı

63- SimitKeser hiç aklınıza gelmişmiydi Devamı

64- Saç Düzleştirme Otomatı fikri Devamı

65- Golf Oyuncularına Yardımcı arabası Shadow Caddy Devamı

66- TripStop Kaldırım Tutacağı Devamı

67- Tuğla ve Kalıp Kesme aleti True-Cut Devamı

68- Pool-mate yeni bir saat fikri ve 60 ülkeye satış Devamı

69- Arabalara çekiş ağırlığı ekleme fikri Devamı

70-Bulaşma Önleyici Saydam adım İzole Levhası Devamı

Kaynak   http://morfikirler.com/yazi/basarili-is-fikirleri-70-adet


 

8 Yaşında ki e-tüccar

  Yaşıtları okuma yazmayı sökerken o ticarete başladı. İnternet üzerinden plastik kalem satarak işe başlayan 8 yaşındaki küçük kız 2 yıl içinde 500 bin dolarlık ciroya ulaştı. İşte küçük bir e-ticaret girişimcisinin büyük başarı öyküsü...

10 YAŞINDA BİR E-TİCARET GİRİŞİMCİSİNİN BAŞARI ÖYKÜSÜ 

Hannah Altman henüz 10 yaşında ve kendisine ait 500.000 dolar ciroya ulaşan bir e-ticaret şirketine sahip. Hannah'nın hikayesi oldukça ilgi çekici.

8 yaşında iken plastik kalem başı satma fikri ile www.HannahsCoolWorld.com isimli siteyi başlatan Hannah, şirketi kurduğu 2009′dan bugüne 300.000′e yakın kalem başı ve neredeyse 150.000 adet şekilli silgi satışı olduğunu belirtiyor.

Hannah'nın anne ve babası şirketin hızlı ilerleyişini farketmiş olacaklar ki, gündüz işlerini bırakıp 10 yaşındaki kızları Hannah için çalışmaya başlamışlar.

Şu an 5. sınıfta olan Hannah şirketini geliştirmek için çok çalışıyor. Hannah, okuldan sonra en az 1-2 saat internet üzerinden satışını yapabileceği ürünleri araştırıyor, gelen siparişleri inceliyor.

Hannah'nın anne ve babası, Lauren ve Rick Altman, kızlarına paylaşmanın önemini de öğrettiklerini belirtiyor. Hannah'nın kurdugu vakıf "Hannah's Cool World National Wildlife Foundation", Michigan Humane Society ve bazı yaz kamplarına düzenli bağışlarda bulunuyor. Şirket aynı zamanda 2010 yılında her satışının 1 dolarının "Rock Can Roll" isimli yardım kuruluşuna bağışlandığı Hip To The Skippy isimli bir plastik bilezik satışı başlatmış.

Hannah'nın henüz bu kadar küçük yaşta başlattığı ve kısa bir sürede genişleyen bu online ticaret sitesi, yaratıcı fikirlerin her türlü ekonomik koşulda yol alabileceğinin adeta kanıtı.

Son günlerde ABD'de ulusal televizyonlarda ve gazetelerde birçok habere konu olan bu başarı hikayesi, yeni nesil girişimcilerin büyüdüklerinde neler yapacağının ufak bir göstergesi gibi.

Kaynak:  
http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=6095 

90 000 alan adına sahip olan firma nokta domainsle yapılan röportaj

 nokta domains alan adi kiralamaBir internet şirketi kurmanın ilk adımı, bir alan adı sahibi olmak dersek sanırım yanılmış olmayız. Türkiye’de her ne kadar internet ekosistemi son yıllarda dikkat çekmeye başlasa daNokta Domains gibi yerli bir marka dünyanın sayılı alan adı portföylerinden birine sahip ve bu alanda yeni girişimlerpazara çıkıyor.

Peki projeniz için boşta olan alan adları fazlasıyla sıradansa (muhtemelen öyledir) ve jenerik alan adı alacak paranız yoksa iyi bir alan adı kiralamak size avantaj sağlar mı? Alan adı konusunda takılıp kalan kalan okuyucularımız için bu sorunun cevabını Ocak 2012‘de alan adlarının bir kısmınıkiralamaya açan Nokta Domains’e sorduk. Bir de sizin için kiralamada yüzde 15 indirim sağlayan MRC20130703 kodunu aldık. :)

Fırat Demirel: Kısaca Nokta Domains’den bahsedebilir misiniz?

Nokta Domains: Nokta İnternet Teknolojileri, 2002 yılında Türkiye ve Kuzey Amerika’da internet tabanlı servisler vermek amacıyla kurulmuştur. Doğrudan internet navigasyonu ve alan adları yönetimi konusunda etkinlik göstermektedir. Kurulduğu yıldan itibaren şirket sahip olduğu alan adı portföyünü geliştirmek için jenerik ve kaliteli alımlarıyla büyümeye devam etmiş ve pazardaki konumunu güçlendirmiştir.

F. Demirel: Nokta Domains’in şu an için kaç alan adı bulunuyor?

N. Domains: NoktaDomains.com olarak, Türkiye’nin en büyük, Dünyanın sayılı alan adı portföyü sahibi şirketlerden biriyiz. Şu anda 90,000’e yakın alan adımız bulunmaktadır. Alan adı satış, kiralama, monetization (yönetim), alım ve değerleme başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanıcılarımıza hizmet veriyoruz.

F. Demirel: Bu kadar büyük bir portföyün doğal olarak önemli satışlar yaptığını biliyoruz ama örnekleri bir de sizden duyalım?

N. Domains: Son yıllarda özellikle premium satışlarımız ve geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız kiralamayla ön plana çıktık. Turkcell’e satışını gerçekleştirdiğimiz Bavul.com ($25,000), YemekSepeti.com’a satışını gerçekleştirdiğimiz $50,000’lık Irmik.com, Lokum.com ve Papyon.com sektörde öne çıkan satışlarımızdan bazıları. İki sene önce $250,000’lik UcakBileti.com satışımızlada Türkiye’deki en yüksek alan adı satışını gerçekleştirdik.

F. Demirel: Nokta Domains’in alan adı kiralamaya başlayalı 1 yılı geçiyor. Alan adlarınızı kiralamaya açtığınıza memnun musunuz?

N. Domains: Türkiye’de alan adı pazarı tam oluşmadığı için, satış fiyatlarımız özellikle de girişimciler için biraz yüksek kalmaktaydı. Piyasayı canlandırmak adına kiralama hizmetimizi yayına almaya karar verdik. Türkiye’de bir ilk olan (ve dünyadaki sayılı servislerden biri olan) bu hizmetle birlikte, NoktaDomains.com’da sergilenen domainler kiralanabiliyor ve projelendirilebiliyor. Böylece oldukça kısa bir süre içerisinde kiracılarımızın destekleriyle çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu çalışmamızı geliştirerek devam etmekten de mutluluk duyuyoruz.

F. Demirel: Bu bir yıl içinde kaç tane yerli/yabancı alan adı kiraladınız?

N. Domains: Bir yıl içerisinde 150’den fazla alan adı kiraladık. Bu kiralarımızın yüzde 60’lık kısmını (90 tanesi) Türkçe alan adları, kalan kısmını da yabancı alan adları oluşturmaktadır.

F. Demirel: İlk açıldığı günden bu yana kiralanabilecek alan adı sayısı nasıl değişim gösterdi? Şu anda kaç tane kiralık alan adı var?

N. Domains: Kiralama servisimizi öncelikle Türkçe alan adlarımızla başlattık; sonrasında yabancı alan adlarımızı da bu servisimize de eklemeye karar verdik. Gelen teklifler ve talep kısa süre içinde neredeyse 5 katına ulaştı. Bu artışta yabancı ve Türk avukatlarımızın yardımıyla kira sözleşmemizi müşterilerimizin haklarını gözeterek yaptığımız güncellemelerin de oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kiracılarımızın büyük bir kısmı kiralamalarına devam ediyor, bir kısmı da satın alıyor. Kiracılarımızın 95%’i kiralarına devam etmektedir.

F. Demirel: Nokta Domains’den bir alan adı kiraladığımda alan adı yüzde 51 benim oldu diyebilir miyim? Yani alan adını satın alma önceliği benim elimde mi? Eli güçlü bir başka satıcının benim kullandığım kiralık alan adını satın alması mümkün mü?

N. Domains: Müşterilerimiz kira sürecinin başlangıcında iki seçeneğe sahipler; ilki dilerlerse satış opsiyonlu kiralama sürecini tercih ederek kiralamaya başlayabiliyorlar ve süreç bitiminde anlaşmamızda belirlenen fiyat üzerinden satın alabiliyorlar. Ancak, satın alma seçeneği belirtildiğinde kira sürecinin satışla tamamlanma gibi bir zorunluluğun olmadığını belirtmek isterim. Diğeri seçeneğimiz ise satış opsiyonu olmaksızın sadece kiralama süreci ile de devam edebilme seçeneğidir.

Her iki alternatif içerisinde de kira sürecimiz başladığı andan itibaren alan adının başka kişilere satış ve kiralama seçenekleri kapatılıyor. Projelerine bir hayli zaman ve emek harcayan kiracılarımızın çalışmaları devam ederken alan adının ellerinde alınması gibi bir durum yaşanması söz konusu değil.

F. Demirel: Alan adı kiralamasından vazgeçen şirketler oldu mu? Olduysa gerekçeleri neydi?

N. Domains: Kiralarımızın yüzde 95’si devam ediyor. Vazgeçen müşterilerimizin büyük bir çoğu yasal içerik nedeniyle anlaşmalarını sonlandırdılar. Örneğin, cinsel veya kumar bazlı içerik paylaşımı yasalara uygun olmadığı için bu tür projelerde sonlandırma yoluna gidildi. Bir kaç müşterimiz de başka projelerine başlamak adına, kira sözleşmelerini sonlandırdılar.

F. Demirel: Peki kiralamadan satın almaya geçen şirketler var mı?

N. Domains: Evet, kiracılarımızın yaklaşık yüzde 5’lik kısmı kiraladıkları domainleri satın alma yolunda ilerlediler.

F. Demirel: Bir alan adını sonsuza kadar kiralayabilir miyim? Ya da kiraladığım alan adını bir başkasına kiralamamın önünde bir engel var mı? (Alt alan adı olarak vs..)

N. Domains: Anlaşma süresini belirli bir periyotta belirleme koşulumuz bulunuyor. Örneğin, 6 ay, 5 yıl gibi. Evet, şu anki anlaşmamıza göre müşterilerimiz kiraladıkları domainleri başkalarına kiralayamıyor veya satamıyorlar.

F. Demirel: Daha jenerik ve hedefli alan adının daha kolay başarı getireceğini kabul edersek pazar araştırmasını ve mali analizini iyi yapan her girişimci alan adı kiralaması yapmalı mı sizce?

N. Domains: Alan adı projelerin yapı taşıdır. Alan adı kaliteliyse, projelerinin bir adım önce başlamalarını sağlıyor. Örneğin, Mobilyalar.com gibi herkesin bildiği bir alan adıyla sektöre giriş yapmak, marka bilinirliğini arttırma ve sitenin trafiğinin arttırılması sürecinde daha faydalı oluyor. Pazar araştırması ve mali analiz yapan her girişimciye domain kiralamayı önerebiliriz. Fakat, burada asıl karar girişimcilerin projelerine ne kadarlık bir bütçe ayırmak istediklerine karar vermeleri. Ek olarak, alan adına sahip olmak isteyen müşterilerimiz de oluyor. Bu da karar verme sürecini etkileyen etmenlerden.

Blogumuzda bir kaç müşterimizden aldığımız geri dönüşleri paylaşıyoruz. Dileyen Webrazzi okuyucuları Tarık Orman ve Tarık Sucu ile yaptığımız röportajlara göz atabilir.

F. Demirel: Son olarak Nokta Domains’den 2013 için bir sektör değerlendirmesi yapmanızı istiyorum.

N. Domains: 2013 alan adı sektörü için farklı bir yıl olacak. Geçtiğimiz yıl, farklı gelir modelleri oluşturulmaya başlamıştı. Öncülüğünü yaptığımız alan adı kiralama ve taksitli alan adı alımı bunlara örnek gösterilebilir. Fakat, bu yeni hizmetleri sunan şirket sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmedi. Bu yıl, farklı gelir modellerinin, daha yaygın kullanılacağına inanıyoruz. Örneğin, pazardaki en kaliteli domain sahiplerinden olan Rick Schwartz, 2013 başında domainlerini kiralamaya açtı ve şu anda girişimcileri desteklemeye yönelik programına devam ediyor.

Farklı gelir modellerinin dışında, yeni uzantıların piyasaya çıkacak olması, sektörü hareketlendirecek gelişmelerden. Bizim görüşümüz .com’un değerinin koruyacağı ve en çok tercih edilen uzantı olacağıdır.

Kaynak: http://www.webrazzi.com/2013/03/18/nokta-domains-150-alan-adi-kiraladi/

Adwords nedir?

Google AdWords Nedir?

Google AdWords ile, işletmeniz için hızlı ve basit bir biçimde reklam oluşturup yayınlayabilirsiniz. Reklamlarınızı Google'da ve reklamcılık ağımızda yayınlayabilirsiniz. Bütçeniz ne olursa olsun, yalnızca reklamlarınıza tıklandığında ödeme yaparsınız.

AdWords reklamları, bir kullanıcı Google'da anahtar kelimelerinizden birini kullanarak arama yaptığında arama sonuçlarıyla birlikte görüntülenir. Böylece, zaten işinizle ilgilenen bir kitleye reklam yapmış olursunuz. Ayrıca reklamlarınızı, her geçen gün büyüyen Google Ağı'ndaki içerik sitelerinde yayınlamayı da tercih edebilirsiniz. Reklamınızın görünmesini istediğiniz içerik yerleşimlerini tam olarak seçebilir ya da içeriğe dayalı hedefleme özelliğinin anahtar kelimelerinizi içerikle eşleştirmesine izin verebilirsiniz.

Metin, resim ve video reklamlar olmak üzere, çeşitli reklam biçimleri arasından seçim yapabilir ve hesabınızdaki raporları kullanarak reklamınızın performansını kolayca izleyebilirsiniz.

AdWords'te minimum bir aylık ücret ödemeniz gerekmez, yalnızca çok düşük bir etkinleştirme ücreti alınır. Google AdWords'le reklam vermenin maliyeti ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

KAYNAK GOOGLE

Ağustos 2012 de satılan en pahalı Türkçe domainler

 

Ağustos 2012

Tuesday, August 28, 2012

orkide.com $18,500

turbe.com $17,000

ekitap.net 4,400EU

kirala.net $4,500

belediyebaskani.com 4,400TL

canlidestek.net 1,500TL

nurlu.com 3,000TL

nanobor.com+net 5,500TL

esyalar.com $1,300

hotelsepeti.com 2,000EU

dentistanbul.com $1,000

isci.com $2,600

of.org $7,603

Atina.com $2,000

torik.com $1,010

Kaynak:   http://www.domainblogu.com/agustos-2012/ 

Ağustos 2012 de satılan en pahalı yabancı domainler

 

İşte ağustos ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Bra.com - 165,000 $ - Sedo
 2. Paddle.com - 120,000 $ - AfternicDLS
 3. Designers.com - 118,000 $ - Sedo
 4. TeachingJobs.com - 89,250 $ - GoDaddy Auctions
 5. Tmg.com - 80,000 $ - GoDaddy Auctions
 6. Biba.com - 70,602 $ - Sedo
 7. Shadow.com - 67,500 $ - Sedo
 8. Ced.com - 60,000 $ - GoDaddy Auctions
 9. Curio.com - 60,000 $ - GoDaddy Auctions
 10. Xinjiang.com - 55,000 $ - Sedo
 11. Work.org - 55,000 $ - Sedo
 12. WOD.com - 51,570 $ - Sedo
 13. Vicarious.com - 50,450 $ - Moniker / SnapNames
 14. MaidService.com - 49,500 $ - Sedo
 15. SportsConnection.com - 45,000 $ - Sedo
 16. GarageDoorRepair.com - 44,000 $ - Domain Name Sales
 17. CoolPlanet.com - 40,000 $ - Sedo
 18. 動画.com (IDN) - 35,069 $ - Moniker / SnapNames
 19. Indotogel.com - 33,000 $ - Sedo
 20. CreditReport.com.au - 31,763 $ - NetFleet.com.au
 21. Elysium.com - 30,000 $ - AfternicDLS
 22. GlobalCareer.com - 29,600 $ - AfternicDLS
 23. JPMM.com - 29,000 $ - Domain Name Sales
 24. ComputerRepairs.com - 25,655 $ - NameJet
 25. DataInterchange.com - 25,369 $ - Moniker / SnapNames
 26. Kamma.com - 25,000 $ - Domain Name Sales
 27. Ffun.com - 25,000 $ - GoDaddy Auctions / Domain Name Sales
 28. Msg.me - 25,000 $ - Sedo
 29. JRK.com - 25,000 $ - GoDaddy Auctions
 30. VideoConverter.com - 25,000 $ - AfternicDLS
Kaynak:  http://www.domainom.com/20121012/agustos-2012nin-en-pahali-domain-satislari

Amerika ve Avrupada eticaret hacimleri

 

2017 Yılına Kadar Amerika ve Avrupa E-ticaret Hacmi Büyümeye Devam Ediyor...

ABD ve AVrupa E-ticaret Rakamları

E-ticaret denince ilk akla gelen ülke doğal olarak Amerika oluyor ve bu bölgedeki e-ticaret hacmi, birçok bölgenin toplam hacminden dahi daha fazla. Amerikalı kullanıcıların internetten alışverişlere bu yıl 262 milyar dolar harcaması bekleniyor ve bu rakam 2012′deki online alışveriş hacminden %13,4 daha fazla.

Forrester’ın araştırmasına göre, 2012 yılında toplam hacim231 milar dolar seviyelerindeydi. 2017 yılında ise bu harcamaların, her yıl ortalama olarak %10′luk bir artış göstererek 370 milyar dolara ulaşacağı ön görülüyor. E-ticaret hacmi bu şekilde ilerlerse 2017 yılında, ABD’deki tüm perakende satışlarının %10′u online satışlardan gerçekleşecek. 2012 yılındaki e-ticaret harcamaları ise toplam harcamaların %7,6‘sını oluşturuyor ve bu oran 2011′e kıyasla %6,8 arttı.

Forrester Yardımcı Başkanı Sucharita Mulpuru, online perakendecilerin ilerleyen dönemlerde daha çok iş yapacağını söylerken, sadece fiziki mağazası olan dükkan sahiplerinin ise bu durumdan olumsuz etkilenerek para kaybedebileceklerini dile getirdi.

Yine Forrester’ın yaptığı bir araştırmaya göre, Batı Avrupa ülkelerinin e-ticaret pazarı da bu yıl %14,3‘lük bir artış gösterecek. 2012 yılında 145 milyar dolar olan bu bölgenin hacminin, 2017 yılında ise 247,1 milyar dolara ulaşacağı ön görülüyor. Büyüme oranlarına baktığımızda ise Avrupa’da e-ticaretkonusunda öne çıkan ülkeler ise İspanya ve İtalya.

Kaynak:  http://eticaretmag.com/2017-yilina-kadar-amerika-ve-avrupa-e-ticaret-hacmi-buyumeye-devam-ediyor/


Aralık 2012 en pahalı domain listesi

 

Aralık 2012'nin En Pahalı Domain Satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Investing.com - 2,450,000 $ - Özel Satış
 2. Silver.com - 875,000 $ - Website Properties
 3. StockPhoto.com - 250,000 $ - Flippa
 4. NYE.com - 175,500 $ - NameJet
 5. Line.com - 118,000 $ - Domain Name Sales
 6. Glamorous.com - 115,000 $ - Domain Name Sales / Domain Advisors
 7. Treadmill.com - 81,250 $ - Afternic DLS
 8. EndGame.com - 80,000 $ - Sedo
 9. WeWatch.com - 65,000 $ - Afternic DLS
 10. Fobo.com - 57,500 $ - Domain Name Sales
 11. Trumpet.com - 57,500 $ - NameJet
 12. LifePrograms.com - 55,000 $ - Domain Name Sales
 13. VisitSanFrancisco.com - 50,000 $ - Godaddy Auctions
 14. Zebu.com - 40,000 $ - Domain Name Sales
 15. EAG.com - 36,000 $ - NameJet
 16. Zodia.com - 35,421 $ - Sedo / Godaddy Auctions
 17. FirstNames.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 18. Sansan.com - 30,000 $ - Sedo
 19. Latest.com - 28,624 $ - Sedo
 20. Fetch.co.uk - 28,175 $ - Domain Name Company
 21. ArrestRecord.com - 27,500 $ - Domain Name Sales
 22. Reveal.com - 27,001 $ - Sedo
 23. BuyGoldBullion.com - 25,400 $ - Domain Name Sales / Domain Advisors
 24. CDKeys.com - 25,000 $ - Domain Name Sales
 25. RGP.net - 25,000 $ - Domain Name Sales / Domain Advisors
 26. Delight.com - 25,000 $ - Sedo
 27. SoutheastBank.com - 25,000 $ - Afternic DLS

 

Aralık 2012'nin En Pahalı Türkçe Domain Satışları:

 1. Segment.com - 16,000 $
 2. Lezzetli.com - 13,500 $
 3. Vefa.com - 12,500 $
 4. Empati.com - 10,500 $
 5. Sozcu.com - 10,000 $
 6. Uzmanlar.com - 7,840 $
 7. Kanal.tv - 7,355 $
 8. Tantuni.com - 6,000 $
 9. Baza.net - 2,000 $
 10. Notum.com - 1,500 $
 11. Otag.com - 1,333 $
kaynak:  http://www.domainom.com/20130106/aralik-2012nin-en-pahali-domain-satislari

AVM lerin E-ticaret'le imtihanı

 Alışveriş merkezleri Türkiye'de birçok kentte halkın tek zaman geçirme alanı haline geldi. AVM'ler; geleneksel, küçük sokak esnafı modelinin organize perakende modeline dönüşümünün ana sembolleri. Son dönemde kapanan AVM'ler ile model değiştiren AVM'ler hakkında haberler çıkmaya başladı. 

Bilgilerimizi tazeleyelim; Türkiye'de alışveriş merkezi furyası, 1987 yılında açılan Galleriaile başladı. Özellikle son 10 yılda alışveriş merkezlerinin sayıları hızla artmaya devam ediyor. 2013 yılı ilk çeyreği itibariyle 307 adete ulaşan AVM'ler, son yayınlananaraştırmalara göre 2015 yılında 400'ün üzerine çıkacak. Bu hızlı büyümeye rağmen sektördeki kiralama ve diğer maliyetlerin düşmesi beklenmiyorHer yeni açılan alışveriş merkezi, perakende firmaları için dolaylı olarak rakiplerinin (ciro, marka algısı açısından) önünü kesmeleri amacıyla; yeni mağazalar açmaları sonucunu doğuruyor. Bu nedenle AVM adetlerindeki artışlar bir taraftan mağaza sahibiperakendecileri iflas erteleme istemeye varan düzeyde etkilerken diğer taraftan kiralanabilir alanları sürekli artan AVM yönetimlerini de bir şekilde etkiliyor.

Yurt dışında, her ne kadar Türkiye'de olduğu gibi şehir içerisinde ve geç saatlere kadar açık alışveriş merkezlerine sık rastlanmasa da çok sayıda alışveriş merkezi bulunuyor. Son yıllarda kontrolsüz büyüyen organize perakendenin ortaya çıkardığı verimsizlikten kaynaklanan olumsuz sonuçlar küresel bir olgu. Havaalanları gibi sürekli insan trafiği alanlar dışındaki alışveriş merkezleri belli bir süredir kan kaybediyor. Hatta alışveriş merkezi yönetimleri, tercih edilmelerini sağlayacak sağlık / eğlence modüllerini alanlarına eklemekle ilgili stratejileri hayata geçirmeye başladılar. Düşüşün görüldüğü dönem detaylı olarak değerlendirildiğinde AVM'lerdeki duraklamanın, tam da İnternet kullanımının ve İnternet üzerinden yapılan alışverişin yükseldiği dönemle paralellik gösterdiği görülebilir.

Görsel: cnn.com

Bu dönemde en kısa tabiriyle; dijitalize olan tüketicilerin, alışveriş yapma ve alışveriş öncesi bilgi alma alışkanlıkları değişti: 

* E-ticaretin %10 bandına ulaştığı İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerde fiziksel AVM mağaza alanlarının boşluk oranı %10 seviyelerinde. Hatta ABD'de kapanan alışveriş merkezleri hakkında bilgiler yer alan siteler bile yapılmış durumda. Uzun yıllar önce İnternet'in fiziksel alışveriş merkezleri için ne kadar önemli hale gelebileceğine dairaraştırmalar yapılmaya başlanmıştı. Hatta birkaç yıl önce bu trendin daha da hızlandığına dair saptamaları içeren yazılar okumaya başlamıştık. Artık AVM'ler için e-ticareti daha yakından takip etmenin önemi tartışılmaz sekilde kabul görüyorŞüphesiz sanal AVM'lerin cirolarındaki büyüme oranları da önemli bir gösterge.

* FMCG başta olmak üzere perakende sektöründe tüketicilerin alışveriş öncesi araştırma yapma oranları %81 dolayında. Bu sürecin büyük bölümü (ve haliyle karar vermeye etkisi) gitgide daha fazla İnternet üzerinde gerçekleşiyorFiziksel alışveriş merkezleri İnternet'te alışveriş araştırması yapan kişileri fiziksel alanlara çekecek Google Shopping listelerine girmek veya sosyal özellikleri olan oyunlaştırma kampanyaları geliştirmek gibi İnternet'e özgü dinamikleri içeren projeleri hayata geçirmeye başladılar. 

Bir fiziksel alışveriş merkezi için potansiyel ziyaretçilerine ulaşmak için kullanabileceği bir kaç basit dijital strateji ile yazıyı bitirelim:

- Merkezde mağazası bulunan markalar ve parakendecilerle ilgili olarak İnternet'te araştırma yapan (arama motorları, fiyat karşılaştırma siteleri, sosyal paylaşım siteleri, ...) tüketicilere, kodlarla aktive edilecek özel avantajların bilgisi iletilebilir. Bunlar; ürünlerde fiyat indirimleri, AVM'lerdeki sosyal alanların kullanımı için avantajlar (ücretsiz otopark, sinema bileti, ünlülerle tanışma fırsatı, ...) olabileceği gibi mobil cihazların tecrübesiyle zenginleştirilip lokasyon bazlı hale de getirilebilir.

- Lokasyon dışındaki potansiyel ziyaretçilere, havalanı mağazalarında uygulanmaya başlanan rezervasyon modeli veya direk Online alışveriş yapmayı sağlayacak elektronik alışveriş hizmeti sunulabilir. Bunun son dönemde Türkiye dışından ziyaretçilerin arttığı AVM'ler için diğer ülkelere gönderim (ihracat) fırsatını kapsadığını düşünürsek sağlayacağı potansiyeli daha sağlıklı değerlendirebiliriz.

Kaynak:  
http://interneticaret.blogspot.com/

Başarılı e-ticaret örnekleri

 SAHİBİNDEN.COM

Dakikada 2 otomobil satılıyor 2000 yılında 2 bin 700 ilanla yayın hayatına başladı. Bugün bünyesinde bulunan 2 milyondan fazla aktif ilan, ayda 1,5 milyar sayfa görüntülenmesi ve aylık 18 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla kapsamlı ilan portföyüne sahip bir e-ticaret platformu olarak hizmet veriyor. Alexa verilerine göre Türkiye’de en çok ziyaret eden internet siteleri arasında 7’nci sırada yer alıyor. Şu an sitede her dakikada 2 otomobil ve her 3 dakikada 1 gayrimenkul yeni sahipleriyle buluşuyor. Üye olmanın ve ilan vermenin ücretsiz olduğu site, giyimden aksesuara, emlaktan vasıtaya kadar geniş ürün yelpazesine sahip. Sahibinden.com, Deloitte Teknoloji Fast 50 2010 Programı’na göre, 5 yılda kaydettiği yüzde 2394′luk büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında 3’üncü sırada yer alıyor. İnternet alanında faaliyet gösteren firmalar arasında ise 1’inci konumda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde farklı internet iş alanlarına da yatırım yapmayı planlayan firma, ayrıca yurt dışında belirlenen pazarlara da açılmayı hedefliyor.

indirdik.com

indirdik.com’un kurucusu Mustafa Acet ise ilginç kuruluş hikayesi ile beğeni topladı. Üniversite için Balıkesir’e giden Acet, okulu bırakıp bilgisayarla ilgili bir iş yapmak için İstanbul’a gelmiş. İstanbul’da kazandığı yeni bölümü de kağıt üstünde tutan Mustafa Acet, bu sırada ailesinden gelen tepkilere yönelik MNB (mustafa ne zaman büyüyeceksin) adlı bir web ajansı kurmuş.

Ancak Acet’in işini ailesine kabul ettirmesi kolay olmamış. 1 Mart 2007 ‘de  bendeistiyorum.com olarak hayata geçen proje Koç Grup şirketleriyle anlaşma yapınca annesinden “Sen önce okulu bitir” azarını işiten genç girişimci, Gittigidiyor kurucularının yatırımını ailesi ile paylaştığında ise annesinden “oğlum para lazımsa bilelim” cevabını almış.

Yatırım sonrasında indirdik.com olarak devam eden girişimin şu an 30 civarında bir ekiple çalıştığını, şubat ayı ile de aylık cirosunun milyonu bulacağını öğrendik.

Mustafa Acet, kırılım noktasını nasıl yakaladıklarını bilmediklerini ama iş ortaklığı modelinin etkili olabileceğini de sözlerine ekledi. Girişimci adaylarına da “beklemeyin, girişin” diye mesaj gönderdi.

 

PABBUC.COM

40 bin müşterisi var Ekim 2006’da hizmete giren Pabbuc.com, internet üzerinden ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan ve çorap satışı gerçekleştiriyor. Tüm ürünlerini kendi stoklarında barındıran site, böylece e-ticaretin hız sorununa çözüm getiriyor. Sipariş verilen tüm ürünler aynı işgünü içinde kargoya teslim ediliyor ve 24 saat içinde ücretsiz olarak teslim ediliyor. Ayrıca ücretsiz değiştirme ve koşulsuz iade imkanı da sunan site, 50’den fazla markanın 2 bin 500’den fazla yeni sezon ürününü üyeleriyle buluşturuyor. Her hafta en az iki farklı markanın ürünlerine sürpriz indirimler uygulandığını da belirtelim. 2010’da önceki yıla göre 20 kat büyüyen Pabbuc.com’un şu anda 40 bine yakın müşterisi var. Sitenin günlük ziyaretçi sayısı ise ortalama 35 bin kişi. Bu rakam kampanya dönemlerinde 120 bini buluyor. Firma, 2011’de en az yüzde 500’lük bir büyüme öngörüyor.

E-BEBEK.COM

Ciro hedefi 10 milyon lira 2001 yılında kurulan e-bebek, anne ve bebek sektöründeki binlerce ürünü, yüzlerce markayı bir arada sunuyor. Firma, bugün mağazaları, bebek.com, e-bebek.com ve Bebek Üssü Magic Park’la anne-bebek, aile yaşam ve alışveriş platformu olarak hizmet veriyor. Özellikle yeni annelerin bebeğiyle dışarı çıkma sorununu ortadan kaldıran site, tek bir tıkla kolay alışveriş imkanı sağlıyor. Sadece internetten değil telefonla da sipariş verilebiliyor. Kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunulması da sitenin avantajları arasında… 2005’te e-bebek.com’da satışlar anlamında elde edilen başarıyı takiben fiziki mağazacılığa geçiş yapan firma İstanbul’da ilk mağazasını açtı. Bugün toplam 12 e-bebek mağazası bulunuyor. Bebeklere yönelik 24 kategoride 15 binden fazla ürüne ve 150 markayı içeren çeşitliliğe sahip olan e-bebek’in 300 bin üyesi var. 2010 cirosu 4 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşen firmanın 2011 hedefi 10 milyon liraya ulaşmak.

  CİCEKSEPETİ.COM

500 bin müşterisi var 2008’den bu yana hizmet veren Ciceksepeti.com, kolay, hızlı ve ekonomik çiçek gönderimi üzerine odaklanan bir e-ticaret sitesi. 150’nin üzerinde farklı çiçek buketi tasarımına sahip olan site, operasyonlarını İstanbul’da İçerenköy ve Levent’te bulunan 2 atölye ve Türkiye genelinde anlaşmalı olduğu 107 şubeyle yürütüyor. 81 ile siparişle aynı gün içinde çiçek teslimatı yapabilen Ciceksepeti.com, ayrıca mum, çikolata ve meyve sepeti de satıyor. Site, SMS ve e-posta aracılığıyla siparişlerin ne zaman hazırlandığı, yola çıktığı ve teslim edildiğine dair bilgilendirmeler yapıyor. 2010’da günde 20 saniyede, özel günlerde ise 4 saniyede 1 sipariş alan sitenin şu anda 500 bin müşterisi var. 2010’da yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme elde eden Ciceksepeti.com, 2011’de ürün yelpazesini, kampanyalarını, çiçek gönderiminin yanında sunduğu alternatif ürünlerini, özel günler dışında fırsat imkanlarını geliştirmeyi planlıyor.

YEMEKSEPETİ.COM

Günde 30 bin sipariş alıyor Online yemek siparişi sitesi olarak 2001’de yayına geçti. Kullanıcılara ve ilgili restoranlara internetten yemek siparişi verebilme ve alabilme olanağı sağlayan sitenin 24 saat telefonla ya da internetten “chat” yaparak ulaşılan bir çağrı merkezi var. Özellikle çalışan kesim ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Yemeksepeti.com’dan öğrenciler de “Kampus” hizmeti aracılığıyla sipariş verebiliyor. Bu arada cep telefonuüzerinden de sipariş kabul ediliyor. Yemeksepeti.com üzerinden 4 bine yakın üye restorana ulaşılıyor. Türkiye’de 2 bine yakın markayla çalışan site, Rusya’daki girişimi Izrestorana.ru için 250, diğer yurtdışı yatırımı Foodonclick için ise 600’e yakın markayla iş yapıyor. Günde yaklaşık 30 bin sipariş alan sitenin, Türkiye ve Kıbrıs’ta 800 binden fazla kayıtlı kullanıcısı var. 2010’da Türkiye ve yurtdışında toplam 110 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan firma, 2011’de yüzde 40 büyümeyi hedefliyor. 2011 sonuna dek Rusya’da 10 farklı şehirde, 2 yıl içinde ise eski Rus Cumhuriyetleri’nin tamamında olmayı planlıyor. Gelecekte Sharjah ve Abu Dabi’de de hizmet vermeyi hedefliyor.

BULDUMBULDUM.COM

Cirosu 1 milyon lirayı geçti 2008’de hizmete giren BuldumBuldum.com başka yerde bulunmayan, her biri tasarım ve işlevsellik olarak ilginç, esprili, kullanışlı ve eğlenceli ürünler satıyor. Dünyada “Gizmo & Gadged” olarak bilinen bu pazarı Türkiye’ye getiren BuldumBuldum.com aynı zamanda tüm ürünlerin Türkiye distribütörü. Son dönemde Parmak Bateri, Sihirli Asa, Sıcak Çorap gibi ürünleri büyük satış rakamlarına ulaşan firma, Capitol Alışveriş Merkezi, Kanyon, Cevahir ve Capacity mağazalarına da sahip. Ürünlerin tümü için müşterilere 1 haftalık beğenme garantisi sunuluyor. Sitenin “Hediye Paketi” servisi aracılığıyla 4 farklı tasarım arasından seçilen hediye paketi ve not iliştirilen özel bir zarf 48 saat içinde adrese teslim ediliyor. 2010’da 90 binden fazla ürün satan BuldumBuldum.com’un şu anda kayıtlı müşteri sayısı 35 bine yakın. 2010 cirosu 1 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşen firmanın, ürün çeşidi ise 900’e ulaşmış durumda. 2011’de cirosunu 2 milyon 500 bin liraya ve ürün çeşitliliğini de 2 bine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca İstanbul dışında farklı şehirlerde de birçok mağaza açma planı var.

GİTTİGİDİYOR.COM

6 milyon kişi kullanıyor 2001’de yayın hayatına başladı. 2007’de 39 ülkede faaliyet gösteren e-ticaret şirketi eBay azınlık ortağı oldu. Bugün 6 milyon kayıtlı kullanıcıya, aylık 9 milyon tekil ziyaretçiye ve kurulduğu günden bu yana 9 milyonu aşkın satış işlemine sahip. Sitede her gün cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, giyim ve mücevher ürünü, para, pul, plak, tespih, eski kitap, dergi ve benzeri koleksiyon malzemelerine kadar yüz binlerce ürün satışa sunuluyor. En fazla satış yapılan sektörler ise sırasıyla, teknoloji, moda, Sağlık ve kozmetik. Sitede her gün 4 binden fazla kategoride 2 milyon ürün satışa sunuluyor. 2010’un ilk 11 ayında 3.8 milyon ürün satarak 3 milyon satış işlemine ulaşan Gittigidiyor, 2010’da yüzde 50 büyüme yakaladı. Firma, Ekim 2010’da GittiGidiyor Seyahat kategorisini de yayına aldı. Kullanıcılar bu sayede havayolu şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarını bir arada görebiliyor, bilet fiyatlarını karşılaştırabiliyor, rezervasyon yaptırabiliyor veya anında bilet satın alabiliyor. GittiGidiyor, iPhone uygulamasını da bu yılın başında hayata geçirmeyi planlıyor.

Kaynaklar: Kapital-Milliyet


MARKAFONİ.COM  kurucusu Tolga Tatari ile yapılan röportaj

Eğitiminiz ve özgeçmişiniz? Bu işe başlamadan önce iş hayatında tecrübeniz oldu mu, nerelerde çalıştınız?

Başarısız ve uzun bir eğitim hayatım oldu. Birkaç lise değiştirdim. 1996′da Bilkent’te başlayan üniversite eğitimimi 2005 yılında Bilgi Üniversitesi’nde tamamladım. 18 yaşıma bastığım günden itibaren hep kendi işimi yaptım. Önce Ankara’da bilgisayar parçaları satan ufak bir şirket kurdum. Üniversiteden atılıp İstanbul’a dönmek zorunda kalınca şirketi kapattım. 1998 yılında İstanbul’da konser organizasyonları yapan Hip Productions’ı kurdum. 4 sene sonra hisselerimi devrederek çıktım ve 2002 yılında ilk web projem olan evlilik.com’u kurdum. Aynı zamanda yazılım ve tasarım hizmetleri veren Akinon Design Studio adında bir şirket daha kurdum. 2005 yılında evlilik.com’u 40 bin dolar karşılığında bir e-ticaret şirketine sattık. 2008 yılına kadar Akinon ile yüzden fazla web tabanlı proje için yazılım ve arayüz tasarım hizmeti verdik. markafoni’nin başarıyı yakalamasının ardından Akinon’u bir yatırım şirketi haline getirip faaliyetlerini durdurduk. 2011 senesinde Akinon üzerinden yatırım yaptığımız 11 internet şirketi bulunmakta.

2008 yılında Türkiye’nin ilk özel alışveriş klübü olan markafoni’nin kurucuları arasında yer aldım. Şu anda markafoni.com’un yanı sıra markafoni grup şirketleri bünyesinde bulunan Türkiye’de markafonicity, Zizigo.com, MissPera.com, PayU ve ucuzu’nda, yurtdışında da Avustralya, Ukrayna, Yunanistan ve Polonya’daki özel alışveriş kulüplerinde hisselerim var.

Bu işe başlama fikri nereden geldi ve nasıl gelişti? Ne kadar sermayeyle ve nasıl bu işe başladınız?

Türkiye’de e-ticaret 2006 yılından itibaren yükselişe geçti. 2008 yılına gelindiğinde Türkiye’de başarılı e-ticaret siteleri vardı ancak tek bir özel alışveriş kulübü yoktu. Biz de yaptığımız pazar analizlerinden Türk e-ticaretinin Fransa’da ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan özel alışveriş kulübü modeline hazır olduğunu biliyorduk. Ortaklarım Ahmet Emre Sarı ve Sina Afra ile 2008 yılında markafoni’yi kurma kararı verdik. Giyim, aksesuar, kozmetik ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok kategorideki seçkin markaları üyelerine özel avantajlı fiyatlarla sunmak üzere yola çıkan markafoni, tüketiciler tarafından kısa zamanda çok sevildi ve hızla büyüdü. İlk kampanyamızda 4 gözlük satmıştık, bugün ise ayda 500 kampanya gerçekleştiriyor ve yaklaşık 550 bin ürün satıyoruz.

Ekibinizi nasıl kurdunuz ve şu an kaç kişi çalışıyor?

E-ticaret girişiminin başarıya ulaşmasında doğru ekiple yola çıkmak önemli bir fark yaratıyor. Biz de markafoni olarak ekibimizi tutkulu, gerektiği zaman hayır diyebilen, kendi fikri olan ve konuyla ilgili, tecrübeli insanlardan seçtik. 4 kişiyle yola çıkılan markafoni’de şu an 500′den fazla uzman çalışıyor.

Markanızın ismi nereden geliyor?

markafoni ismini seçerken markaların senfonisinden yola çıktık ve bünyemizde pek çok farklı markanın bir araya gelerek uyum içinde bir güzellik yarattığını anlatmak için bu ismi seçtik. Ayrıca kolay telaffuz edilebilen, akılda kalan bir isim olması da bu tercihimizde etkili oldu.

İşe başlarken finansman veya rehberlik anlamında destek gördünüz mü?

Markafoni’yi kurdugumuz zaman bir melek yatırımcıdan şirketin yüzde 15′i karşılığında 300 bin Euro yatırım aldık. İlk yatırımcılarımız Avrupa’nın en başarılı internet yatırımcılarının arasındaydı. Ayrıca benim ve ortaklarımın da internet ve e-ticaret konusunda hatrı sayılır bir bilgi birikimimiz vardı. İyi bir sinerji oluşturduk.

İşinizde sizin için dönüm noktası sayılabilecek bir zaman dilimi veya yardım eden kişi oldu mu?

2009′dan beri karlı bir şekilde işleyen markafoni’nin Mart 2010′da TechCrunch’ın Avrupa’nın en iyi 100 teknoloji şirketi listesine girmesi bizim için dönüm noktası oldu diyebiliriz. Hemen ardından Facebook, Skype ve Spotify gibi lider internet şirketlerine yatırım yapan Klaus Hommels’in de aralarında bulunduğu yabancı bir yatırım grubundan 11 milyon TL yatırım aldık. Bu yatırımı hizmet kalitemizi yükselterek yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak için kullandık. Temmuz 2011′de markafoni’nin hisselerinin yüzde 70′e yakınının 129 ülkede faaliyet gösteren Naspers’a bağlı MIH-Allegro tarafından satın alınması da markafoni’nin global bir marka olma sürecinin hızlanması açısından önemli bir gelişme oldu.

Türkiye ve dünyadaki girişimcilerin farkları ve benzerlikleri sizce nelerdir?

Dünyadaki girişimciler bulundukları konumdan dolayı daha rahat davranabiliyorlar. Girişimciliğin batı ülkelerinde daha fazla cesaretlendirildiği bir gerçek. Aileler çocuklarının girişimci olmalarına daha sıcak bakıyor ve okullar da çocukları buna yönlendiriyor.

Türkiye’de ise durum biraz daha farklı. Genellikle aileler çocuklarının belli başlı şirketlere girip orada kariyer yapmalarını tercih ediyor. Bu yolu daha güvenilir buluyorlar ve çocukları için başarı kriteri olarak bunu belirliyorlar. Ancak son senelerde, özellikle girişimci gençlerin başarı hikayeleri dikkat çekici bir boyuta ulaşıp daha görünür olunca bu biraz kırılmaya başladı.

Yeni girişimcilere destek veriyor musunuz?

markafoni’nin yanı sıra çeşitli e-ticaret sitelerinde ortaklıklarım var. Ayrıca Almanya, ABD ve Türkiye’deki çeşitli internet girişimlerine de “melek yatırımcı” olarak destek veriyorum.

Girişimciler başarılı olmak için neleri yapmalı ve neleri yapmamalı? Girişimcileri yol gösterebilecek ve rehber niteliğinde söylemek istedikleriniz nelerdir?

Girişimci, hayalleri olan kişidir. Risk alabilen fırsatları gözlemleyebilen, yatırımı yapıp organize koordine ve kontrol eden, sermayenin sahibi, riski üstlenen, gerekli bilgi ve beceriye sahip kişidir. Kendine güvenmeli, iş fikrine inanmalı, gerçekçi olmalı, zorlukların üstesinden gelebilmeli, detaylara özen göstermeli, stres altında kontrollü olmalı, disiplinli ve akılcı davranmalıdır. Diğer taraftan kriz anında panik olmamalı, işi yarım bırakmamalı ve sürekli fikir değiştirmemelidir.

Kaynak : Sabah gazetesi

 

 

 

 

 

BKM verilerinde yıllara göre Türkiyede e-ticaret hacmi

BKM verilerine göre 2012 eticaret hacmi

Blog Yazarak Başladı, Evmanya ile Milyonlarca TL Ciro Yapıyor!

 Blog Yazarak Başladı, Evmanya ile Milyonlarca TL Ciro Yapıyor!
 

Ev dekorasyon alanında blog yazarken, bu alanda bir e-ticaret sitesi kurmaya karar veren Aslı Gökdere, başlangıç sermayesini YKM’nin hissedarlarından Turgay Ağralı’dan aldı. Doğan Online’ın siteye ortaklığıyla birlikte satışlar bir yılda 8 kat arttı. Gökdere, 2015 hedeflerinin 100 milyon TL ciro yapan bir e-ticaret sitesi haline gelmek olduğunu söylüyor.

2012 yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi 30 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu rakamın 2013’te 50 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle de dikey e-ticaret sitelerinin bu süreçte daha da büyüyeceğini dile getiriyor. Özellikle anne-bebek, dekorasyon, ofis alanlarına odaklanmış sitelerin geleceği olduğu söyleniyor.

Dekorasyon konusunda kurulmuş ve bugüne kadar iki kez yatırım almış evmanya.com da bu beklentiler ışığında 2015’te 100 milyon liralık ciroya ulaşan bir yapı olma hedefiyle hareket ediyor. Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Gökdere’nin hikayesi ise pek çok internet girişimcisine ilham olacak nitelikte.

Blog Yazarak Başladı

Bilgi Üniversitesi işletme Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, California Üniversitesi Irvine’da Dijital Pazarlama programını bitiren Gökdere, çalışma hayatına 2005 yılında Genpa’da başlamış. SonrasındaKariyer.net’de Bölge Satış Müdürü olarak görevini sürdürmüş. Orada internet üzerinde hizmet satmayı deneyimledigi-ni anlatan Gökdere, dekorasyon konusundaki merakını dindirememiş ve bir blog yazmaya başlamış o yıllarda. Dekorasyon üzerine yurtiçi ve yurtdışındaki fuarları takip ederken bu alanda kurulmuş e-ticaret sitelerinin büyümeleri de dikkatini çekmiş. Bloğunda bir yandan da aldığı dekorasyon ürünlerini satmaya başlamış. Görmüş ki insanlar internetten evleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilir olmuş, işte bu noktada kendi e-ticaret sitesini kurma kararını vermiş Gökdere. Bloğunun adı olan “evinizin her şeyi” ile piyasaya çıkmaya hazırlanırken, Ikea’nın bunu slogan haline getirmesi farklı bir isim arayışına itmiş onu.

İki Kez Yatırım Aldı

Ve 2010 yılında evmanya.com’u kurmuş. Kuruluş çalışmaları yapılırken başlangıç sermayesi ile büyümeyi uygun gördüğünü söyleyen Gökdere, e-tohum etkinliğinde YKM’nin o günkü patronlarındanTurgay Ağralı ile bir araya gelmiş. Tedarikçi tarafının o dönemde zayıf olması nedeniyle yatırımcı olarakYKM’yi daha cazip hale getirdiğinden de bahseden Gökdere, sonrasıyla ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Bizi Turgay Bey’in danışmanı bir araya getirdi. Başlangıç sermayesi aldıktan sonra şirket bize perakende network’lerini de açtı ve biz hızla şirketi ayakta durur bir noktaya getirebildik. Ardından ikinci yatırım geldi, ikinci yatırımı alırken ise dikkat ettiğimiz şirketin internet sektöründe tecrübeli, dijital pazarlamayı bilen ve e-ticaret sitesi yönetmiş bir yatırımcı olmasını istiyorduk. 0 dönem birkaç grupla konuştuk. Ancak onlarla çalışmak istemedik. Sonrasında Hanzade Doğan Boynerle bira araya geldik ve ikinci yatırımı Doğan Online’dan aldık.”

Doğan’la Satışları 8 Kat Arttı

Nisan 2012’de yatırım yapmış şirkete Doğan online. Ve bir yıl içinde sitenin satışları 8 kat artmış. Bugün evmanya.com’un çoğunluk hissesi Doğan Online’a ait. Turgay Ağralı YKM’deki hisselerini sattığı dönemde evmanya.com’daki hisselerini de satmış ve bu işten de çıkmış.

Üç yılda site için 5 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını anlatan Gökdere bu süreçte şirketi yıllık 20 milyon TL ciro hedefleyen bir yapıya getirdiklerinin altını çiziyor. Dünyada ev dekorasyon konusunda çok site olmadığını olanların ise çok büyük olduğunu hatırlatan Gökdere, “Ev dekorasyon alanında e-ticaret yapmak kolay değil. Cesaret istiyor. Çünkü lojistik anlamda pek çok zorluğu var” diye konuşuyor.

2015 yılında hedeflerinin 100 milyon lira ciro yapan bir e-ticaret sitesi haline gelmek olduğunu söyleyen Gökdere, sitedeki satış grafiğindeki değişimle ilgili ise şu bilgileri veriyor:

“Eşimin beyaz eşya ve elektronik üzerine işi vardı. Site ilk kurulduğunda bu nedenle daha çok ev elektroniği satıyorduk. Tabii insanların internetten alışverişe alışmalarıyla birlikte alışveriş alışkanlıkları da farklılaşmaya başladı. Artık evle ilgili her şey satılıyor. Ama en çok dekorasyon ürünlerinin satıldığını söylemeliyim.”

Perakende Mağazayı Kapattı, Online’a Odaklandı

Aslı Gökdere’nin işini kurarken en büyük destekçisi eşi olmuş. Beyaz eşya ve elektronik işi yapan eşinin mağazasının üst katı Gökdere’nin ilk ofisiymiş. Bu siteyi kurarken niyetlerinin eşinin mağazasında sattığı ürünleri e-ticaretle satmak olduğunu anlatan Gökdere, daha sonra eşinin mağazasını kapattığım ve online satışlara birlikte odaklandıklarım söylüyor.

Ekonomist dergisinden Fatoş Bozkuş'un kaleme aldığı alıntı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Kaynak:  http://www.girisimhaber.com/post/2013/05/05/Blog-Yazarak-Basladi-Evmanya-ile-Milyonlarca-TL-Ciro-Yapiyor.aspx

cicek.com resmi kayıtlara göre 3,9 milyon tl ye satıldı

 

Cicek.com’un satış fiyatı resmi kayıtlara göre 3.9 milyon TL!

 

 

ciceksepeti-com-cicek-com-satin-alma-logoGeçen ay Türkiye’de önemli bir birleşme gerçekleşti. Online çiçek siparişi konusunda Türkiye’deki en büyük oyuncu oyunculardan biri olanCicekSepeti.com tarafından Cicek.com‘un satın alındığı SAS Finance ortaklarından Serkan Aşıkoğlu tarafından twitter üzerinden duyurulmuştu. Ancak bu satın almayla ilgili hiçbir rakam ve ayrıntı paylaşılmadı.

Ulaştığımız resmi kaynaklar, Çiçek Sepeti’nin Cicek.com’a ne kadar ödediği ve anlaşmanın ayrıntılı konusunda önemli bilgiler veriyor. Bu bilgilere göre Çiçek Sepeti’nin Cicek.com’a ödediği rakam 3 milyon 979 bin TL.

Bunun yanı sıra satışın detaylarına baktığımızda devredilen alan adları arasında Cicek.com dahil 30 farklı alan adı bulunuyor. Söz konusu alan adları şu şekilde; Cikolatakeyfi.com, 444-cicek.com, Acelecicek.com, Brovniepop.com,  Brovnipop.com,  Browniepop.com, Cicek.com, Cicek.net, Cicekci.tv, Cicek-siparisi.com, Cicekzamani.com, Cicekzamani.net, Cicekzamani.org, Cikolatacicekleri.com, Cikolatacilek.com, Cikolatacilekler.com, Cikolatalezzet.com, Cikolatalilezzetler.com, Cikolatalimeyve.com, Cikolatalimeyveler.com, Cikolatameyve.com, Meyvelibuket.com, Meyvelibuketler.com, Yenilebilirbuket.com, Yenilebilirbuketler.com, ve Yenilebilircicek.com.

Yukarıda paylaştığımız alan adlarının birçoğu kullanımda değil. Cikolatakeyfi.com ve Cicek.net alan adlarının ise Cicek.com’a yönlendirme yaptığını görüyoruz.

Satın alma ile beraber Cicek.com’un operasyonlarına ne şekilde devam edeceği veya markası dahil tamamen Çiçek Sepeti’ne devredilip edilmeyeceği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış durumda değil. Ancak Çiçek Sepeti’nin, Cicek.com ile beraber satın aldığı alan adlarının, Türkiye’deki çiçek sektörüyle ilgili hemen hemen tüm kelimeleri kapsadığını söylemek mümkün.

Kaynak:  http://www.webrazzi.com/2013/05/21/ciceksepeti-cicek-com-satin-aldi/

Domain değerlemesinde dikkat edilecek noktalar

 

2012 Harf Değerlendirme Tablosu

(Bu yılın tablosu internette ilk defa domainom.com da yayınlanmaktadır.)

süper değerliler (super premium):
e i o a c s t r

değerliler (premium): 
p n m d

düşük kalite değerliler (low quality premium):
f h b l

orta değerliler: 
u k g

orta-değersiz:
v y z

değersizler (non-premium):
q x w j
 

2012 için harf puanlama tablosu

e: 100
a: 91
i: 84
r: 83
s: 81
t: 80
o: 80
c: 76
n: 64
d: 57
m: 45
p: 44
l: 42
f: 39
h: 38
b: 38
g: 29
u: 27
k: 24
y: 20
z: 20
v: 19
x: 6
w: 6
j: 5
q: 3

(Hazırlayan Rasim Sadıkoğlu, 2012 uyarlaması Onur Kocayiğit. Bu puanlama tablosu 2012 yılı içerisinde farklı zamanlarda Godaddy Auctions, Snapnames ve Sedo gibi platformlarda ihaleye giren ve teklif alan (IDN hariç) domainler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Tablo oluşturulurken; kısa domainlerin yanında, karakter sayısı 6 dan uzun olan ve teklif alan domainler de hesaba katılarak değerlendirme yapılmıştır.)

Kaynak:   http://www.domainom.com/20130214/kisa-az-karakterli-domainler-degerleme-kriterleri-ve-puan-tablolari

Dünyada E-Ticaret

 Dünyada e-ticaret

Sektörün ticaret hacmi açısından bakıldığında Türkiye'nin gidecek çok yolu olduğunu dile getiren Orhun, 2010 yılında Amerika'da 167,3 milyar dolar olan e-ticaret hacminin, 2011'de yüzde 16,1 artarak 194,3 milyar dolara yükseldiğini, İngiltere'de de sektörün 2011 yılını bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artış ile 119,24 milyar pound ile kapattığını anlattı.

Dünyanın bir başka güçlü ekonomisi Çin'deki durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Orhun, 450 milyon internet kullanıcısı ile dünyanın en büyük internet nüfusuna sahip olan Çin'in 150 milyon kişi ile en büyük online alışverişçi nüfusuna da sahip olduğunu söyledi.

Çin'de her yıl ortalama 30 milyon yeni alışveriş meraklısının e-ticaret sektörüne katılacağının ve bu kişilerin ortalama 1000 dolar harcayacağının tahmin edildiğini belirten Orhun, ülkede perakende sektörünün içerisinde e-ticaretin oranının bugünkü yüzde 3,3 seviyelerinden 2015 yılında yüzde 7,4'e çıkacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Orhun, Çin'de 2010 yılında kentsel nüfusun yüzde 23'ü online alışveriş yaparken, 2015'te bu oranın yüzde 44'lere çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Almanya'ya ilişkin veriler konusunda da bilgi veren Orhun, Alman Perakende Federasyonu'nun verilerine göre 2011 yılında e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde yüzde 8,1 büyüyerek 26,1 milyar avroya ulaştığını dile getirdi.

Orhun, Fransa e-ticaret Derneği'nin (FEVAD) ülkede sektörün büyüklüğünü geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 37,7 milyar euro olarak açıkladığını aktardı.

Söz konusu ülkelerin e-ticaret hacimleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin gelişmekte olan bir pazar olduğunu belirten Orhun, buna karşın yüzde 50'nin üzerindeki büyüme oranı ile Türkiye'nin dünyada en hızlı pazarlarından biri olduğunu sözlerine ekledi. 
Kaynak:
 http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/03/05/e.ticaret.bir.yilda.yuzde.57.artti/651815.0/index.html

Dünyada internet kullanım alışkanlıkları

 Aşağıda ki linkten dünyada ki internet kullanıcılarının davranışlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

http://www.consumerbarometer.com

Dünyada ki toplam domain sayısı

Aşağıda ki linkten haftalık olarak dünyada ki toplam domain sayısı dahil birçok istatistiğe ulaşabilirsiniz.
 
Kaynak:  http://www.webhosting.info/registries/

Dünyanın en pahalı domainleri

 

Dünyanın en pahalı domainleri (alan adları)

PressReleases.com 2007 2,5 milyon dolar

CreditCards.com 2004 2,75 milyon dolar

 Wine.com 1999 2,9 milyon dolar

 Vodka.com 2006 3 milyon dolar

Student.com 2007 3 milyon dolar

Scotland.com 2007 3 milyon dolar

Creditcheck.com 2007 3 milyon dolar

Altavista.com 2002 3,3 milyon dolar

Shop.com 3,5 milyon dolar

PuertoRico.com 2007 3,5 milyon dolar

Slots.com 2007 4,5 milyon dolar

HorseRacing.com 2007 4,5 milyon dolar

Dermatology.com 2007  4,5 milyon dolar

Auction.com 2007 4,5 milyon dolar

Toys.com 2009 $5.1 milyon dolar

Toys.com, ToySuRs tarafından satın alınmıştır.

Casino.com 2003 $5.5 milyon dolar

Casino.com, Online kumar sitesidir.

Israel.com 2008 $5.88 milyon dolar

Israel.com, İsrail hakkında ilk ve en iyi arama kaynağıdır.

Beer.com 2004 $7 milyon dolar

Beer.com, Bira, bira, içki tarihi, mayalama ve bira hakkında çeşitli bilgiler içeren arama motorudur.

Diamond.com 2006 $7.5 milyon dolar

Diamond.com, sitenin şuanki sahibi parekende mücevher satıcısı ice.com’dur.

Business.com 1999 $7.5 milyon

Business.com, 1999′da kurulmuş ticari şirket arama motoru ve web directorydir.

Fund.com 2008 £9.99 milyon pound

Fund.com’un içeriği internet şirketi finansal hizmetler, yatırım opsiyonları ve bunlara benzer çeşitli konularda hizmet vermeye dayalı bir sistemdir.

Sex.com 2006 $14 milyon dolar

Bir süre boyunca tarihin en pahalı domaini olan sex.com, dünyanın en pahalı alan isimleri sırasında bir sıra geriledi. Sahibi Match.com un sahibi ile aynı kişidir.

Insure.com 2009 $16 milyon dolar

” Insure (sigortalamak) ” insure.com şu an dünyanın en pahalı domaini. Sitenin içeriği çeşitli alanlarda sigortalama hizmeti vermek üzerine kurulmuş.

Kaynak:  http://disturblog.com/genel/dunyanin-en-pahali-24-domaini.html#ixzz1w9wu5W00 

Ekim 2012 nin en pahalı domainleri

 

Ekim 2012'nin En Pahalı Domain Satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Challenge.com - 500,000 $ - Özel Satış
 2. WebHosting.co.uk - 500,000 $ - Sedo
 3. VI.com - 325,000 $ - Özel Satış
 4. RH.com - 304,000 $ - Media Options
 5. Cognac.com - 140,000 $ - Özel Satış
 6. Fahrrad.com - 117,000 $ - Sedo
 7. Pizza.at - 97,500 $ - Özel Satış
 8. Adrenaline.com - 85,000 $ - WebQuest
 9. LHN.com - 80,000 $ - Özel Satış
 10. Vogel.com - 75,000 $ - Sedo
 11. Calcio.com - 65,000 $ - Sedo
 12. Exporters.com - 60,000 $ - Domain Holdings
 13. Meechy.com - 60,000 $ - Afternic DLS
 14. SixPackAbs.com - 58,000 $ - Afternic DLS
 15. UpperPeninsula.com - 55,000 $ - Domain Market
 16. MyWed.com - 50,000 $ - Sedo
 17. MexicoCityHotels.com - 45,000 $ - Sedo
 18. Bike-Components.com - 42,705 $ - Sedo
 19. Doctor.co.uk - 40,248 $ - Sedo
 20. AustinHomes.com - 40,000 $ - Domain Name Sales
 21. CrmSoftware.com - 40,000 $ - Sedo
 22. Raise.com - 40,000 $ - Sedo
 23. Vadi.com - 37,000 $ - Sedo
 24. CasinoFloor.com - 32,500 $ - Sedo
 25. Online-Casinos.at - 31,200 $ - Sedo
 26. Backsplash.com - 30,000 $ - Sedo
 27. FashionPlate.com - 30,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 28. Sobriety.com - 30,000 $ - Domain Holdings / Afternic DLS
 29. FileLocker.com - 27,500 $ - Domain Name Sales
 30. FindSpace.com - 27,059 $ - Sedo
 31. Ristorante.it - 25,545 $ - Sedo
 32. JustPay.com - 25,000 $ - Sedo

 

Ekim 2012'nin En Pahalı Türkçe Domain Satışları:

 1. Vadi.com - 37,000 $
 2. IndirimKuponu.com - 18,000 $
 3. Aluminyum.com - 12,195 $
 4. Sekiz.com - 12,000 $
 5. Dokuz.com - 11,000 $
 6. Irlanda.com - 5,825 $
 7. Dokuz.net - 4,500 $
 8. Sagol.com - 4,500 $
 9. Vadi.net - 3,000 $
 10. Mesin.com - 3,000 $
 11. Esli.net - 2,000 $
 12. Bayat.net - 1,988 $
 13. Degisik.com - 1,488 $
http://www.domainom.com/20121127/ekim-2012nin-en-pahali-domain-satislari


E-ticaret AVM leri satışa getirdi

 Toplam 50 milyar TL'lik alışverişin yapıldığı AVM'ler, 30 milyar TL'lik toplam satışa ulaşan e-ticaretin tehdidi altında.

Yener KARADENİZ
 
İSTANBUL - Alışveriş merkezleri (AVM) e-ticaretin etkisi ile dönüşüm geçiriyor. AVM'lerde mağazalar artık kiraya verilmek yerine giderek daha çok satışa konu oluyor. Bunun yanı sıra AVM'ler sosyal aktivitelere ağırlık vererek söz konusu tehdidi bertaraf etmeye çalışıyor. e-ticaretin AVM'ler için tehdit haline gelebileceğini belirten Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, mağaza satışı ile AVM'lerde oluşan çok ortaklı yapının ticarete zarar vereceğini belirtirken, e-ticaret tehdidine karşı sosyal alanlara ağırlık verileceğini işaret etti.
 
Global e-ticaret hacmi 1.3 trilyonu geçecek
 
Hızla büyüyen ve bugün itibari ile binlerle ifade edilen e-ticaret sitelerinin cirosu geçtiğimiz yıl 30 milyar TL'ye ulaşırken AVM'lerin cirosu ise 50 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı yıl dünyada ise yüzde 21 büyüyen e-ticaret hacmi 1 trilyon dolara dayandı. e- ticaret hacminin bu yıl sonunda 1.3 trilyon doları geçmesi bekleniyor.
 
e-ticaret iki yılda yüzde 111 büyüdü
 
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre Türk e-ticaret sektörü 2012 toplamında 30.6 milyar TL'lik hacme ulaştı. Bu rakam 2011 yılı toplamında 22.8 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl yüzde 35.3 büyüyen sektör 2010 yılına göre de yüzde 111 civarında büyümüş oldu. Bu yıl ise yüzde 35-40 arası bir büyüme bekleniyor.
İşlem adedine bakıldığında ise 2012 yılında internet üzerinden 162 milyon adet işlem gerçekleşti. Bir önceki yıl bu rakam 125 milyon adet civarındaydı. Söz konusu iki dönem arasında yaklaşık 37 milyon adetlik işlem farkıyla yüzde 27.2'lik büyüme gerçekleşmiş durumda. 2012 yılında gerçekleşen işlem adedi tutarı 2010 yılıyla  kıyasladığında ise yüzde 78'lik büyüme olarak karşımıza çıkıyor. Hacim ve işlem adedindeki büyümeyle doğru orantılı olarak 2011'de 164 TL olan işlem başına düşen tutar da 174 TL'ye yükseldi. AVM'ler de aynı süre de e-ticaretten daha yavaş olsa da büyümesini sürdürdü. Geçen yılı 50 milyar TL'lik ciro ile kapatan AVM'ler de ziyaretçi sayısı 1.5 milyar kişiye ulaştı. Geçen yıl 8.3 milyon metrekare olan kiralanabilir alanın da açılması
planlanan 25 AVM ile 9.4 milyon metrekareye ulaşması bekleniyor. 2013 için AVM cirolarının da 60 milyar TL'ye, ziyaretçi sayılarının ise 1.6 milyar kişiye ulaşması öngörülüyor.
 
"Geleceğimiz için site kurduk"
 
Türkiye'de e-ticaret şirketlerinin fırsat satışları ile ticarete başladığını dile getiren Ayaydın-Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, geleceğin günlük sezon satışların da olduğunu dile getirdi. Sadece fırsat satan sitelerin gelecekte ciddi sıkıntılar yaşayacağını belirten Ayaydın, kendilerinin de bu amaçla bir sene önce 12 ortak ile 1V1Y'yi kurduklarını belirtti. Ayaydın şöyle devam etti: "Kendi geleceğimizi kurtarmak için bu siteyi kurduk. 1 senede 2 milyon 100 bin kullanıcıya ulaştı. Satış cirosu da hedefleri çok iyi şekilde yakalıyoruz. Önemli olan sezon satışlarının çoğalmasıydı. Arttığını çok net bir şekilde görüyoruz." e-ticaret hacminin önümüzdeki 10 yılda 350 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörüsünde de bulunan Ayaydın, "1V1Y ortaklarının hepsinin online satış mağazası var. Biz de İpekyol Twist ve Mackha'nın da online satış mağazasını açtık ve beklentilerimizin çok çok üzerinde satış rakamına ulaştık. e-ticaret bir mağaza ile mukayese edildiğinde daha fazla ciro yapıyor. Şu anda İpekyol'un online shopu en az 3-4 mağazalık ciroya ulaştı" diye konuştu.
Maliyetleri düşürdüğü için tercih ediliyor Türkiye'de e-ticaret sitelerinin ilk örneklerinden olan Trendyol, sektörün eliminasyondan geçeceği tespitinde bulundu. Şirketin kurucusu Demet Mutlu, yenilik geliştiren ve üyelerine farklı proje sunabilen eticaret sitelerinin hayatta kalmayı başaracağını söyledi. New York merkezli bağımsız araştırma şirketi eMarketer'ın son raporuna göre e-ticaret 2012'de ilk kez 1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.
 
Türkiye'de dünyadan daha hızlı büyüyor
 
Büyüme hızına bakıldığında dünya ortalamalarının ilerisinde bir hacim ile genişleyen Türk e-ticaret dünyası yıllık yüzde 45'lik bir büyüme trendine sahip olduğunu dile getiren E-Ticaret Derneği (ETİCAD) Genel Sekreteri ve Bilginet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, "Toplamda sanal POS'lar üzerinden geçen 30.5 milyar TL'lik bir pazarın konuşulduğu ve internet kullanıcılarının henüz sadece yüzde 5'inin internetten alışveriş yaptığını düşünürsek henüz yolun başındayız  diyebiliriz. Teknoloji tabanlı birgelişim gösteren e-ticaret gün geçtikçe hızına erişilemeyen bir ivme ile büyümeye devam edecektir" dedi.
 
e-ticaret Maliye'nin yakın markajında
 
Maliye Bakanlığı sanal ortamda ticaret yapan tüm firmaları otomatik olarak tespit etmeye başladı. Hollanda'dan alınan yeni programı geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna tanıtan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre gelişmiş ülkelerde elektronik ticaretin GSYH'ye oranının yüzde 3.5'i ulaştığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1'e yaklaştığı tahmininde bulundu. Ancak Şimşek, e-ticaretin Türkiye'de de gelişme hızının çok yüksek olduğunu belirterek, 2007'de 5.5 milyar TL olan e-ticaretin geçen yıl 35 milyar TL olarak tahmin edildiğini, 2023'te 350 milyar TL'yi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak:  http://www.dunya.com/e-ticaret-avmleri-satisa-getirdi-185040h.htm

E-ticaret en hızlı Ortadoğu'da büyüyor

 E-ticaret en hızlı Ortadoğu'da büyüyor

te dünyada en hızlı büyüyen bölgenin ve Kuzey Afrika olduğu bildirildi.

Visa Incorporated tarafından 2012 verilerine dayanılarak hazırlanan raporda in bölgede geçen yıl yüzde 45 artarak 15 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı kaydedildi.

Visa  ve Kuzey Afrika Genel Müdürü , birbirine daha çok bağlanan küresel ortamda elektronik ticaretin ekonominin önemli ayaklarından biri haline geldiğini ve Körfez ülkelerinde hızla genişlediğini söyledi. Eyüp bunun yanısıra hızlı büyümenin hem şahıs hem kurumlar için beraberinde bazı riskleri getirdiğini ve internet üzerinden yapılan işlemlerde güvenliğe dikkat edilmesini istedi.

Benzer şekilde geçtiğimiz Şubat ayında Euromonitor International, Birleşik Arap Emirlikleri'nde internet üzerinden yapılan perakende satışların yüzde 95 artacağını açıklamıştı. Bu büyümede ülkedeki tüketicilerin internette sunulan ürünlerin kalitesi, siparişin eve ya da ofise zamanında gelmesi ve kart güvenliği gibi konularda daha emin hale gelmelerinin rolü olduğu kaydedildi. Elektronik ortamda yapılan satış hacminin yakın gelecekte yükselmeye devam edeceği de ifade edildi.

Kaynak:  http://www.teknokulis.com/Haberler/Guncel/2013/05/22/eticaret-en-hizli-ortadoguda-buyuyor

E-ticaret te güvenlik

BKM’nin internet üzerinden alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar olarak belirledikleriyse şu şekilde:
 
İnternet üzerinde alışveriş yapılan sitenin güvenliğinin özel sertifikalarla sağlanmış olması gerekir.
Banka logosu ve adı kullanılsa bile kişisel bilgileri isteyen e-postalara ve sitelere yanıt verilmemesi gerekir.
İnternet kafe vb. halka açık ve kalabalık yerlerde olan bilgisayarlardan alışveriş yapılması durumunda, kredi kartı bilgilerinin güvenliği açısından son derece dikkatli olunması gerekmektedir.
Sanal ortamda artan virüs tehlikelerine karşı, kredi kartının kullanıldığı bilgisayara antivirüs programı yüklenmelidir. 

Kaynak : http://www.ntvmsnbc.com/id/25293770/

E-TİCARET YOLUYLA YAPILAN PERAKENDE İHRACATTA GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

 

7 Nisan 2013 Pazar

Türkiye'deki E-Ticaret Firmalarının İhracat Yapabilmeleri Artık Mümkün

E-ticaretin en önemli avantajlarından biri, firmaların tek bir lokasyona bağlı kalmadan yeni müşterilere ulaşabilmesi. Avrupa'daki e-ticaret firmalarının başarı hikayelerinde ortak nokta, kuruldukları ülkeler dışında faaliyette bulunmaları. Aslında Türkiye, marka çeşitliliği ve fiyatlar açısından bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığında ciddi oranda avantajlara sahip. Fakat Türkiye'deki e-ticaret perakendecilerinin bugüne kadar yurtdışı satışları; büyük maliyetler oluşturan gümrük, vergi ve diğer mevzutlar nedeniyle çok yüksek düzeyde olamadı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca İnternet'teki ticaretin yurt dışına açılması (ihracat) konusunda devlet kurumlarınca da araştırmalar yapıldı:
- 2009 yılında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) tarafından hazırlanan Yurtdışına E-ticaret Raporu.
- Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan E-İhracatın Vergilemesi Raporu.

Son dönemde gümrük süreçlerinde yapılan önemli düzenlemeler ile Türk e-ticaret firmalarının ihracat için önü açıldı. Aslında belli bir süredir internet firmalarının kısıtlı hacimlerdeki yurt dışı gönderimleri, Ekonomi Bakanlığı'nın aşağıda göreceğiniz gümrük mevzuatı düzenlemesi ile ihracat prosedürlerinden muaf tutulmaya başlanmıştı:

"...posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1.500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ve aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin posta idaresi ile hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler  tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılabileceği düzenlenmiştir ve Gümrük Yönetmeliğinin 561/2 maddesi uyarınca, bu işlem için vekaletname ibrazı aranmayacaktır..." 

Yukarıdaki düzenleme ile yetinmeyen ilgili kurumlar, ihtiyaçlar doğrultusunda limitleri artırdı. Hızlı Kargo Taşımacılığı düzenlemesi kapsamı, aşağıdaki gibi genişledi:

"...Karar’ın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7.500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır..."

Kaynak: 
http://interneticaret.blogspot.com/2013/04/eticaret-ihracat-export-turkiye.html

E-ticaret'in gözü 30 milyon kişide

 
YAZARLAR  |  HABERLER  |  MÜNAKASA  |  FİNANS  |  FİYATLAR  |  TİCARET BORSALARI  |  IMKB - FONLAR - VOB  |  RESMİ GAZETE  |  RESMİ İLAN

E-ticaretin gözü 30 milyon kişide

05 Mart 2013 Salı 00:41
12
14
16
18

ANKARA (AA)
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun, 30 milyonu aşkın internet kullanıcısının büyük bir kısmının, birkaç sene içinde internet alışverişçisi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Orhun, Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2012'de internetten yapılan kartlı ödemelerin toplamının 31 milyar liraya ulaştığını, 2015 tahmininin 62 milyar lira, 2023 için hedeflenen tutarın da 316 milyar lira olduğunu hatırlattı.
E-devlet projelerinin sektör için önemine dikkati çeken Orhun, bu projelerin hızla devreye girmesiyle sektörün daha da canlanacağını söyledi.  

''DEVLET DESTEĞİ SEKTÖRÜ DAHA DA BÜYÜTÜR''
Türk internet kullanıcısının sosyal mecralarda çok etkin bir konumda bulunduğuna işaret eden Orhun, ''Ancak interneti bir hayat biçimi olarak seçtiğinde bu, hem o kişiye birçok yeni yol açacak hem de avantajlar dünyasıyla buluşturacak. O nedenle 30 milyonu aşkın internet kullanıcısının büyük bir kısmının, birkaç sene içinde sektörümüzde yaşayacakları başarılı bir deneyimle artık internet alışverişçisi olabileceğini tahmin ediyoruz'' dedi. Orhun, ekonominin kayıt altına alınmasında önemli bir oyuncu olan e-ticaretin devletten gelecek desteklerle çok daha hızlı büyüyeceğini vurguladı.

''TÜRKLERİN YARATICILIĞINI E-TİCARETTE DE GÖRÜYORUZ''
Küresel marka yaratmanın önemine de değinen Orhun, e-ticarette bunun ilk adımlarını attıklarını belirterek, ''Ticaret konusunda asırlardır konumu gereği çok önemli bir rol üstlenen Türk milletinin yaratıcılıklarını e-ticarette de görebiliyoruz. Global markalaşmanın Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunun farkındayız. Bunun ilk adımı lokalde başarılar yaratmak. Devletimiz bu sektöre daha da fazla odaklandığında daha fazla global markalar doğuracağımıza inancımız büyük'' diye konuştu.

E-TİCARETİN GELECEĞİ İÇİN 3 ÖNEMLİ KONU
Dünyadaki gelişmiş ülkelerin e-ticaret konusunda geldiği nokta hakkında bilgi veren ve Türkiye ile karşılaştıran Orhun, ABD'de e-ticaret hacminin geçen yıl 289 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
İngiltere'de toplam perakendenin yüzde 10'unun e-ticaret ile yapıldığına işaret eden Orhun, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu sayılara baktığımızda 3 yönden ilerlememiz gerekmektedir. Birincisi e-ticaret kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Şu anda 5 milyon alışverişçinin 15 milyonlara çıkması gerekir. İkinci önemli farklılık e-ticaret kullanma frekansıdır. Gelişmiş ülkelerde neredeyse haftada 1 olan alışveriş sıklığı bizde henüz 1,5 ay. Burada da 3 kat büyüme hedeflenebilir. Bir diğer farklılık ise ortalama sepet tutarındadır. Amerika bu konuda bizden 2 kat büyük. Türkiye'de ortalama sepet hacmi henüz 200 lira. Bu konuda da 1,5 misli büyüme gayet gerçekleştirilebilir bir hedef.''
Tüm bunların sektörü 13,5 kat büyüteceğini ve bunun da 2023 hedefi olan 316 milyar liranın kolaylıkla yakalanmasını, hatta çıtanın 400 milyar liraya konulmasını sağlayacağını dile getiren Orhun, bu hedeflere ulaşırken devletten sektöre yönelik daha fazla teşvik ve destek beklediklerini ifade etti.

EN ÇOK GİYİM EŞYASI ALIYORUZ
İnternetten en çok hangi ürünlerin satın alındığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Orhun, sektörün iki amiral gemisinin giyim ve elektronik olduğunu belirtti.  
Orhun, sektörün çok genişlediğini artık internet yoluyla her şeyin satın alınabildiğini kaydederek, ''Adetsel büyüklükte artık giyim, elektronik ürünleri geçti. Ancak hırdavat, gıda gibi kimi alt kırılımlar hızla büyümektedir'' dedi.
E-ticaretin ilerlemesinde anılan pazarların etkisinin önemli olduğuna dikkati çeken Orhun, e-ticareti bir yaşam biçimi haline getirmek istediklerini dile getirdi.  
TADINI ALAN BIRAKAMIYOR
Orhun, internet üzerinden alışverişte alıcı ve satıcı arasında hukuki nedenlerle sorun yaşanıp yaşanmadığı hakkında, ''Türkiye'de e-ticarette müşteri hakları, dünya standartlarının bile üzerinde ve biz bundan çok memnunuz. Çünkü kullanıcılar ETİD üyeleri gibi güvenli bir yerden yaptıkları ilk başarılı deneyim sonrası e-ticareti çok yoğun kullanıyorlar'' dedi.  E-ticarette alıcı ve satıcı açısından hakların çok net olduğunu ve bunların kendi internet sitelerinden öğrenilebileceğini anlatan Orhun, müşteri odaklı uygulamalar yapıldığına işaret etti.  

''Bizler müşterilerimizin ne derece önemli olduğunun farkındayız ve onları, organizasyonumuzun en üstüne oturtuyoruz'' diyen Orhun, kendi maaşları ve gelirlerinin müşterilerden karşılandığını bildiklerini söyledi.
Mağdur olmamaları için vatandaşların internetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan Orhun, online alışveriş hizmeti veren internet sitelerinin sayısının ciddi rakamlara ulaştığını ifade etti.
E-ticaretteki bu olumlu gelişime bazı olumsuz deneyimlerin gölge düşürebildiğine işaret eden Orhun, online alışveriş deneyimini sorunsuz bir şekilde yaşamak isteyen kullanıcıları, ETİD üyesi firmalar gibi, kendini kanıtlamış, güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapmaya davet etti.

Bunun yanı sıra alışveriş yapmak üzere internet sitesine giren kullanıcıların mutlaka adres çubuğunda kilit işareti olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Orhun, kapıda ödeme seçeneği işaretlendiyse, mutlaka kargo paketinin açılmasından sonra ödeme yapılmasının önemine vurgu yaptı. 
Orhun, ödeme seçeneği her ne olursa olsun, paketi kargoyu getiren kişinin yanında açmanın istenmeyen durumların yaşanmasını engelleyeceğine dikkati çekerek, ödeme aşamasına gelindiğinde mesafeli satış sözleşmesinin mutlaka okunması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Kaynak:  http://www.ticaretgazetesi.com.tr/haberler_e_ticaretin_gozu_30_milyon_kiside-l-1-sayfa_id-666-id-150523

Eticarette başarısızlığın nedenleri

Hep başarı hikayeleri okumak, dinlemek çok keyifli oluyor.

Her yerde bu yazıları okumak mümkün.

Bir de tersten bakıp yanlış yapanların neleri yanlış yaptığını analiz edip neleri yapmamamız gerektiği konusu var.
Birçok eticaret sitesinin (Türk eticaret ekosistemi) tek atımlık barutu olduğunu varsayarsak yanlış adım atmamak çok daha fazla önem kazanıyor.

Yıllardır çeşitli ölçeklerde firmalara eticaret altyapısı hizmeti sağlamaya çalışmış birisi olarak  (kendi eticaret girişimlerim de oldu, bu anlamda sadece yazılım tarafında bulunmadığımı da belirtmek isterim) kişisel görüşlerimi ve yorumlarımı paylaşmak istiyorum.

Kesişim kümesini oluşturan etkenleri rasyonel ve duygusal görüşlerim olarak ikiye ayırdım.

Duygusal görüşler tamamen yorumlarım olmakla birlikte rasyonel görüşlerim ise başarısızlığa uğrayanları analiz etmem neticesinde üretilmiş bilgidir.

Çok uzun yazılar yazma taraftarı olmadığım için,özet olarak yazdım daha da çoğaltılabilir.

Rasyonel Etkenler:

 • “Ticaret”in tam olarak ne olduğuna dair bir bilgi sahibi olunmaması. Bu konuda maalesef çok kötümserim, ülke olarak ticareti bildiğimizi düşünmüyorum (ben biliyorum anlamı çıkmasın lütfen). Kafalarındaki yanlış ticaret kurgusu putuna tapınmaları ve sorgulatmamaları.
 • Maliyet muhasebesi yapılmaması. Maliyet nedir, muhasebesi nasıl yapılır, buna dair de maalesef bilgi eksikliği had safhada. Bir ürünün maliyetinin satın alma yapılırkenki fiyat zannedilmesi, çok dramatik ama maalesef böyle. Ürünü 5 TL’ye aldım, 20 TL’ye satarım, 15 TL kar kalır bana kafası da diyebiliriz.
 • Birçok eticaret sitesinin sahibinin eticarette yapılmayanı yapma sevdası. Bu nasıl bir tutkudur bazen hiç anlamıyorum, ticaret yüzlerce yıldır aynı şekilde yapılıyor, daha ne olabilir ki.  Her zaman bir şeyler bulma, icat etme zorunda değilsiniz.
 • Eticaret yazılımı üreten firmaların tecrübelerinin hafife alınması. İster beğenin ister beğenmeyin eticaret yazılım üreticilerinin tecrübelerini yabana atamazsınız. Çünkü onlarca örnek var ve kim kazanıyor kim kaybediyor biliyoruz ve bunu herkes paylaşıyor müşteri adaylarıyla. Zaten sadece paket satmıyoruz, bir anlamda danışmanlık işi yapıyoruz içinde eticaret paketi olan.
 • Fikir alışverişinde bulunmama, sektörel yayın okumama, etkinliklere katılmama, kendi içine kapanma.
 • İşletme sahiplerinin, bir şekilde perakende ticaretinde kazandığı başarıyı online tarafta da doğal olarak kazanacağını düşünmesi.
 • Pazarlama ve reklam bütçesi ayırmama, ayırdıkları zamanda anormal ciro ve kar beklentisi. Bir defa reklam verdik karşılığını görmedik en tipik söylem.
 • Eticaret’in kendi doğal büyümesinde ben büyürüm masrafa gerek yok mentalitesi.
 • Takılma ama her şeye takılma olarak algılayabilirsiniz, mesela tasarımda bir noktanın rengine, bir çerçevenin kıvrımına gibi. Bu takıldığı yerin onun ticaretine engel olacağına ve satış yapamayacağına olan inanılmaz inancı da başarısız olmasında büyük rol oynuyor. Takılmaya başladığınız andan itibaren artık tamamen ahlakınız oluyor. Zaten başarısızlar satış yapamayınca suçu kendinden başka herkeste aramasında sonuçlanıyor bu süreç.

Duygusal Etkenler:

 • “Eticaret sitemizi açtık şimdi gelsin paralar” köşe dönmeci, tembel, cıvık yaklaşıma sahip olma. Suç onda değil aslında, yıllarca eticarette büyük para var diyen bak tren kaçıyor diyen sektör paydaşları suçlu.
 • Sabır sebat etmeden, cefa çekmeden parayı bulmamız lazım anlayışı.
 • Özellikle başarısız olanların en temel özelliği kalben fesat olmaları. İstisnasız diyebilirim.
 • Fesatlığın temel belirtileri: a) ilk günden neden sipariş alamadık, reklam vermedik henüz ama iyi sipariş almamız lazımdı. b) Google’da ilk sıraya ne zaman geleceğiz? Google’ın etrafından nasıl dolanabiliriz? Ne güzel tabir, çok severim :)
 • Bu kesim aslında eticareti “yeni nesil dolandırıcılık platformu” olarak görmekte, aynen radyolar popülerken radyocu, özel kanallar ilk çıktığında televizyoncu olmaları gibi. Şimdi de interneti özel de eticarete gözünü diktiler.
 • Pozitif olmak, kazananlarda gördüğüm ortak özellik olarak zikredebilirim.

Takılmayanlardan ve başarısız olanlardan olmamanız dileğiyle.

Kaynak: Ali Aygün   http://eticaretmag.com/e-ticarette-kaybedenlerin-kesisim-kumesini-neler-olusturuyor/

E-ticaret'te dikkat edilmesi gereken konular

 

E-Ticaret Sitenizi Kurarken Bunlara Dikkat Edin!

 • Sık Sorulan Sorular bölümünü geliştirerek her sayfaya link olarak yerleştirin.
 • E-Ticaret ile ilgili genel bilgi ve haberlerin bulunduğu Elektronik Ticaret Bilgi Merkezi kurun.
 • Ürün destek bilgisi için her sayfaya ya da bilgi merkezine link vermeyi ihmal etmeyin.
 • Satıcı ile ilgili bilgiler alıcının güvenini artırır. Ticari isim, şirket profili, çözüm ortakları ile ilgili tanıtıcı bilgileri ve iletişim bilgilerinizi müşterilerinizle paylaşın.
 • Müşteriniz kimden ürün ve hizmet satın aldığı ile ilgili bilgilere sitenizden kolaylıkla ulaşmalıdır. Site tasarımınızı yaparken bunu göz önünde bulundurun.
 • Müşterinize yaptığı alışverişin hangi hukuka tabi olduğunu açıklayın.
 • Sattığınız mal ve sunduğunuz hizmetler ilgili sınırlayıcı bilgileri müşteriniz kişisel bilgilerini girmeden, ürün / hizmet seçimini yapmadan önce verin.
 • Satışını yaptığınız tüm mal ve hizmetlerin detaylı açıklamalarını site üzerinde verin.
 • Müşterilerinizin bilgiye en kısa yoldan ulaşmasını sağlamalısınız. Bu nedenle sitenizde mutlaka bir arama fonksiyonu oluşturun.
 • E-ticaret sitenizin ana sayfasına ya da her sayfaya arama ikonunu yerleştirin.
 • Müşterilerinizin şikâyet ve sorunlarını bildirebilecekleri iletişim kanallarını aktif tutun. Sık Sorulan Sorular linklerinin yanı sıra müşteri hizmetlerine bağlı bir telefon numarası ve sizinle temasa geçebilecekleri elektronik posta adresini mutlaka sunun.
 • Müşteri hizmetlerine yönlendirme linklerini her sayfaya yerleştirin.
 • Müşterileriniz soru ve şikâyetlerini inceleyerek geribildirim yapmanız çok önemlidir. İletiye en geç bir (1) iş günü içinde yanıt vereceğinizi bildiren bir uyarı mesajı gönderin ve söz verilen sürede yanıtlarınızı iletin.

Bir E-Ticaret Sitesinde Sipariş Sistemi Nasıl İşlemelidir?

 • Müşterinizin siparişini tamamlamadan önce ürün stok bilgisini görmesini sağlayın.
 • E-ticaret sitenizde bulunan bazı ürünler satılmıyor ya da stoklarda tükenmiş olabilir. Bu yüzden ürünün, Internet üzerinden satışının yapıldığını bir ikonla belirtin.
 • Müşterinizin reklamda gördüğü her ürünü alabilmesi önemlidir. Web sitenizde toplu satış ya da indirim yaptığınız ürünleri belirtin.
 • Müşterilerinizi maksimum talep miktarı hakkında bilgilendirin.
 • Müşterinizin son onay tıklamasını yapmadan önce tüm fatura bilgilerini görmesini sağlayın.
 • Satış politikanızı, kabul ettiğiniz ödeme tiplerini ya da sizinle ilişkisi olmayan 3. parti bilgilerini müşterinize verin.
 • Stoklarda olmayan bir sipariş tedarik edildikten sonra müşterilerinize bilgilendirme yapın.
 • Mevcut ürün miktarını, teslimat süresi ya da olabilecek tahmini gecikmeleri müşterilerinize bildirin.
 • Müşterilerinize ürün bilgilerinin yanı sıra, problem ya da soruları için ne yapması gerektiğini, paranın kartından ne zaman çekileceğini, mal izlemek için tek bir sipariş numarası kullanıldığını, iptal, iade ve geri ödeme politikalarını bildirin.
 • Müşterinize siparişinin alındığını ve işleme konulduğunu e-posta, faks ya da web sayfa mesajı ile bildirin.
 • Müşterinizin tüm fatura bilgilerini sorgulamanız gerektiğini sakın unutmayın.
 • Müşterilerinizin siparişleri ile ilgili son durumu web tabanlı bir raporla görmesini ve siparişini takip etmesini sağlayın.
 • Müşterilerinize geçmişe yönelik alışverişlerini görüntüleyebilme olanağı sunun.
 • Ürün tedarik edilemiyorsa gerekli bilgilendirmeyi gecikmeden yapın.
 • Şirket içi politikalarınızda değişiklik olduğu takdirde müşterilerinize bilgilendirme yapın.

Bir E-Ticaret Sitesinde Ödeme Sistemi Nasıl İşlemelidir?

 • Müşterinizin ödeyeceği toplam fiyatı; istenen tüm ürün bilgileri, miktarı, maliyeti, tahmini taşıma ve diğer olası maliyetler ile birlikte olabildiğince erken gösterin.
 • Müşterilerinize kredi kartı, EFT/Havale gibi ödeme kolaylıkları sunun.
 • Ücreti ne zaman tahsil edeceğinizi son işlem sayfasında belirtin.
 • İşlem esnasında kabul edilen para birim veya birimlerini açıkça belirtin.
 • Online alışveriş işlemi sırasında müşterinizin CVV/CVC2 numaralarını da istemek zorundasınız.
 • Müşterinizi gerçekleştirdiği online alışveriş işlemi ile ilgili dökümleri mutlaka saklaması gerektiği konusunda uyarın.

Online Alışveriş İşlemi Yapan Alıcıların Saklaması Gereken Bilgiler

 • Kart numarası
 • İşlem için verilen özel bir numara (sipariş numarası)
 • Web sayfasına ilişkin adres bilgisi
 • Müşterinize işlem belgesini şahsi kayıtlarında kullanmak üzere çıkış alarak saklaması konusunda uyarıda bulunun.

Online Alışveriş İşlemi Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler

 • Müşterinin ad ve soyad bilgileri
 • İşlem tarihi
 • İşlem tutarı
 • İşlemin yapıldığı para birimi
 • İşlem için alınan provizyon numarası
 • İşyeri bilgileri
 • Alınan mal veya hizmetle ilişkin açıklayıcı bilgiler
 • Mal veya hizmetin geri gönderimi veya iptali ile ilgili açıklayıcı bilgiler
 • Yapılan işlemin türü (satış veya iade)

E-Ticaret Sitesinde Teslimat Sistemi Nasıl İşlemelidir?

 • Müşterilerinize ürün teslim tarihini önceden bildirin.
 • Sipariş veya varsa başka teslimat bilgileri, toplam ödeme tutarı, teslimatın nereye yapılacağı, beklenen teslimat tarihi ve teslimatın neyle, hangi taşıyıcı ile yapılacağı bilgilerini müşterinize verin.
 • Siparişin gönderimi sırasında kredi kartı numarası ve adres bilgilerini paket üzerine yapıştırmayın.
 • Satın alınan malı teslimat sırasında oluşabilecek hasarlara karşı sigortalayın.
 • Sipariş edilen malın yola çıktığını ve ne kadar zamanda müşterinize ulaşacağını e-posta, faks veya web sayfası aracılığı ile bildirin.
 • Müşterinize satın aldığı ürünün yola çıktığını bildirirken adet, yüklenme yeri, taşıyıcı şirket adı bilgilerinin yanı sıra sorun yaşandığı takdirde izlenecek yol hakkında da bilgi verin.
 • Müşterinize seçtiği ürünün kendisine ulaştırılma biçimini seçme hakkı tanıyın. Acil teslimat gerektiren ve hediye olarak teslim edilecek siparişleri ayrıştırın.
 • Müşterinizin karşılaması dahilinde alternatif olabilecek ekstra teslimat olanakları sunun.
 • Müşterinize teslimatın nerede, ne zaman ve kime yapıldığı konusunda bilgi verin.

E-Ticaret Sitesinde Garanti Sistemi Nasıl İşlemelidir?

 • E-ticaret sitenizde satışını yaptığınız her ürünün garanti koşullarını yazın.
 • Garanti koşullarında; garantinin süresi, hangi koşulları kapsadığı, hangi koşulları kapsamadığı, garantinin yüklenicisi ve nereye, nasıl başvurulması gerektiği bilgileri mutlaka bulunmalıdır.
 • Müşterinizin garanti hizmetinden kolaylıkla yararlanabilmesini sağlayın.
 • Müşterinize ürünün satış sonrası destek ve servis hizmetleri hakkında bilgi verin.
 • Müşterinize verilecek desteği ve destek tiplerini açıklarken desteği nasıl ve kimden alacağının bilgisi ile birlikte destek süresi ve maliyetini de bildirin.
 • Sorunu çözemediğiniz takdirde müşteriniz ile üretici arasında irtibat kurma olanağı sağlayın.

E-Ticaret Sitesinde Ürün İade Sistemi Nasıl Olmalıdır?

 • İade edilen mallar konusunda uygulanacak prosedürü müşterinize önceden bildirin.
 • Malın iade edilme şartları, siparişten ne kadar süre sonra iade edilebileceği, taşıma masrafları ve diğer masrafları kimin karşılayacağı konularında gerekli bilgilendirmeleri zamanında yapın.
 • Müşterinizin şahsi bilgilerini girmeden ve malı sipariş etmeden önce iade şartlarını ve geri ödeme politikasının bulunduğu sayfayı görmesini sağlayın.
 • İade şartlarında son iade tarihini de mutlaka belirtin.
 • Müşterinize iade edilen bir malın, geri ödemesini ne kadar zamanda yapacağınızı, paranın ne kadarını geri ödeyeceğinizi ve bir sorun olursa alıcının ne yapması gerektiğini açıklayın.
 • Müşterinize teslimat tarihi gecikmiş olan siparişler için siparişini iptal hakkı verin.

E-Ticaret Sitesinde Gizlilik Koşulları Nasıl Oluşturulmalıdır?

 • E-ticaret sitenizde mutlaka Standart Gizlilik Politikası kullanın.
 • Standart Gizlilik Politikanızda hangi alıcı bilgilerinin ne amaçla toplandığını ve nerede kullanıldığını anlatın. Müşterinizin kişisel bilgi kullanımı sınırlandırmalarının nasıl yapılacağını açıklayın.
 • Standart Gizlilik Politikası linkini e-ticaret sitenizin her sayfasına yerleştirin.
 • İlk işlem olarak müşterinizin hangi alıcı bilgilerini dış dünyaya ile paylaşmayı kabul ettiğini sorun. Müşteriniz seçimlerini yapar yapmaz aktivasyonu gerçekleştirin ve zaman içinde seçimlerinde değişiklik yapma izni sağlayın
 • Müşteri bilgilerini üçüncü şahıslara dağıtmayacağınızı duyurun.
 • Gerçekleştirilen tüm işlemlerde müşteriniz ve sizin aranızda paylaşılan finansal ve kimlik bilgilerini de içeren tüm detayların güvenliğini en üst düzeyde sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Müşterinizin e-postalarının güvenli bir şekilde gönderilmesini ve müşteri taleplerinin şifreli iletilmesini sağlayın.
 • E-ticaret sitenizin güvenliği sağlamak için hangi teknolojileri kullandığınızı müşterilerinize anlatın. Ödeme sayfasında güvenliği sağlayan firmanın ve ödeme altyapısını sağlayan bankanın logosunun bulunmasına dikkat edin.
Kaynak:  http://www.cardfinansticari.com.tr/e-ticaret/e-ticarette-basarili-olmanin-yollari.aspx

Eylül 2011 itibariyle Türkiye internet raporu

 Geçtiğimiz ay Türkiye pazarına giren arama motoru Yandex, bugün Türkiye’de internet kullanımı ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye’nin internet rakamlarına ait önemli bilgiler yer alıyor.

Yandex’in yayınladığı rapora göre internet üzerinde Türkçe dilinde 2 milyondan fazla web sitesi bulunuyor. Bu rakam .tr uzantılı adresler ile birlikte diğer tüm uzantılı alan adreslerini kapsarken, Türkçe ile yayın yapan tüm siteler kastediliyor.

Rapora göre Türkçe sitelerin yüzde 24’ünde tek bir sayfa yer alıyor. Türkçe sitelerin yüzde 57’sinde 2 ila 1000 sayfa ve yüzde 19’unda ise 1000’den fazla sayfa bulunuyor.

Raporda yer alan öne çıkan verileri şu şekilde sıralayabiliriz:

-    Görseller, ses dosyaları ve videolar hariç boyut olarak değerlendirildiğinde, Türkçe web siteleri şöyle bir dağılım sergiliyor: Sitelerin yüzde 81’inin boyutu 1 megabayttan az. Yüzde 12’si 1–10 megabayt arasında ve yüzde 7’si ise depolama alanında 10 megabayttan fazla yer kaplıyor.

-    Türkçe web sitelerinde 900 milyondan daha fazla sözcük var. Bu veriler kâğıda basılsaydı 19 metre boyunda, 6 katlı bir bina yüksekliğine ulaşırdı.

 

-    Türkçe sitelerin yüzde 73’ü 10 bin kelimeden kısa (kalın bir aylık dergi kadar). Yüzde 4’ü ise 1 milyondan fazla sözcük içeriyor. Bu gruptaki siteler ortalama 21 milyon kelime sağlıyor ki, bu da 200 ciltlik bir kitaplığa eşdeğer.
-    Türkçe siteler dikkate alındığında, Türkiye’de her bir internet kullanıcısına 25 bin kelime düşüyor (Internet World Stats verilerine göre, 2011 itibariyle Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı var). Bu da yaklaşık 100 sayfalık bir kitaba karşılık geliyor.

Kaynak:  http://sosyalmedya.co/yandex-internet-raporu-infographic/ 

 

 

Eylül 2012 en pahalı yabancı domainler

 

Eylül 2012'nin En Pahalı Domain Satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Platinum.com - 250,000 $ - Moniker / Snapnames
 2. RestaurantSupply.com - 150,000 $ - Most Wanted Domains
 3. Buy.me - 148,350 $ - Sedo
 4. Tracy.com - 90,000 $ - WebQuest
 5. Cruises.co - 82,500 $ - Özel Satış
 6. Hobart.com.au - 67,600 $ - Özel Satış
 7. VisaBulletin.com - 50,000 $ - Domain Name Sales
 8. Kipi.com - 47,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 9. Afterparty.com - 45,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 10. HormoneReplacementTherapy.com - 42,000 $ - Domain Name Sales
 11. Camster.com - 40,099 $ - Afternic DLS
 12. House.net - 40,000 $ - Afternic DLS
 13. Cesc.com - 36,720 $ - Afternic DLS
 14. CashLady.com - 36,000 $ - Afternic DLS
 15. WandTattoos.com - 30,702 $ - Sedo
 16. Behaviour.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 17. ChinaFair.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 18. eCapital.com - 30,000 $ - Sedo
 19. OptionTrade.com - 30,000 $ - Afternic DLS
 20. GPSTracking.com - 30,000 $ - Afternic DLS
 21. HerbalZone.com - 30,000 $ - Afternic DLS
 22. IOOI.com - 30,000 $ - Godaddy Auctions / Domain Name Sales
 23. Relation.com - 26,000 $ - Sedo
 24. GetFieldTrip.com - 25,542 $ - Sedo
 25. DryEraseBoards.com - 25,000 $ - Domain Name Sales
 26. USAFlorist.com -25,000 $ - Özel Satış
Kaynak:  http://www.domainom.com/20121104/eylul-2012nin-en-pahali-domain-satislari

Facebook Belgeseli

 Yandaki linke tıklayıp facebook belgeselini izleyebilirsiniz.  http://www.izlesene.com/video/facebook-belgeseli-mark-zuckerberg/5496843#

Girişim Sermayesi ile ilgili hukuki düzenleme

MADDE 15  213 sayılı Kanunun 325 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 325/A maddesi eklenmiştir.

Girişim sermayesi fonu:

MADDE 325/A- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiyede kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10unu ve öz sermayenin %20sini aşamaz.

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. Mükelleflerce, fonun ayrıldığıyılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Kaynak:  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120615-1.htm

Girişim ve risk sermayesi

 

Girişim ve risk sermayesi

 • yeni haber
 • Giriş Saati: 25.09.2012 10:07 
  Güncelleme : 25.09.2012 10:07
 

Stratejik İletişim ve Kariyer Danışmanı Duygu Eren bu hafta girişimcileri destekleyen risk sermayesi yöneticilerini konuk etti.

Risk sermayesi ülkemizde çok yeni bir kavram. Şirketini kurmuş girişimcilerin ilerlemelerineve büyümelerine finansal katkıda bulunan ve karşılığında hisse sahibi olunan bir yapı. Bugün, röportajını okuyacağınız sermayedarlar çok heyecanlı, farkındalık içinde ve her girişimci gibi özgün iki kişiden oluşuyor. Şimdi sizi 212den Ali Karabey ve Numan Numanbayraktaroğlu röportajıyla baş başa bırakıyorum.

Eğitiminiz ve özgeçmişinizi öğrenebilir miyiz? 

Ali Karabey: University of Michigan işletme bölümünden mezunum. 13 yıl New York & Londra'da, Arthur Andersen, Morgan Stanley ve en son Deutsche Bank gibi firmalarda şirket alım satımları (M&A) ve kurumsal finansman alanında çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm.

Numan Numanbayraktaroğlu:
 Ege Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezunum. Tokyo & New York'ta 20 sene çalıştım. Credit Suisse'den sonra Goldman Sachs'de teknoloji ekiplerini ve teknoloji alanında yapılan girişim sermayesi yatırımlarını yönettim, özelliklefinans dünyasını etkileyecek yeni gelişen teknolojileri kullanan ve gelişmelerine yardımcı oldum. 

212'yi tanıyabilir miyiz?
212 Capital Partners ("212") Aralık 2011 de Hollanda'da kuruldu. Sadece Türkiye ve teknoloji odaklı yatırım şirketiyiz. Türkiye'deki genç teknoloji şirketlerine erken girişim sermayesi vermekteyiz.

Şu ana kadar yaptığınız yatırımlar nelerdir?
Bu sene yaptığımız altı yatırım; 212'yi Türkiye'de erken dönem teknoloji alanında en fazla sayıda şirkete yatırım yapmış girişim sermayesi şirketi haline getirdi. Bu konuda çok heyecanlıyız. Yatırımlarımız: Butigo.com, Balerin.com, Arcademonk.com, hemenkiralik.com, hazinem.com ve cloudarena. Halen yedinci yatırımımız üzerinde çalışıyoruz. Şirket bulut teknolojileri ve yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yatırım yaptığınız girişimciler size nasıl ulaştı?
Girişimcilerin bizlere ulaşmasının kolay olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Numan da ben de mümkün olduğu kadar fazla panelde konuşmacı, yarışmalarda jüri olmaya gayret ediyoruz. Üniversitelerin girişimci kulüplerinin düzenlediği etkinliklere, Etohum, Endeavor gibi STK'ların organizasyonlarına katılıyoruz. Bu sayede girişimciler bizimle tanışma ve birebir konuşma fırsatı bulabiliyor. Birçok girişimci internet sitemizden ulaşıyor. Bu başvurulara çok önem veriyoruz; çok yorucu olsa da her birine ayrı ayrı geri dönüş yapmak bizim için çok önemli. Ayrıca her Perşembe günü yaptığımız yarımşar saatlik kahve sohbetlerimiz var. Bize email ile başvuran ve ilgimizi çeken girişimlerle tanışmak için yapıyoruz bu sohbetleri. Haftada ortalama 8 şirket ile görüşüyoruz. Son 12 ayda yüz yüze toplantı yapıp tanıştığımız girişimci şirket sayısı 400'den fazla.

Yatırım yapacağınız girişimlerdeki aradığınız özellikler nelerdir?
Bizim için ekip çok önemli. Fikirden çok ekibe önem veriyoruz, zira ülkemizde fikri olan 'girişimci' çok, fakat bu uğurda belli riskler alıp ekip kurmaya başlamış kişiler ne yazık ki hala çok az. İyi bir ekibin doğru bir fikri ayağa kaldıracağını, fikir tutmayacaksa bunu zamanında fark edip rotayı değiştirip bir başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz. Sadece iyi bir fikre sahip olan zayıf bir ekibin ise başarılı olma ihtimalini düşük görüyoruz

Yatırım yapmanız için girişimci size ne sunmalı?
Girişimcilerin risk alması bizim için çok değerli çünkü sadece fikir aşamasında olanlara yatırım yapmıyoruz. Girişimcilerin bir şeylerden vazgeçip, bir yatırım yapıp kendi projelerine olan güvenlerini göstermelerini istiyoruz. Ürünün pazara hazır hale gelmişi tercihen az da olsa satılmaya başlamış olması bizim için gerekli. Girişimcilerin 'nefesi' diye bir algımız var çünkü teknoloji girişimlerinin başarıya giden koşularına bir maraton olarak bakıyoruz. Doğru ekiplerin düzgün çalışarak er yada geç başarılı şirketler kuracaklarına inanıyoruz. Bunun ise zaman ve sabır gerektireceğinin farkındayız, bu maratonu koşmaya hazır olan girişimcilerle çalışmak istiyoruz. Bizim de bu ekiplere sağladığımız maddi ve her türlü destek, ki buna sağlık, aile problemleri konusunda yardımcı olmak bile dahil olabiliyor.

Yapılan yatırım aralığı ne kadar? ve bu süreç nasıl gelişiyor?
Market büyüklüğü ve karlılık bu noktada öne çıkıyor. Bugüne kadar 400'den fazla girişim ile görüştük ve sadece 6 yatırım yaptık. Bunda önemli faktör market büyüklüğü ve karlılığın mantıklı boyutlarda olması. Ortak olup riski girişimci ile paylaşıyoruz ve sadece girişim başarılı olursa biz de başarılı oluyoruz. Haliyle yüksek getiri beklentilerimiz var. Küçük bir markette başarılı olabilecek ekiplere destek vermek istesek de getiri yeterli olmayacağı için bu şirketlere yatırım yapamıyoruz. Birçok büyük markette ise kıran kırana olan piyasa koşullarından dolayı oyuncular birbirlerini batırmak ile meşguller; bu gibi marketlerden elimizde eğer çok güçlü bir ekip ve yeni bir fikir yoksa uzak duruyoruz.

Yatırımınızın geri dönüşü için beklentilerinizin nelerdir?
Yatırımımızın geri dönüşü ancak bir çıkış sırasında gerçekleşiyor bizim için. Bu sebeple çıkabileceğimizi, yani satış veya halka arz gibi yöntemlerle hisselerimizi satabileceğimizi öngörebildiğimiz sektörlere ağırlık veriyoruz.Girişimcilerin en başta bize sunmaları için kısa da olsa bir iş özeti ve finansal öngörü hazırlamaları önemli.Özellikle niye maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını, alınan sermayeyi nasıl kullanmayı amaçladıklarını, ekiplerini ve fikirlerini, marketteki potansiyel ve riskleri anladıklarını gösteren kısa bir doküman bize de ilk
tanışma öncesi şirket hakkında iyi bir fikir veriyor ve süreç daha hızlı ilerliyor.Yatırımlarımız USD 250bin ve 1 milyon arasında değişiyor. Beklenen hedefleri yakalayan bir şirket için toplam verebileceğimiz miktar USD 3 milyon. İlk yatırımlarımızda şirketin önümüzdeki 3-4 çeyreği rahat geçirmesi ve hedeflerini yakalaması için ihtiyaç duyduğu meblağı veriyoruz. Bu sayede hem riskimizi bir nebze de olsa kontrol ediyor hem de girişimcinin gereğinden fazla yüzde vermesinin önüne geçiyoruz. Yatırımlarımızda yüksek getiri beklentilerimiz var. Bunun başlıca sebebi erken aşamadaki şirketlere yatırım yapmamız ve riskimizin yüksek olması. Yaptığımız her on yatırımdan 6-7'sinin başarılı olmayacağını, çok başarılı olan 2 tanesinin portfolyomuzun gelirini sağlayacağını düşünüyoruz.

Girişimcilere tavsiyeleriniz nedir?
Girişimcilere en önemli tavsiyem: Başlamaları. Ülkemizde enerjik ve azimli ekipler için birçok fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama yola çıkmak gerekiyor. Her riski öngörmek gibi bir yetenek lüksü kimsede yok, ama iyi ekipler er yada geç başarılı iş modelleri kuruyor. Bir diğer tavsiyem de sabırlı olmaları. Büyük şirketler kolay kurulmuyor, önemli başarılar kısa bir zamanda elde edilmiyor. Kendilerine ve fikirlerine güvenmeliler. İçinde bulundukları piyasaların verdiği mesajları dinlemeli gerekirse rotalarını değiştirmeli ve azimle yollarına devam etmeliler. Özellikle büyük sektörlerde çalışan, bu sektörlerdeki boşluk ve sıkıntıları günlük bazda gören kişilerin şikayet etmek yerine istifa edip bu boşlukları dolduracak, sektörleri değiştirecek girişimlere imza atmasını bekliyorum. Gelişmiş ülkelerdeki girişimcilerin en büyük şansı ulaşabildikleri, fikir alabildikleri diğer girişimciler. Ülkemizdeki girişimciler başarılarını, bunları elde ederken yapmış oldukları hataları, düş kırıklıklarını kolayca paylaşmıyorlar. Medyamızda bu kişiler, hayatları, yaşadıkları zorluklar hakkında çok limitli bilgi yayınlanıyor. Dolayısıyla girişimcilerimizin kendilerine referans alabilecekleri insan sayısı az. Gelişmiş ekonomilerde girişimciler için daha fazla finansal destek olduğu da yadsınamaz. Türk girişimcisinin önündeki en büyük engel: başarısızlık korkusu. Türk insanının başarısız gözükme, hata yapma korkusu var. Her yaptığını doğru yapma, asla hata yapmama, tuttuğunu koparma, veya en azından 'mış gibi gözükme' gibi garip beklentiler var ülkemizde. Hata yapmak neredeyse ayıp olarak karşılanıyor. Bu yüzden de risk almıyoruz. İmaj o kadar önemli bir hale geldi ki, etliye sütlüye karışmayan, hayatında bir taşı alıp bir yere koymamış olan insanlar dahi sokakta dünyaları fethetmiş gibi yürümeye özen gösteriyor. Kullandığınız arabaya, yarattığınız istihdamdan, bıraktığınız bahşişe yaptığınız yatırımdan, evinizin fiyatına, devlete verdiğiniz vergiden, telefonunuzun markasına ağzınızdan çıkan sözden daha fazla ehemmiyet verilen bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Bazı konuşmalarda şu soruyu soruyorum: Rocky filmi Türkiye'de çekilebilir miydi? Türkiye'de, hayatının her diliminde 'dayak yiyen', elinde ne varsa kaybeden, mağlubiyetin verdiği acıyla daha çok çalışıp başarılı olan bir girişimciyi tanıyor musunuz? Bize gelen girişimcilerin eskiden yaptıkları hataları, eski 'başarısız' girişimlerini duymak bizi mutlu ediyor. Maraton fikrine paralel olarak, 'düşmenin' normal olduğunu, başarılı insanların birçok başarısızlık yapıp buna rağmen yılmadan tekrar deneyen, gerekirse tekrar 'düşüp' ayağa kalkan kişiler olduklarını düşünüyoruz.

Türkiye'deki ekonomik sistem içerisinde girişim sermayesinin rolü nedir?
Ülkemizde girişim sermayesine büyük bir görev düşüyor.Türkiye'nin sadece nüfus artışından dolayı yılda 700 binden fazla yeni istihdam yaratması gerekiyor. Bunun kaliteli ve katma değeri yüksek istihdam olması gerektiğini de ayrıca vurgulamak gerek. Dünya ve Türkiye örneklerine bakıldığında bu yükün ciddi bir kısmının KOBİler tarafından sırtlanması söz konusu KOBİ'lerin artması ve büyümesi için sermaye kaynağının önemi çok büyük. Bankaların bu sermaye boşluğunu doldurduğunu düşünmüyorum. İşte bu ortamda, biz çoğu zaman hayatlarında ilk defa iş kuran ekiplerin şirketlerine sermaye verip ortak oluyoruz. Riski paylaşıyoruz, işler iyi gitmediğinde şirketi kuranların kapısına dayanma, evine, arabasına el koyma gibi bir hakkımız veya beklentimiz de yok. Yatırım yapacağımız girişimciler başarılı olursa biz de kazanacağız. Bu sebeple ekiplere elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.

İlgi alanlarınız nelerdir, nelerden beslenir ve ilham alırsınız? Ne okur, ne seyreder ve neyi takip edersiniz?
İkimiz de televizyon seyretmiyoruz, okumaktan büyük zevk alıyoruz. Numan girişim, teknoloji, dünya tarihi ile ilgili kitaplara, ben ise romanlara, felsefe, ekonomi ve son zamanlarda da Osmanlı tarihi hakkında kitaplara düşkünüm. Numan yetenekli bir fotoğrafçı, aynı zamanda mutfakta da harikalar yaratıyor. Ben uzun yıllar ihmal ettiğim müzikle uğraşıyor ve saksafon çalmayı öğreniyorum, denizde vakit geçirmekten ve sıkça spor yapmaktan keyif alıyorum.

Türkiye ile dünyadaki girişimciler arasında gözlemlediğiniz farklar var mı?

Türkiye'deki girişimciler genelde daha ürkek, çok daha kolay tatmin oluyor ve işler yolunda gitmese de doğru bildiği yolda takılıp kimi zaman gereğinden fazla inatçı olabiliyor. Özellikle Amerikalı girişimciler çok daha hızlı atılıp, iş modellerini değişik denemeler ve hatalar yaparak mükemmelleştirmeye çalışıyor. Ciddi bir getiri sağlamıyorsa o girişimden vazgeçip bir diğerine başlamak onlar için daha kolay. Bunda toplumun girişimciliğe olan bakış açısının ve ekonomik faktörlerin de çok büyük rol oynadığı yadsınamaz.

Size ilham veren beğendiğiniz girişim ve girişimciler kimler?
Türkiye'de birçok başarılı ve başarılı olma yolunda hızla ilerleyen girişimcilerle tanışıyoruz. İkimizin de sıkça danıştığı Ziya Boyacıgiller, hem teknoloji dünyasındaki başarıları, Türkiye'deki girişimcilik camiasına katkıları, hem de hayata karşı duruşu ile bizim örnek aldığımız bir girişimci. Yurtdışında da sınırsız kişiler var takip ettiğimiz; LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman, Mosaic ve Netscape'in kurucusu ve çok başarılı bir yatırımcı olan Marc Andreessen, girişimci, yatırımcı, aktivist ve MIT Media Lab'in yöneticisi Joi İto bunlardan birkaçı.

Gelecekle ilgili kendi hayaliniz ve stratejiniz nedir?
11 Eylül saldırıları sırasında ikimiz de New York'da çalışıyorduk. Hayatlarımızda bir dönüm noktası olan o günden sonra mutlu olduğumuz ortamlarda sevdiğimiz işleri yapmak daha da önem kazandı. Bu sebeple 2010 yılında tanıştığımızda, iş hayatlarımızdan beklentilerimizin aynı olduğunu görüp 212'yi kurmaya karar verdik. Yaptığımız yatırımlarda da amacımız aynı; başka birçok opsiyonu olmasına rağmen risk almış, kendine güvenen girişimcilerle beraber, çalışanların mutlu olduğu, kendilerinden ve yaptıkları işten gurur duydukları ortamlar yaratmak. 212 önümüzdeki yıllarda dünya çapında adı bilinen oyunculara destek olmayı hedefliyor. Bu şirketlerin başarı hikayeleri daha birçok girişimin ortaya çıkmasına yarayacak ve ülkemizin kalkınmasında ciddi bir rol oynayacaktır. Bunu sağlayabilirsek büyük yatırımlarla daha birçok girişimciye yatırım yapma şansımız olacak. 

Duygu Eren

Stratejik İletişim ve Kariyer Danışmanı

Kaynak:  http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/09/25/girisim-ve-risk-sermayesi

Girişimcilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar

 Önce tüketici odaklı beklenti ve ihtiyaçları saptamaya çalışın. Yörenizde böyle bir girişim olası ihtiyaçları karşılayabilir mi? Üzerinde karar kıldığınız iş moda haline dönüşecek kalitede mi? Makine teçhizat ve diğer teknolojik unsurların tedariki kolay mı? (Özellikle yurtiçi kaynaklardan temin rahatlığı üzerinde durun.) Yapacağınız iş bir ilki temsil ediyorsa kesinlikle benzerleri ortaya çıkacaktır. Rekabeti göğüsleyebilecek hukuki ve teknik altyapıyı hazırlayabilecek misiniz? İşinizle ilgili proforma karlılık analizlerini yapabilecek durumda mısınız? (Eğer bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz uzman birinden yardım alabilirsiniz.)

Etrafınızda sizi yüreklendirecek ve girişiminize destek olacak birileri var mı? (En başta aileniz işin getirisine inanmalı.) İleriki dönemlerde işi daha da geliştirecek parasal güce sahip misiniz? (İşletmenin karlarıyla fon yaratma kabiliyetini bu işin tekniğini bilen birine ölçtürmenizde yarar var.) En az üç yıllık bir bütçe hazırladınız mı? Karlılık oranınız -olası risk paylarını da hesaba katarak- ne düzeyde şekilleniyor? Yaptığınız işin yalnız ekonomik değil, sosyal ve kültürel taraflarını da analiz ettiniz mi? İleride işler büyüyünce patent haklarını güvence altına alacak altyapınız hazır mı? İşinizin zirve yaptığı dönemi beklemeden faaliyetinizi bir zincire dönüştürebilecek kadar kendinizi şanslı görüyor musunuz? Önerilen projeler basit ve pratik olmakla birlikte düşündüğünüz takımı en iyi şekilde kurabileceğinize inanıyor musunuz? Ve sonunda Amerikalı ünlü pazarlama uzmanı Martin L.Bell’in küçük işlerle ilgili söylediği şu sözleri de bir kenara kaydetmeyi unutmayın: “Küçük işler kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Göz kamaştırıcı başarılar ancak kriz dönemlerinde yakalanır. Küçük işler görünmeyen fırsatları başarıya dönüştürür!” Eğer tüm bunlara evet diyorsanız araştırmaya hemen başlayabilir, işinizle ilgili karar verme noktasına gelebilirsiniz. Size şimdiden üstün başarılar diliyoruz!

Kaynak:  http://morfikirler.com/yazi/yeni-super-kucuk-is-fikirleri

Google anahtar kelime aracı

Anahtar kelime aracı , arama motorlarında konunuzla ilişkili en çok hangi kelime ve kelime öbeklerinin kullanıldığını, reklam rekabeti, arama hacmi, aylara göre dağılımı ve daha pek çok önemli istatistiki bilgi ile birlikte gösteren araçtır.

Konunuzla ilişkili olarak bilgiye ulaşmak isteyen kişiler arama motorları üzerinden arama yaparlar. Bu aramalarda aradıkları konuya göre bazı kelime öbeklerini ya da kelimeleri seçerler. Bu kelimeleri önceden öğrenmek arama sonuçlarında listelenmek için önemlidir.

 

Örneğin: Klima ile ilgili bir makale hazırlamak istediğinizi düşünelim. Arama sonuçlarına baktınız ve “klima seçimi” kelime öbeğinin ayda ortalama 750 kişi tarafından arandığını gördünüz. Bu 750 kişi sizin potansiyel alıcınız. O zaman makalenizin konusunu “Klima Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler” olarak belirleyebilirsiniz. Google 'ın bu hizmetine aşağıda ki linkte ulaşabilirsiniz.

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

 

 

Google arama trendleri

DÜNYADA NELER ARANIYOR GÖRÜN 

Google Arama Trendleri sayesinde, belirli bölgeler, kategoriler, zaman dilimleri ve özellikler üzerinde arama hacmi biçimlerini karşılaştırabilirsiniz.

Yandaki linkten bu özelliğe ulaşabilrisiniz.  
http://www.google.com/insights/search/?hl=tr 

 

Google belgeseli

 Yandaki link'e tıklayıp google belgeselini izleyebilirsiniz.  http://www.belgeselizle.us/google-belgeseli/

Google nedir , kimler yönetiyor ,nerden geliyor,kaç kişi çalışıyor

Google’nin kelime anlamı

Google, “googol” sözcüğünün üzerinde oynanmasıyla ortaya çıkmıştır. Edward Kasner adındaki Amerikalı matematikçinin yeğeni Milton Sorotta tarafından üretilmiş olan “googol” sözcüğü 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan rakamı belirten matematiksel bir terimdir. Google’ın bu terimi kullanması, şirketin dünyadaki tüm bilgiyi organize etme misyonunu yansıtır.

Google dünyanın en büyük arama motorlarından birinin ve geliştiricisi olan şirketin adıdır.

Stanford’da doktora yapan iki öğrenci, Larry Page ve Sergey Brin, Google’ı 1998′de 25 milyon dolar yasal sermayeyle kurdu. Şirketin GooglePlex denen merkez ofisi Kaliforniya’da bulunur ve tüm dünyada 5,000 civarında kişi çalıştırır. Şirketin sermaye ortakları, Kleiner Perkins Caufield & Byers ve Sequoia Capital’ı kapsıyor. Şirket ayrıca, içerik sağlayıcı firmalara özel web arama çözümleri de sunuyor.

 

Google’nin Teknolojisi

 

Google’ın arama teknolojisi ve kullanıcı arabirim tasarımı Google’ı günümüzün ilk-nesil arama motorlarından farklı kılar. Sadece anahtar kelime veya meta arama teknolojisi kullanmak yerine, Google en önemli sonuçları ilk getiren, gelişmiş PageRank™ teknolojisine dayanır.

PageRank ağ sayfalarının önemini nesnel bir ölçeğe uyarlar; bu 500 milyon değişken ve 2 milyar terimden oluşan bir denklemin çözülmesiyle hesaplanır. PageRank ağın çok sayıda bağlantılı yapısını düzenleyici bir araç olarak kullanır. Doğal olarak, Google, Sayfa A’dan Sayfa B’ye kurulmuş her bağlantıyı, Sayfa A’dan Sayfa B’ye bir “oy” olarak yorumlar. Google bir sayfanın önemini aldığı oylarla belirler. Google ayrıca oyu veren sayfayı da inceler.

Google’ın komplike ve otomatikleştirilmiş arama metodları, insan müdahalesine engel olur. Diğer arama motorlarından farklı olarak; Google, hiç kimsenin daha yüksek listeleme yapamayacağı ve ticari amaçla sonuçları değiştiremeyeceği bir şekilde yapılandırılmıştır.

Google’nin Yönetim

   

 • Dr. Eric E. Schmidt, Yönetici ve Genel Müdür

 • Larry Page, İkinci Kurucu & Başkan, Ürünler Bölümü

 • Sergey Brin, İkinci Kurucu & Başkan, Teknoloji Bölümü

 • Omid Kordestani, Başkan Yardımcısı, Ticari Geliştirme & Satışlar Bölümü

 • Wayne Rosing, Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı

 • Cindy McCaffrey, Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim Bölümü

 • Joan Braddi, Başkan Yardımcısı, Arama Servisleri Bölümü

 • Tim Armstrong, Başkan Yardımcısı, Reklam Satış Bölümü

 • Urs Hölzle, Google Üyesi

 • Craig Silverstein, Teknoloji Bölümü Yöneticisi


Google ‘nin Tüm Ofislerinde toplam 7000 kişi çalıştığı belirtiliyor.

>Google Adsense

Web sitelerinden kazanç elde etmek için kurulmuş içerik sayfalarına hedeflendirilmiş reklam yayınlama sistemidir.

Google AdWords

Google’nin verdiği hizmetler

Google, arama motoru hizmetinin yanısıra aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır:

Gmail

http://gmail.google.com ( Gmail, Google’ın e-posta hizmeti. Alanı 2,7 GB’ın üstündedir. Bir Gmail üyesinin davetiye göndermesi yoluyla, ya da cep telefonu yoluyla gmail hesabı edinilebilir.)

Google ajanda

http://www.google.com/calendar/render ( yılın önemli günlerinini Cep telefonu ‘na SMS ( ücretisiz servis ) olarak gönderi yapıyor.

Google ofis desteği

http://docs.google.com ( google’nin MS Office‘ine alternatif ücretsiz internet ofisi uygulaması !

Uydu fotografları ile harita desteği

Google dil desteği

Google üzerinden indirilebilen uygulama hizmetleri

   

 • http://talk.google.com ( Google’ın Gmail hesabı olanlar için hazırladığı internet üzerinden mesajlaşma ve sesli görüşme yapılabilecek program)
 • http://earth.google.com (Yeryüzünü ince ayrıntılarına kadar üç boyutlu görmeye yarayan programın indirilebildiği site, Google Earth)
 • http://pack.google.com/ ( Google’ın bütün programları bulunan paket programı)

GSM (GPRS üzerinden internet) hizmetleri

Diğer hizmetler

KAYNAK  TEOKOLİK 

 

Google pazar bulucu

Google'ın bu hizmetiyle hedef pazarlarınızı çok kolay bulabilirsiniz.Ürettiğiniz ürününüzün ismini ilgili yere yazarak hangi ürünün hangi coğrafyalarda talep edildiğiniz görebilirsiniz.Bu istatistiki veri google'ın ülke bazlı arama kayıtlarından alınmaktadır.Aşağıda ki linkten bu hizmete ulaşabilirsiniz. 

http://translate.google.com/globalmarketfinder/index.html 

Google trends

Google Trends: ardağınız kelimenin ne sıklıkta, hangi coğrafyada , hangi ülkede, hangi şehirde daha çok arandığını size gösteren oldukça kullanışlı bir araçtır.  Yeni bir ticari girişim yapmak istediğiniz zaman ilk olarak google trends den  girmeyi düşündüğünüz alanla ilgili araştırma yapabilir geçmişten günümüze grafik eğrilerini inceleyebilir ve böylece önemli ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

1. Sütun (regions) yazdığınız kelimenin hangi ülkede en çok arandığı
2. Sütun (cities) yazdığınız kelimenin hangi şehirde en çok arandığı
3. Sütun (languages) yazdığınız kelimenin hangi dilde en çok arandığını gösterir.

http://www.google.com.tr/trends/ 

HAFTALIK DOMAİN SATIŞ BÜLTENİ

 Aşağıda ki linkten haftalık olarak uluslararası piyasalarda ki domain pazarını yakından takip edebilirsiniz.
http://www.dnjournal.com/domainsales.htm 

Hanzade Doğan Boyner, girişimcilere tecrübelerini aktardı

 
Doğan Online ve Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, TEB Özel Meslek Yatırım Platformu ana sponsorluğunda ETohum tarafından düzenlenen Startupİstanbul başlıklı etkinlikte konuştu.

Çırağan Sarayı'ndaki etkinlikte Boyner yatırımcı ve girişimicilerle tecrübelerini paylaştı.

BEN BU SEKTÖRDEN KOPAMIYORUM 10 YILDIR

Kariyerine büyük bir Amerikan bankasının Komünikasyon, Medya ve Teknoloji departmanında çalışarak başladığını anlatan Hanzade Doğan Boyner, "Daha sonra o departmanın adı her 3 senede bir değişti. Gündemimizde hep telekom özelleştirmeleri vardı. İçerik ve servisten çok altyapıya büyük yatırımlar gidiyordu. Mobil yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyordu, ama hayatımızda çok yoktu. İçerik mi, altyapı mı kral tartışmaları çok yoğun yapılıyordu. O günden sonra dünya öyle bir değişim, dönüşüme girdi ki, bu dönüşüm bugün hala devam ediyor. Ben internet ve teknoloji sektörünü 'Şizofren bir sektör' olarak tanımlıyorum. Neden şizofren? Çünkü ufak bir fikir bir anda milyonlarca müşterisi olan bir şirkete dönüşebiliyor. Ama aynı zamanda milyonlarca müşterisi olan bir şirket bir anda yapayalnız kalabiliyor. Teknolojinin değişimi enable eden (olanak sağlayan) gücü, dünyadaki sınırları kaldırdı. Ama sadece ülke sınırlarını kaldırmadı, aynı zamanda sektör sınırlarını da kaldırdı. Google araba şirketlerine yatırım yapıyor, kendi arabasını geliştiriyor. Telekom şirketleri, kendilerini medya şirketi olarak tanımlıyor, medya şirketleri altyapılara yatırım yapıyor, kimin eli kimin cebinde belli değil. Kaotik bir sektör, o yüzden de adrenalini çok yüksek. Bu yüzden de ben bu sektörden kopamıyorum 10 yıldır. Benim çok yakın bir çalışma arkadaşım, beni Doğan Grubu'nun 'garaj çocuğu' olarak tanımlıyor. Çünkü ben 1999 yılında Türkiye'ye geldiğimde, bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizi de teknoloji ve internet büyüsü kaplamıştı. Daha sonra bu büyü, 'balon' diye adlandırıldı. 'Balon patladı' dendi. Bir kaç yıl internetten uzak duruldu. Ama aslında balon olsa da olmasa da, o yıllarda atılan adımlar geri dönüşü olmayan bir yola bizi soktu ve o yolda da hala devam ediyoruz" diye konuştu.

YOLDA KAYBETTİĞİMİZ HİKAYELER OLDU

Hanzade Doğan Boyner, sektörün geleceğine ilişkin emin olduğu tek noktanın sektörün değişeceği olduğunu söyleyerek, "Doğan Online'ı 1999 yılında kurduk ve 100 milyon liradan fazla yatırım yaptık. Bu yatırım Doğan Holding'in tüm yatırımları değil, sadece Doğan Online çatısı altında yapılan internete yatırımlar. Büyük başarı hikayeleri yazdık ama yazıdığımız başarı hikayelerinden daha fazla yazamadığımız, yolda kaybettiğimiz hikayeler oldu. Yatırım yaptığımız bir çok markayı bugüne getiremedik. Ama bu yarı yolda bıraktığımız, iş modellerini doğru okuyamadığımız şirketler, bize parayla satın alınamayacak kadar büyük bir tecrübe verdi" dedi.

BU YOLCULUKTA EN TUTUKUYLA BAĞLANDIĞIM, HİKAYE HEPSİBURADA'NIN HİKAYESİ

Doğan Online çatısı altındaki markalardan örnekler de veren Boyner, "Bütün bu yolculukta en önemli hikayelerden biri, benim en tutkuyla bağlandığım, paylaşmak istediğim hikayelerden biri de hiç kuşkusuz, Hepsiburada'nın hikayesi. Ben, Hepsiburada'yla tanıştığımda 'infoshop.com' adlı bir siteydi o zamanki Hepsiburada ve Mecidiyeköy'de bir apartman katında oturuyorlardı, daracık merdivenleri olan. Ben çıktım o apartman katına, gerçekten 60 metrekare falandı herhalde, 7 arkadaş ki, 5'i hala bizimle beraberdir, 'Ne yapıyorsunuz siz?' dedim, 'Böyle bir site kurduk biz buradan ürün satacağız' dediler. Siparişleri alıyorlardı, sonra koşarak Mecidiyeköy'den bir mağazadan verilen siparişi alıp, kargo gelmesin şirkete para yazar diye, kargo şirketine gidiyorlardı. Kargoya verip, gönderiyorlardı. Oradan bugüne hakikaten baş döndürücü bir büyüme oldu. Bugün baktığımız zaman tek başına Hepsiburada 1 milyar TL ciroya koşuyor bu sene. Ama ciro çok önemli değil, daha önemli olan milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırdığını düşünüyoruz ve dünyada 4-5 tane sayılı e-ticaret sitesinden biri Hepsiburada" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN, EN BASİT SORULARA, BASİT CEVAP VEREBİLMEK

Boyner, şirketler büyüyünce, problemlerinin de katlanarak büyüdüğünü anlatarak, "Girişimcilere de bir kaç mesaj vermek istiyorum; lütfen bir işe girdiğiniz zaman, 'Bu şirketi ne yaparsam, kime satarım' diye düşünmeyin. Çünkü, evet etrafta çok para var, yatırım bulabilirsiniz, ama bir şirketin yatırım almış olması, o şirketin sürdürülebilir bir başarıya ulaşacağının kanıtı değil. Önemli olan, en basit sorulara, basit cevap verebilmek. En basit soru; 'Ben bu ürünü ya da hizmeti vererek kimin hayatını kolaylaştıracağım, kimi eğlendireceğim, kime, hangi faydayı sağlayacağım?' bu kadar basit sorulara cevaplar verebliyorsanız, o zaman peşinden koşmaya değer bir hayaliniz var demektir. Sonra ikinci adım uygulama, çünkü biliyoruz ki, fikir, hayal önemli, ama milyonlarca fikir de uygulama yüzünden yok oluyor. Uygulamada da çok basit sorular sormanız gerekebiliyor; 'Bu hizmeti almak kolay mı?' Daha sonra da en önemli konu iş modeli. İş modelinizi test edin. Ben bu 3 prensibi hep göz önünde bulunduruyorum" dedi.

Bir yatırımdan sonra girişimciyle olan ilişkide yaşanan eksiklik ya da problem sorulduğunda Boyner'in, "Bizim bir şirkete katabileceklerimiz var ama o şirketin de girişimcilik ruhunu öldürmeden bunları katmak gerekiyor" şeklindeki cevabını salondaki katılımcılar alkışladı.

Kaynak:  
http://www.dha.com.tr/hepsiburada-1-milyar-tl-ciroya-kosuyor_471861.html

Harvard’ta alakasız bir bölümde okuyacağıma, çaycı olurum !!!

 Dijital Video Teknikleri dersi final projesini bitirmek için dört hafta süresi olmasına rağmen, son üç güne kadar kılını bile kıpırdartmıyor! Sıkışınca da, evinin mutfak masasını film stüdyosu haline getiriyor. On liralık bir bütçeyle gazete baskıları, set fotoğrafları, buz, ip, cam fanus ve su kullanarak, henüz vizyona girmemiş bir film için konsept açılış jenereği hazırlıyor. İki günde çekiyor, bir günde montaj yapıyor ve son dakikada ödevi bitirip, hocasına teslim ediyor.

Adı Doğan Can Gündoğdu. Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi. Yaşı 20.

Projesi için, küçüklüğünden beri çizgi romanlarda okuduğu Batman karakteriyle kendini özdeşleştirdiği bir film seçiyor. 27 Temmuz 2012′de gösterime girecek, Christopher Nolan’nın yönettiği, Batman serisinin üçüncü filmi: The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor). Henüz vizyona girmemiş ve merakla beklenen bir filmi seçmesi onun kişisel hedeflerine de çok uygun. Çünkü o en başından beri yapacağı işin internette yayılmasını hayal edip, bu hayalle de kendini motive ediyor.

 

Doğan Can hazırladığı jeneriği Vimeo‘ya koyup, Twitter üzerinden paylaşıyor ve ayrıca daMovieWeb sitesine mail atıyor. Jenerik ertesi gün sitede konu edilince, çok sayıda yabancı kaynaklı sinema ve tasarım sitesi de haber yapmakta gecikmiyor. Ve video ilk iki günde 100 bin kişi tarafından izleniyor.

Çok geçmeden, Hollywood’un Oscar ödüllü yapımcısı ve aynı zamanda ‘The Dark Knight Rises’ filminin de görsel efekt süpervizörü Paul Franklin, gördüğü iş için “Etkileyici ve harikulade” yazarak Twitter üzerinden paylaşıyor. Bunun üzerine Doğan Can, Paul’e “İleride şirketinizde çalışmak en büyük hayalim” diye yazınca, ondan gelen cevap şu oluyor: “Biz her zaman yetenekli insanlara açığız. Bu çok hoş bir haber, zaman kaybetmeden başvur.”

Hemen sonrasında farklı bir Hollywood film yapımcısı Doğan Can’a 2013 yılında çıkacak yeni filmleri için fragman ve jeneriğimizi sen yap diyor. Gizlilik sözleşmesinin ardından filmin senaryosunu gönderiyorlar. Şimdi onun elinde okuldaki bir dersinin finali için değil de, Hollywood için hazırlayacağı bir jenerik projesi var.

‘Kara Şövalye Yükseliyor’ için hazırladığı bu konsept jeneriği bir ayda 500 binden fazla izleniyor. Video yurtdışında yayıldıktan iki hafta sonra Türkiye’de de duyulmaya başlıyor ve yerli yapım şirketleri de Doğan Can’la iletişime geçmeye başlıyor. Bugüne kadar dünyanın farklı şehirlerinden gelen tekliflerin sayısı yirmiyi geçmiş durumda.

Doğan Can’la konuştuğumda, yaşadığı gelişmeler için ”Hollywood, ilk hedeflerimden biriydi. Böyle bir başlangıç yapmak iyi oldu. Zaten en büyük hayalim de oraya gitmekti. Anladım ki, hayallerin gerçekleşmesi zor değilmiş. Ailem de bu habere çok sevindi. Zaten onlar beni küçüklüğümden beri bu yönde çok teşvik etti” dedi. O bundan sonra bir yere bağlı çalışmak yerine bağımsız kalıp, kısa filmler çekecek ve senaryo yazmaya devam edecek. Sonrasında ise dünya çapında bir yönetmen olmak istiyor. Bu arada unutmadan, final projesinde hocasından aldığı not da A olmuş!

Yakın arkadaşların ne diyor, seni kızdırıyorlar mı diye sorduğumda ise, geçen gün başından geçen bir şeyi anlattı. Sınıfta kızın biri “Sen ünlü oldun ya, artık tanımazsın bizi” deyince, Doğan Can’ın söylediğine yıkılıyor tüm sınıf: “Biz senle zaten tanışmıyoruz ki!”

Şaka bir yana, bu yazıyı yazarken çok şey geçti aklımdan. Memnun olmadığı halde elindekine razı olan, sürekli şikayet edip mazaret üreten ve uyandığı her günün, bir öncekinden farkı olmayan tanıdıklarım geldi gözümün önüne…

Günün sonunda okul sadece bir araç. İnternet ve sosyal medya da öyle. Tüm bunları kendi hayallerimiz için nasıl kullandığımız ise sadece bizim elimizde. Örneğin, okulda veya iş yerinde bir projeyi küfrederek veya baştan sağma yapmak yerine, bunu bir fırsat olarak görebilmek öyle çok da büyük bir beceri gerektirmiyor. İnsanın ilgi duyduğu bir bölümde okuması veya sevdiği bir işte çalışması da bu yüzden önemli. Yoksa elde kalan, tek başına bir diploma parçası veya koyun haline getirilmiş zihinlerimiz oluyor. Kayıp yıllar ve öylesine yaşanmış hayatlar…

Şahsen ben… Heyecan duyduğum alanda bir ustanın yanında çaycı olmayı, Harvard’ta alakasız bir bölümde okumaya tercih ederim. Yok işte bu hayatın bir tekrarı!

Kaynak: http://www.fikiratolyesi.com/2012/03/11/harvardta-alakasiz-bir-bolumde-okuyacagima-cayci-olurum/

Haziran 2012 en pahalı domain satış listesi

 

İşte haziran ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. MovingCompany.com - 195,000 $ - Moniker
 2. Online-Casino.de - 144,900 $ - Sedo
 3. ConferenceCalling.com - 80,000 $ - AfterNic DLS
 4. ArtDeco.com - 75,000 $ - Sedo
 5. Gruppenreisen.de - 74,970 $ - Sedo
 6. VertigoEntertainment.com - 65,000 $ - AfterNic DLS
 7. Britt.com - 64,980 $ - Godaddy Auctions
 8. Skyboard.com - 60,000 $ - Domain Market
 9. ModernBaby.com - 55,000 $ - Domain Name Sales
 10. Goldfields.com - 52,500 $ - Domain Name Sales
 11. Gamble.net - 46,125 $ - Sedo
 12. Lish.com - 45,000 $ - Sedo
 13. Voiceworks.com - 40,000 $ - Sedo
 14. SFExpress.com - 35,000 $ - AfterNic DLS
 15. Giftr.com - 35,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 16. FashionDays.com - 30,000 $ - Optimo.com
 17. MobileWorkforce.com - 30,000 $ - Domain Market
 18. EXPCapital.com - 30,000 $ - Godaddy Auctions
 19. Cruise.me - 28,500 $ - Sedo
 20. Message.me - 25,200 $ - Sedo
 21. App123.com - 25,000 $ - AfterNic DLS
Kaynak:   http://www.domainom.com/20120704/haziran-2012nin-en-pahali-domain-satislari

hepsiburada.com mucizesi

 Türkiye’nin en popüler AVM’Si İstinye Park’a ayda 1.6 milyon ziyaretçi gelirken, internetten alışverişin lideri hepsiburada.com’a ayda 15.5 milyon ziyaretçi giriyor

1998 yılında kurulan hepsiburada.com, 10 milyon kayıtlı üyesi, aylık 15.5 milyon ziyaretçisi ile Türkiye’nin en büyük AVM’si haline geldi. İstinye Park’ın bile aylık ziyaretçi sayısı aylık 1.6 milyon. Hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “2015 ciro hedefimiz 2.5 milyar dolar” diye iddialı konuşurken, önce Türkiye’de e-ticaretin geldiği nokta sonra da hepsiburada.com sitesinin pazardaki payı ile ilgili ilginç ayrıntılar verdi. e-ticaretin 20 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını anlatan Boyner, bunun içinde e-devletin de olduğunu perakendenin payının ise 4 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti. Toplam perakende satışlarının 400 milyar TL olduğu göz önüne alındığında e-ticaret yoluyla perakende satışların yüzde 1 seviyesinde olduğunu söyleyen Hanzade Doğan Boyner, “Bu oran Avrupa’da yüzde 4’ler, ABD’de ise yüzde 7-8’ler seviyesinde. Öyle tahmin ediyorum ki 5 sene içinde Türkiye’de de en az yüzde 4’ler seviyesine gelebilir. Büyüme potansiyeli bize bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Biz şu an e-ticaretin en büyük şirketiyiz. Önümüzdeki yıllarda da payımızı artırmak istiyoruz. 2015 yılında 2.5 milyar dolar cirolu bir şirket olmak istiyoruz” diye konuştu. Hanzade Doğan Boyner, e-ticaretin sanal bir olaymış gibi algılandığını ancak arkasında müthiş bir lojistik organizasyon olduğuna da dikkat çekerek, “Yeni bir reklam kampanyasına başlıyoruz. O kampanyada sanal alışverişin ardındaki muazzam organizasyonu gözler önüne sermeye çalışacağız” dedi. Çekmeköy’de büyük bir lojistik merkezi kurduklarını, 250 bin ürün stoku bulunduğunu belirten Hanzade Doğan Boyner, şöyle devam etti: “Her ay 600 bin siparişe yanıt veriyoruz. 6 bin araç depo girişi var. Sitemizde, 30 farklı kategoride 360 bin ürün var. Bu açıdan bakılınca Avrupa’nın 18’inci büyük internet alışveriş sitesi. Türkiye’nin en çok müşterisi olan internet sitesi. Ayrıca tekil ziyaretçilerini en çok müşteriye çeviren site özelliğine de sahip. Ürünler 3 saat içinde kargo şirketine teslim ediliyor, yüzde 75’i de 3 gün içinde Türkiye’nin neresinde olursa olsun alıcısına ulaşıyor.”

Baklava ve Maraş dondurması sırada

- Türkiye’de satılan navigasyon cihazlarının yüzde 14’ü

- Mama sandalyelerinin yüzde 10’u

- Koşu bantlarının yüzde 15’i

- Cep telefonlarının yüzde 9’u hepsiburada.com’da alıcısını buldu.

- Bilgisayar satışında teknoloji marketler de dahil genel listede 4’üncü sırada.

- e-ticarette en yakın rakibinin 3 katı ciro gerçekleştiriyor.

- Yakında Kahramanmaraş dondurması, Gaziantepli Koçak’ın baklavasını da satacak.


Evinin çardağı yanınca yangın tüpü listeye girdi

Hanzade Doğan Boyner ile Trump Towers’da ayak üstü sohbet ederken bir kaç hafta önce başına gelen üzücü bir olayı hatırlıyor. Evlerinde bir davet verdikleri sırada bahçedeki çardak alev almış. Farkettiklerinde çardak ciddi ciddi cayır cayır yanıyormuş. Hanzade Doğan Boyner, sonrasında gelişen olanları şöyle aktardı: “Biz içerideydik, hafif rüzgar çıkınca içeri geçmiştik. Yangını farkettik ancak bir de baktık ki evde yangına müdahale edecek tek bir yangın tüpü bile yok. Osman (eşi) yastıkları havuzda ıslatıp ıslatıp çardaktaki alevlerin eve sıçramasına engel olmaya çalıştı. Zira çardak ile evin arası 2 metre bile değildi. Üstelik ev ahşap. Neyse ki güvenlikte yangın tüpü varmış da gelip müdahale ettiler. Eminim çoğumuz evde yangın tüpü bulundurmayı akıl etmiyoruz. Oysa ne kadar gerekliymiş. Şimdi mutfak başta olmak üzere belirli yerlere yangın tüpü koyduk. Konunun önemini insanlar anlasın diye de hepsiburada.com’da yangın tüpü kampanyası başlattık. Bence mutlaka her evde yangın tüpü olmalı.”

Piyasa değerimiz 1 milyar dolar eder

Hanzade Doğan Boyner, siteyi nasıl kurduklarına da değindi: “1999 yılında iki arkadaşın kurduğu Info Shop’a ortak olduk. Mecidiyeköy’de 60 metrekare bir yerde, bir masa, bir kasa kurulmuş bir organizasyondu. Oğuz ve Kaan adında iki arkadaş bilgisayar satmak üzere kurmuşlardı. 24 saat ekran karşısında beklenir, bir sipariş geldiğinde bir koşu alınır ve müşteriye ulaştırılırdı. O günlerden bugünlere geldik. 2000 yılında adını değiştirdik. 2007 ve 2009 yılında kurucu ortaklar birer birer ayrıldı. Tamamı bizim oldu ve açık ara lider bir şirket haline geldik. EBITDA kârına ciroya bakıyorum ve şu anki yapısı ile hepsiburada.com’un 1 milyar dolar civarı bir piyasa değeri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.” Hanzade Doğan Boyner, dünyanın ünlü alışveriş sitesi amazon’da kâr marjının yüzde 6’lar seviyesinde olduğunu, kendilerinin de yüzde 3.5-4 kâr marjı ortalaması tutturduklarını ancak müşteriye her zaman en uygun fiyatı sunmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Ödemede kredi kartı birleştiren sistem

hepsiburada.com İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım da ödeme koşullarına ve ödeme yöntemlerine dikkat çekti. Müşterilerin şartsız koşulsuz iade hakkı olduğunu kargo ücretini de talep etmediklerini belirten Gökyıldırım, dileyen müşterilerin kapıda nakit ödeme, kredi kartı ile ödeme gibi modelleri seçebildiğini hatta kredi kartı bakiyelerinin yeterli olmadığı durumlarda bir kaç kartın birden birleştirilerek ödemede kullanılabildiğini söyledi.

Yurtdışına satış

Satış Geliştirme ve Bölgesel Genişleme Direktörü Mehmet Tözge ise toplam satışların yüzde 3’üne yakın bir bölümünün yurtdışından gelen siparişler olduğuna dikkat çekti. Tözge, “Kıbrıs başta olmak üzere Rusya, Yunanistan, İtalya, İspanya hatta Uruguay, Sri Lanka gibi ülkelerden sipariş geliyor. Onlar ağırlıklı olarak kitap müzik albümü ve film ürünleri talep ediyorlar” diye konuştu. Tözge, Körfez ülkelerine yatırım yapma düşünceleri olduğuna da işaret etti.

Kaynak: http://haber.gazetevatan.com/istinye-parkin-16-milyon-hepsiburadanin-155-milyon-aylik-ziyaretcisi-var/451342/4/Haber

İlk domain ne zaman kaydedildi

  Günümüzde 1.5 trilyon dolarlık bir endüstri haline gelen internet sektöründe gerek online projeler gerek ise diğer kurumlar için URL yani Alan Adı önemli bir ayrıcalık elde etmek anlamına gelebiliyor. Domain kayıtlarının resmi hale gelmesinden günümüze kadar kurum ve ülkelere göre farkllı uzantılar ile Alan Adları alınabilse de hala prestijli olarak .Com uzantılı siteler tercih ediliyor. 1995 yılında toplam 120.000 adet .Com uzantılı domain varken günümüzde bu sayı 100 milyon civarındadır. Computer Corporation Massachusetts tarafından 15 Mart 1985 tarihinde resmi olarak kaydedilen ilk .Com uzantılı domain olan Symbolics.com ise bu sene 27. yıldönümünü kutluyor.

İnternet dünyasında Domain isimleri hakkında bir kaç bilgi de özetle şu şekildedir;

İnternet ekonomisi nereye gidiyor.

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinden oluşan G20 ülkelerinde 'internet ekonomisi' 2016 yılında iki katına çıkacak.

İnternetin dev şirketi Google tarafından, Boston Consulting Group'a (BCG) yaptırılan araştırmaya göre, bu artışın büyük bölümü mobil aygıtlar ve cep telefonlarının daha yaygın kullanımından gelecek. Tahminler, bu sektörün 2,3 trilyon dolarlık hacminin 4,2 trilyona çıkacağı yönünde. 

Yapılan araştırma, gelecek dört yıl içinde, dünya nüfusunun yarısının, yaklaşık üç milyar kişinin internet kullanacağını öngörüyor. Eldeki veriler, her yıl yaklaşık 200 milyon kişinin ilk kez internet kullanmaya başladığını gösteriyor. 

Ancak internet sektörü uzmanları, geleneksel kablolu ağlar ve masaüstü bilgisayarlarla internete bağlanmanın geçmişte kalacağını vurguluyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre akıllı telefonların fiyatlarındaki düşüş dikkate alındığında, 2016 yılında tüm internet kullanıcılarının yüzde 80'inin internete cep telefonlarını kullanarak bağlanacağı belirtiliyor.

Bu rakamlar etkileyici görünse de, küresel ekonomiyle kıyaslandığında hâlâ küçük bir oran.

2010 yılında, G20 ülkelerinde internet ekonomisinin 2,3 trilyon dolar değerindeydi. Bu rakam İtalya ve Brezilya gibi ülkelerin ekonomilerinden büyük olsa da G20 ülkelerinin toplam ekonomisinin sadece yüzde 4,1'ine denk geliyor.

Araştırmayı yapan BCG, raporunda, 'yeni internet' diye tanımladığı bir sürece girildiğini belirtiyor. Raporda şu başlıklar öne çıkıyor:
İnternet kullanımı artık bir lüks olmaktan çıkacak.


İnternet kullanıcılarının yüzde 80'i gelişmekte olan ekonomilerde yaşıyor olacak. Tahminler, gelecek dört yıl içinde Çin'de 800 milyon kişinin internet kullanıyor olacağı yönünde. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki toplam internet kullanıcısı sayısından daha büyük.
Kullanıcıların yüzde 80'i internete cep telefonlarından bağlanacak.


İnternet daha 'sosyal bir ortam' haline dönüşecek. Özellikle ticarette müşteriler ve şirketler arasındaki sanal iletişim, etkileşim ve sosyal paylaşım artacak.

İnternet kullanımındaki bu artış eğilimine, bir başka temel değişim daha eşlik edecek. Uzmanlar, 2015 yılında, otomobillerden, evlerdeki ısıtıcılara kadar yaklaşık bir trilyon cihazın internete bağlı hale geleceğini tahmin ediyor.

Araştırma kuruluşu BCG, şirketlerin ve işyerlerinin dijital değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak:   http://www.thelira.com/haber/73566/internet-ekonomisi-nereye-gidiyor 

İnternet te 60 saniye de neler oluyor

- 11 milyon kişi chat yapıyor
- 694 bin  kez arama yapılıyor.
- 168 milyon e-posta gönderiliyor.
- 60 yeni blog açılıyor.
- 1500 blog yazısı paylaşılıyor.
- Facebook’ta 695 bin durum güncelleniyor.
- Facebook’ta 79 bin  paylaşım yapılıyor.
- Facebook’ta 510 bin  yorum yapılıyor

Kaynak : 
http://www.haber365.com/Haber/Ilginc_Internet_Raporu/ 

Kasım 2012 de satılan en pahalı domainler

 

Kasım 2012'nin En Pahalı Domain Satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. FreeWebsite.com - 500,000 $ - Özel Satış
 2. GiftBasket.com - 350,000 $ - Find Your Domain
 3. Feng.com - 250,000 $ - Find Your Domain
 4. Cotton.com - 205,890 $ - Moniker / Snapnames
 5. ECS.com - 150,000 $ - Özel Satış
 6. LAHotels.com - 100,000 $ - Sedo
 7. Paste.com - 100,000 $ - Sedo
 8. CarTransport.com - 85,400 $ - Afternic DLS
 9. MiniPlay.com - 70,000 $ - Domain Name Sales
 10. Jane.com - 60,000 $ - Sedo
 11. Salinas.com - 60,000 $ - Flippa
 12. Styles.com - 60,000 $ - Afternic DLS
 13. HotelsGuide.com - 60,000 $ - Sedo
 14. LuxResorts.com - 60,000 $ - Özel Satış
 15. Find.se - 50,800 $ - Sedo
 16. FunLife.com - 50,000 $ - Godaddy Auctions
 17. MyModa.com - 50,000 $ - Godaddy Auctions
 18. Offset.com - 50,000 $ - Domain Market
 19. Snipes.com - 50,000 $ - Afternic DLS
 20. AirportRentals.com - 45,000 $ - Domain Name Sales
 21. Papagei.com - 38,000 $ - Domain Name Sales
 22. CarInsurance.net.au - 34,703 $ - NetFleet.com.au
 23. Closers.com - 32,000 $ - Media Options / Domain Name Sales
 24. Pathology.com - 31,500 $ - Sedo
 25. Yasso.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 26. CV.org - 30,000 $ - Sedo
 27. eFax.ca - 30,000 $ - Domain Name Sales
 28. iTrust.com - 30,000 $ - Up Market DNs
 29. VU.ca - 30,000 $ - ExcellentDomains.ca
 30. PKV.com - 27,825 $ - Sedo
 31. JobCentre.co.uk - 27,500 $ - Sedo
 32. Good.net - 26,500 $ - Sedo
 33. Juegos-Gratis.com - 25,800 $ - Sedo
 34. IOOI.com - 25,000 $ - Godaddy Auctions
 35. Brilliant.org - 25,000 $ - Domain Market
 36. Lead.co - 25,000 $ - .CO Registry / Maureen Sullivan
 37. ChinaGov.com - 25,000 $ - Sedo
 38. LowRates.com - 25,000 $ - Godaddy Auctions
 39. WrightFoods.com - 25,000 $ - Find Your Domain
Kaynak :  http://www.domainom.com/20121222/kasim-2012nin-en-pahali-domain-satislari

Kuantum Bilgisayarlarına Hazır mıyız?

 

Kuantum Bilgisayarlarına Hazır mıyız?

Kuantum Bilgisayarlarına Hazır mıyız?
 
Digg It! Stumble Delicious Tweet It! Facebook 
Kobitek Takip Servisi
 

Abaküsle dünyanın en hızlı süper-bilgisayarı arasındaki farkı düşündüğünüz takdirde bile, bir kuantum bilgisayarının günümüzün bilgisayarlarından ne kadar daha güçlü olduğunu anlamanın yakınından geçemezsiniz. Julian Brown

Şizofren Atom, bir Atom nasıl aynı anda birden çok yerde olabilir ve birden çok şey yapabilir.

Yıl 2041. Küçük bir çocuk, odasındaki bilgisayarın başına oturuyor. Bu sıradan bir bilgisayar değil. Bu bir kuantum bilgisayarı. Çocuk bilgisayara bir komut veriyor… Aynı anda bilgisayar kendi binlerce kopyasına bölünüyor ve her biri problemin farklı bir dalı üzerinde çalışmaya koyuluyor. Yalnızca birkaç saniye sonra, dallar yeniden bir araya geliyor ve bilgisayarın gösterge panelinde tek bir cevap yanıp sönüyor. Dünyadaki bütün bilgisayarlar bir arada çalıştırılsa dahi bu cevabı bulmaları trilyonlarca yıl alırdı. Sonuçtan memnun olan çocuk bilgisayarı kapatıyor ve oyuna geri dönüyor. Bu akşam için ev ödevi bitmiş durumda.

Çocuğun bilgisayarının yapabildiğini aslında hiçbir bilgisayar yapamaz, değil mi? Bir bilgisayarın bunu yapabileceği gerçeği bir kenara, bu bilgisayarların taslak halindeki ilk versiyonları günümüzde bile mevcuttur. Üzerinde ciddi tartışmaların döndüğü asıl nokta ise, bu türden bir kuantum bilgisayarının yalnızca çok fazla sayıdaki bilgisayarların toplamı gibi mi çalışacağı, yoksa, bazılarının inandığı gibi, kendi kendisinin paralel gerçeklikler veya evrenlerde var olan birçok farklı kopyasının bilgi işlem gücünden mi yararlanacağı sorusudur.

Kuantum bilgisayarlarının temel özelliği olan aynı anda birçok işlemi birden yapabilme yetisi, dalgaların (dolayısıyla da, dalgalar gibi davranan atom ve fotonların da) yapabildiği iki şeyden kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki, okyanus dalgalarında görülebilir.

Okyanusta hem büyük dalgalar hem de küçük dalgacıklar oluşur. Ancak rüzgarlı bir günde dalgalı bir denizi seyrederken herkesin bilebileceği gibi, büyük dalgaların üzerinde küçük dalgacıklar da görebilirsiniz. Bu tüm dalgaların genel bir özelliğidir. Eğer iki farklı dalga var olabiliyorsa, aynı şekilde, dalgaların bir kombinasyonu, yani süper pozisyonu da var olabilir. Süper pozisyon gerçeği, gündelik dünyada önemsiz bir şey gibi görünebilir. Ancak atomlar ve bileşenlerinin dünyasında, bu durumun etkileri sarsıcı düzeydedir.

Burada şaşırtıcı bir durum yok. Fakat, şunu unutmamak gerekiyor ki, aynı anda iki dalganın birden var olmasına imkan tanındığında, bu dalgaların bir süper pozisyonunun var olmasına da imkan tanınmış olur. Deniz dalgaları için konuşacak olursak, bu türden bir kombinasyon kimse için inanılmaz bir durum değildir. Ancak atomların dünyasında söz konusu kombinasyon olağanüstü sayılabilecek bir duruma tekabül eder; aynı anda hem camdan geçen hem de geri yansıyan bir fotonun varlığına. Diğer bir deyişle, foton aynı anda camın iki tarafında birden bulunabilmektedir.

Tahayyül sınırlarımızı zorlayan bu özellik, iki kaçınılmaz gerçekten kaynaklanıyor: fotonların dalgalar tarafından tanımladığı ve dalgaların süper pozisyon hallerinin olası olduğu gerçeklerine.

Bu uçuk bir teori değil. Yapılan deneylerde, aynı anda iki yerde birden bulunan bir foton ya da atomu gözlemlemek gerçekten de mümkündür (daha doğru bir ifadeyle ortaya koyacak olursak, aynı anda iki yerde birden bulunan bir foton ya da atomun neden olduğu sonuçları gözlemlemek mümkündür. Bu durumun gündelik hayatımızdaki karşılığı, aynı anda hem İstanbul hem de Londra’ da bulunabilmemizdir. Dahası, üst üste binecek dalgaların sayısının bir sınırı olmadığından, bir foton ya da atom aynı anda üç, an ya da bir milyon yerde olabilir.

Atomlar ve türevleri yalnızca aynı anda birçok yerde bulunabilmekle kalmaz, aynı anda birçok işi de gerçekleştirebilirler. Bunun gündelik yaşantımızdaki karşılığı ise, aynı anda ev temizliği yapmanız, köpeği dolaştırmanız ve haftalık süpermarket alışverişinizi halletmenizdir. Kuantum bilgisayarlarının muazzam gücünün ardındaki giz budur. Atomların aynı anda birçok işi yapabilme yetisini kullanan kuantum bilgisayarları, aynı anda çok sayıda hesaplamayı yapabilmektedir.

Aynı Anda Birçok Şey Yapmak

Günümüz bilgisayarının temel yapı taşı transistörlerdir. Transistörler iki farklı gerilim seviyesinde bulunabilir; bunlardan biri ikili basamaklardan (bitlerden) “0” ı, diğeri ise “1” i temsil eder. Sıfır ve birlerin oluşturduğu bir sıra, çok büyük bir sayıyı temsil edebilir ve bilgisayar içinde bu sayı, bir başka büyük sayıyla toplanabilir, çıkartılabilir, çarpılabilir ve bölünebilir. Öte yandan, bir kuantum bilgisayarının temel yapı taşları süper pozisyon konumunda da bulunabilir. Diğer bir deyişle, aynı anda hem “0”ı hem de”1”i temsil edebilirler. Fizikçiler, kuantum bitlerini normal bitlerden ayırt edebilmek için, şizofren kuantum bitleri (ya da “kubit”) terimini kullanmaktadır.

Tek bir kubit üzerinde aynı anda iki farklı işlem, iki kubitle dört farklı işlem, üç kubitle sekiz farklı işlem yapabilirsiniz ve kubit sayısı arttıkça, aynı anda gerçekleştirebileceğiniz işlem sayısı da 2’nin kuvvetleri olarak artar. Bu sizi etkilemediyse, 10 kubitle aynı anda 1024 işlem ve yalnızca 100 kubitle milyarlarca işlem yapabilirsiniz. Kuantum bilgisayarlarının günümüz bilgisayarlarını bazı hesaplamalarda performans açısından silip geçeceği anlaşılmıştır. Geleneksel bilgisayarlar performans açısından kuantum bilgisayarlarının yanında geri zekalı gibi görünmektedir.

Kilit Nokta, Girişim

Bir kuantum bilgisayarının çalışması için, dalga süper pozisyonları tek başlarına yeterli değildir. Dalga süper pozisyonlarının ihtiyaç duyduğu bir başka şey girişimdir. Kuantum bilgisayarlarının aynı anda birçok işlemi birden yapılabilmesinin nedeni, farklı durumların süper pozisyonu olarak var olabilmeleridir. Örneğin, 10 elementli (yani 10 kubitlik) bir kuantum bilgisayarı aynı anda 1024 farklı durumda bulunabilir ve dolayısıyla, aynı anda 1024 işlem gerçekleştirebilir. Diğer bir taraftan, yeniden bir araya gelmedikleri sürece, bir işlemin farklı noktalara açılmış dallarının hiçbir değeri yoktur. Bunu gerçekleştiren ise, girişimdir. Girişim sayesinde, süper pozisyonun 1024 farklı durumu birbirleriyle etkileşime girebilir ve birbirlerini etkileyebilir. Gene girişim sayesinde, kuantum bilgisayarının elde ettiği tek bir cevap, 1024 paralel işlemin tümünde ne olup bittiğini yansıtır ve bir araya getirir.

1024 ayrı parçaya ayrılmış ve her bir parçanın üzerinde tek bir kişinin çalıştığı bir problem düşünün. Problemin çözüme ulaştırılması için, söz konusu 1024 kişi birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmalı ve elde ettikleri sonuçları değiş-tokuş etmelidir. Girişimin kuantum bilgisayarlarında mümkün kıldığı şey işte budur.

Çoklu Evren

Kuantum bilgisayarlarının aynı anda muazzam sayıda işlem yapabilmeye yönelik olağanüstü gücü bizim için bilmece durumundadır. Bununla birlikte, günümüzün kuantum bilgisayarları henüz ilkel bir düzeyde ve yalnızca bir avuç kubit üzerinden işlem yapabiliyor olsa da, aynı anda milyarlarca, trilyonlarca ya da katrilyonlarca işlem yapabilecek bir kuantum bilgisayarlarını hayal etmeniz imkansız değildir. Önümüzdeki 30 ya da 40 yıl içerisinde, aynı anda Evren’de var olan parçacıklardan dada fazla işlem yapabilecek bir kuantum bilgisayarları inşa edilebilir. Bu varsayım durumu önümüze zor bir soru koyuyor. Bu bilgisayar işlemlerini tam olarak nerede gerçekleştirecektir? Sonuçta, bu türden bir bilgisayar aynı anda Evren’de var olan parçacıklardan daha fazla işlem yapabiliyorsa, o zaman Evren’in işlem kaynaklarının bu makinenin gerçekleştirebileceği işlemler açsından yetersiz kalacağı öne sürülebilir.

Çözülmesi imkansız gibi görünen bu durumdan çıkmamızı sağlayabilecek olağanüstü bir olasılık, kuantum bilgisayarlarının işlemlerini paralel gerçekliklerde ya da evrenlerde gerçekleştiriyor oluşudur. Bu fikir, 1957 yılında Princeton’da yüksek lisans öğrencisi olan Hugh Everett’ e dayanmaktadır. Everett “Çoklu Dünyalar” fikrini, kuantum bilgisayarlarının ortaya çıkışından çok uzun zaman önce öne sürmüş olsa bile, gene de konu üzerinde faydalı bir açılımı olabilir. Çoklu Dünyalar fikrine göre, kuantum bilgisayarlarına bir problem verildiğinde, bilgisayar kendi kopyalarına ayrılmakta ve her bir kopya farklı bir gerçeklikte var olmaktadır.

Tüm bu bilmecelere rağmen, Everett tarafından öne sürülmesinin üzerinden geçen yarım yüzyılın ardından, Çoklu Dünyalar fikri yeniden popülerlik kazanmıştır. Her gün sayıları artmakta olan ve aralarında Oxford Üniversitesi’ n den David Deutsch gibi önemli isimlerin de bulunduğu birçok fizikçi, bu fikri ciddiye alıyor. Deutsch “Gerçekliğin Dokusu” isimli kitabında, “Paralel evrenlere yönelik kuantum teorisi, birtakım teorik muammalardan doğan baş belası bir yorum değildir.” demektedir. Çoklu Dünyalar fikrine inanmasınız bile, fikir gizemli kuantum dünyasında neler olup bittiği anlayabilmemiz için basit ve kolaylıkla algılanabilen bir yol sunmaktadır.

Neden Yalnızca Küçük Şeyler Kuantumdur?

Kuantum bilgisayarları, inşası aşırı derecede zor olan makinelerdir. Bunun nedeni, bir kuantum süper pozisyonunun farklı durumlarının birbirleriyle girişimde bulunma yetisinin çevresi tarafından yok edilmesi, ya da ciddi bir şekilde indirgenmesidir. Bu yıkım çift yarık deneyinde canlı bir şekilde görülebilir. Kuantum davranışı aslında yaratılmış şeylerin bir özelliğidir. Bu davranışı gündelik hayat yerine mikroskobik dünyada görmemizin nedeni, küçük bir şeyi kendisini çevreleyen unsurlardan yalıtmanın, büyük bir şeye nazaran çok daha kolay olmasıdır.

Bu nedenle, kuantum şizofrenisinin ihtiyaç duyduğu şey yalıtımdır. Atom gibi mikroskobik bir parçacık dış dünyadan yaratılmış bir şekilde kaldığı sürece, aynı anda birçok şey yapabilir. Bu durum, kuantum şizofrenisinin gündelik bir olay olduğunu mikroskobik dünyada zor bir şey değildir. Diğer bir taraftan, içinde yaşadığımız ve her saniye içinde katrilyonlarca fotonun nesnelere çarparak sektiği büyük ölçekli dünyamızda, bu neredeyse imkansız bir durumdur.

Kuantum bilgisayarları üzerinde çalışan fizikçilerin önündeki temel engel, bilgisayarı çevresinden yalıtılmış bir şekilde tutabilmektedir. Bugüne dek yapılabilen en büyük kuantum bilgisayarı yalnızca 10 atomdan oluşmakta ve 10 kubit üzerinden işlem gerçekleştirmektedir. Burada fizikçilerin tüm gücünü gösterdiği şey, makineyi oluşturan 10 atomun herhangi bir süre boyunca çevresinden yalıtılmış bir şekilde tutmaktır. Tek bir foton bile bilgisayardan sekerse, 10 şizofren atom anında 10 sıradan atoma dönüşür.

Kuantum bilgisayarlarının yapabildiği, yalnızca tek bir yanıtı olan paralel işlemlerle sınırlanmıştır. Bu nedenle, günümüzde kuantum bilgisayarlarının çözebildiği sınırlı sayıda problem vardır. Genelde söylenegeldiği üzere, kuantum bilgisayarları dilimlenmiş ekmekten bu yana en büyük icat değildir. Gene de, bir kuantum bilgisayarının güçlü yanlarına hitap eden bir problem bulunduğunda, bu kuantum bilgisayarı, normalde Evren’in sonuna dek sürecek bir hesaplamayı birkaç saniye içinde gerçekleştirerek, performans açısından günümüzün süper bilgisayarlarını gülünç bir duruma düşürebilir.

Kuantum bilgisayarlarını üretmek için didinen uzmanların en büyük düşmanı olan evre uyumsuzluğu, aynı zamanda bu uzmanların en büyük müttefiğidir de. Sonuçta, girişimde bulunan tüm farklı dallarıyla işlem sürdüren bir kuantum bilgisayarının süper pozisyon durumunun en sonunda bozulmasının nedeni, evre uyumsuzluğudur. Bu türden bir makinenin işimize yarayacak bir çıktı, yani tek bir duruma indirgenerek tek bir sonuç vermesi için süper pozisyon durumunun bozulması gerekir.

Kuantum dünyası paradokslarla örülüdür.

Kaynak: “Quantum Theory Cannot Hurt You” Marcus Chown

Kaynak:  http://kobitek.com/kuantum-bilgisayarlarina-hazir-miyiz

Mart 2012 de satılan en pahalı domainler

 

İşte mart ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. CDN.net - 185,000 $ - Domain Name Sales
 2. PhoneMarket.com - 180,000 $ - Sedo
 3. SOL.com - 127,400 $ - Sedo
 4. Channel.com - 125,000 $ - Sedo
 5. AFW.com - 125,000 $ - Godaddy Auctions
 6. eDiscovery.com - 100,000 $ - Domain Advisors/Domain Name Sales
 7. End.com - 100,000 $ - Sedo
 8. Online-Casinos.de - 84,500 $ - Sedo
 9. Deng.com - 65,000 $ - Domain Name Sales
 10. SlotCity.com - 56,000 $ - Sedo
 11. App.me - 50,000 $ - Godaddy Auctions
 12. Jeu.tv - 50,000 $ - Most Wanted Domains
 13. Online-Games.com - 48,000 $ - Sedo
 14. CheapVacations.ca - 47,000 $ - Domain Name Sales
 15. Cicero.com - 40,000 $ - Godaddy Auctions
 16. HomeLoanCalculator.com.au - 37,339 $ - NetFleet.com.au
 17. PlatformGames.com - 36,000 $ - Domain Name Sales
 18. PrivatKredit.com - 35,000 $ - Domain Name Sales
 19. MyInvest.com - 35,000 $ - Sedo
 20. HB.de - 34,320 $ - Sedo
 21. Sportbekleidung.de - 33,000 $ - Sedo
 22. CloudServers.com - 32,010 $ - Godaddy Auctions
 23. Weights.com - 32,000 $ - Sedo
 24. Instant.ly - 32,000 $ - Brands-and-Jingles
 25. MSV.com - 31,150 $ - Sedo
 26. In-Motion.com - 30,000 $ - Sedo
 27. Made.de - 26,600 $ - Sedo
 28. Software.com.co - 26,400 $ - Sedo
 29. LoveBug.com - 25,000 $ - Godaddy Auctions
 30. ParkMe.com - 25,000 $ - Godaddy Auctions
 31. Company.net - 25,000 $ - Key-Domains
 32. GiftCardExchange.com - 25,000 $ - Sedo
 33. OnTime.com - 25,000 $ - AfterNic DLS
Kaynak: http://www.domainom.com/20120409/mart-2012nin-en-pahali-domain-satislari

Mayıs 2012 de satılan en pahalı domainler

 

İşte mayıs ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. BJ.com - 325,000 $ - Toby Clements Newsletter
 2. 60.com - 310,000 $ - Kuwaitnet.net
 3. FO.com - 245,000 $ - Domain Advisors
 4. Leo.com - 120,000 $ - Toby Clements Newsletter
 5. Ahha.com - 112,000 $ - Sedo
 6. Bosnia.com - 100,000 $ - Domain Advisors
 7. OnlineFreeGames.com - 90,000 $ - Domain Name Sales / Sedo
 8. Resultados.com - 80,000 $ - Spanish Language Domains / Domain Name Sales
 9. Interest.me - 80,000 $ - Sedo
 10. LiveTicker.com - 80,000 $ - Domain Name Sales
 11. Xingzuo.com - 74,000 $ - 4.cn / Domain Name Sales
 12. GameTruck.com - 58,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 13. BusinessReviews.com - 58,000 $ - Godaddy Auctions
 14. ParkingGames.com - 55,000 $ - Özel Satış
 15. W.to - 53,000 $ - Sedo
 16. Sudi.com - 52,000 $ - 4.cn / Domain Name Sales
 17. Arctic.com - 50,000 $ - DIS Inc Newsletter
 18. Kindred.com - 50,000 $ - Sedo
 19. Looker.com - 50,000 $ - Godaddy Auctions
 20. Wrapp.de - 45,215 $ - Miss Domain
 21. FitnessGuru.com - 45,000 $ - AfterNic DLS
 22. Zimbabwe.com - 42,500 $ - Sedo
 23. LivingTree.com - 41,500 $ - Most Wanted Domains
 24. Drill.com - 40,500 $ - Sedo
 25. WinterBoots.com - 36,000 $ - Domain Name Sales
 26. OxygenSensor.com - 35,000 $ - Domain Name Sales
 27. Coterie.com - 35,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 28. SurvivalKit.com - 35,000 $ - Domain Name Sales
 29. BlackHearts.com - 33,000 $ - Domain Advisors / Domain Name Sales
 30. Apps.net - 30,607 $ - Sedo
 31. Duma.com - 30,000 $ - Domain Advisors
 32. Reits.com - 30,000 $ - AfterNic DLS
 33. Sourz.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 34. Exploris.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 35. Temi.com - 30,000 $ - Godaddy Auctions
 36. Carus.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 37. SmartCamera.com - 29,200 $ - AfterNic DLS ve Godaddy Auctions
 38. Set.tv - 29,000 $ - Sedo
 39. Malnutrition.com - 28,000 $ - Domain Name Sales
 40. Mara.com - 28,000 $ - AfterNic DLS ve Godaddy Auctions
 41. CarTitles.com - 27,000 $ - Domain Name Sales
 42. 4Finance.com - 26,000 $ - Özel Satış
 43. Moeco.com - 25,200 $ - Sedo
 44. Hugg.me - 25,001 $ - Godaddy Auctions
 45. Bangkok.net - 25,000 $ - Sedo
 46. CoastalMedical.com - 25,000 $ - Domain Name Sales
 47. Amara.org - 25,000 $ - Sedo
 48. DailyBreak.com - 25,000 $ - Sedo
 49. Sell.it - 25,000 $ - Sedo
Kaynak: http://www.domainom.com/20120611/mayis-2012nin-en-pahali-domain-satislari 

Mayıs 2013 en pahalı domainler

 1.Select.com $120,000

2.MPH.com $62,000

3.FashionWeeks.com $45,000

4.FreeBackup.com $45,000

5.ZooZoo.com $44,000 D

6.CRME.com $35,000

7.Boxed.com $35,000

8.ClosingCosts.com $35,000

9.GlobalOffice.com $32,500

10.SchoolWebsite.com $30,800

11.3DCity.com $29,500

12.World-Tourism.org $27,100

13.HealthCareAct.com $25,000

14.FuelCalculator.com $25,000

15.HumanPro.com  $24,890 

16.iPark.com $23,000

17.SuperStep.com $23,000

18.BitCasino.com $22,270

19.SocialData.com $20,000

20.MiningNews.com $20,000

21.Rumaila.com $20,000 Sedo

22.TakingOff.com $20,000

Kaynak: http://www.domainnews.com/en/may-2013-top-20-most-expensive-domain-names.html

Melek yatırımcılık

Milyon TL lik Merdiven Altı E-Ticaret Siteleri

 Evet. Yanlış duymadınız. Milyon TL’lik merdiven altı e-ticaret sitelerinin varlığından sizleri haberdar etmek istiyorum.

Dışarıdan bakıldığında tasarımıyla, içeriğiyle, trafiğiyle pek dikkate alınmayan, ancak muhasebesine baktığınızda bir yılda 1.000.000 TL üzerinde ciro yapmış onlarca e-ticaret sitesi var ki; sektörün önde gelen e-ticaret siteleri yüzünden bu siteleri belki birçoğumuz isimlerini bile duymadık.

Halbuki e-ticaret hikayeleri duyduğunuzda sizleri oldukça şaşırtacak ilginç tecrübelerle dolu. Kuruluş aşamalarında merdiven altı diye bileceğimiz bu e-ticaret siteleri, tabii ki şuan kendilerine yakışan ofislerde işlerini yürütüyorlar.

 • Günde 1-2 tane fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan A sitesi, şu an çok ciddi bir ekip ile çok başarılı işler çıkartıyor.
 • Koşu bandı ile başlayıp 4., 5. sitesini açan B sitesi, şu an hiç de küçümsenmeyecek miktarlarda ciro elde ediyor. Üstelik distribütör firmaların göz bebeği…
 • Daha bulunduğu bölgeye doğru düzgün satış yapamayan C sitesi, şimdi tüm Türkiye’ye kombi ve klima satıyor.
 • Sadece birkaç saat markasını dükkanında satan D firması, şimdi e-ticaret sektöründe saat kategorisini neredeyse yönetiyor.
 • Doğubankta küçük ev aletleri satan E firması, B2B yaparak e-ticaret sitelerinin küçük ev aletleri kategorisini yönetti. Şimdi ise hem B2B, hem de B2C yapıyor.
 • Stoğundaki spor ayakkabılarını C2C sitelerinden satmaya başlayan F sitesi, şimdi e-ticaret sitesini kurup spor ayakkabısı arayanların ilk durağı oldu.
 • Oto sanayi sitesinden oto aksesuarlarını satmaya başlayan G sitesi, şimdi sektörün önde gelen e-ticaret siteleriyle B2B yapıyor.

Yukarıda verdiğim örnekler, sözünü etmek istediklerimin sadece birkaçı. Bir de yazmadığım e-ticaret sitelerini bilseniz…

Tabii ki büyük projeler bizlerin bakış açısına çok olumlu katkılar, faydalar sağlamıştır. Onlar ve hikayeleri sayesinde birçok girişimci kendisine yön vermiştir. Ama bu milyon TL’lik merdiven altı e-ticaret sitelerinin de varlığı kobiler için çok önemlidir.

Peki Nasıl Oldu da Milyon TL’lik Cirolara Ulaştılar?

Zaman zaman kendileriyle yaptığım sohbetlerde ve yaptığım analizlerle nasıl başarılı olduklarını öğrenme fırsatım oldu.

Dikkat ettiyseniz hepsi dikey kategoride iş yapmış ve zaten bu işlerle meşgul olmuş firmalar.

Sadece rakiplerinden hızlı hareket edip akıllara kazınacak domainleri almışlar ve farklılık yaratmak için kendilerini online ortama taşımışlar. Daha sonrasında da minik minik SEO, adwords, affiliatte gibi hepimizin bildiği dijital pazarlama çalışmalarını küçük bütçelerle ama arttırarak yapmışlar.

Böylece hem orantısız büyüme ve stok-nakit sorunu ile karşılaşmamışlar, hem de çekirdek ekiplerini en verimli ve %100 üzerinde bir kapasite ile kullanmışlar. Tabii sektörüne ve kendi yapısına has bazı hamlelerde de bulunmuşlar.

Diyeceğim o ki; kobiyseniz ve yılda 1.000.000 TL ciro bile yapamıyorsanız ve bu ciroları hayal olarak görüyorsanız bunu kafanızdan silin.

Yapmanız gereken tek şey, rakiplerinizden farklılaşmak ve bu farklılığı online ortamda yapmaktır. Online ortam işinize uygun değilse, siz ona uymayın – online ortamı işinize uydurun.

Kaynak:  http://eticaretmag.com/milyon-tllik-merdiven-alti-e-ticaret-siteleri/ 

Mobil cihazlardan gelen müşteri raporu

 

Mobilden Gelen Geri Dönüşümün Yüzde 55′i İlk Bir Saat İçinde Gerçekleşiyor.


logoo

Mobil cihazların etkisi kullanıcıların hayatında her geçen gün daha da artıyor. Akıllı telefon veya tablet dendiği zaman birçok kişi bu cihazların sadece yolda, otobüste, okulda kısaca hareket halindeyken kullanıldığını düşünüyordu; fakat Google ve Nielsen’in ortaklaşa yaptığı bir araştırmaya göre bu durum artık değişmeye başlıyor.

Mobil cihazların ev ya da işteki kullanım oranının %77olduğu belirtilen araştırmada, kullanıcıların sadece %17′likbir kısmı dışarıdayken mobil cihazlarından arama yapıyor. Mağaza içinde mobil cihazını kullanan tüketicilerin oranı ise %2. Kullanıcılar çok çeşitli kategorilerde aramalar yaparken ilk sırayı %15 ile sanat ve eğlence alırken, kullanıcıların %7′lik bir kısmı alışveriş için mobil cihazlarından faydalanıyor.

Tüketicilerin mobil cihazları üzerinden gerçekleşen geri dönüşlerin %55′lik bir kısmı bir saat içinde oluyor. Bu geri dönüşlerin içinde fiziki mağazayı ziyaret etmek, telefonla aramak ya da ürünü satın almak yer alıyor.

Rapor, mobil cihazlar üzerinden gerçekleşen aramaların en yoğun olduğu saatlerin ise akşam saat 8′den sonra olduğu ortaya koyuyor. Kullanıcılar öğlen saatlerinde de mobil cihazlarını sıkça kullanırken gece yarısından sonra bu kullanım gözle görülür bir şekilde düşüyor.

Tüketicilere internette arama yapmak için neden mobil cihazlarını kullandıklarını sorulduğunda ise%62′lik bir kısım en kullanışlı cihazın o olduğunu söylerken, %53′lük bir kesim ise en hızlı yöntemin mobil cihaz olduğunu söylüyor. Kullanıcılar, bilgisayarlarını açıp internette arama yapmaktansa mobil cihaz üzerinden arama yapmanın daha kolay olduğunu dile getiriyor.

Mobil cihaz üzerinden daha iyi karar vermek için araştırma yapanların %30′u perakendecilerin online sayfalarını ziyaret ederken, %57′lik bir kısmı bu arama sonrasında fiziki mağazaya gidiyor. Bu arama sonuçlarından tatmin olup alışveriş yapanlar ise %51′lik bir kesimi oluşturuyor. Yapılan aramalar sonrasında bir saatin altında gerçekleşen geri dönüşlerin %54′ü satın almaya dönüyor.

Kullanıcıların mobile olan ilgisinin bu denli artması, özellikle internet üzerinden satış yapan e-ticaret firmalarının mobil tarafa olan yatırımlarına daha çok özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor. Mobil tarafa yatırım yapacak şirketler, kendi ihtiyaçlarına göre mobile optimize edilmiş site veya mobil uygulama geliştirerek, kullanıcılara m-ticaret konusunda daha iyi hizmet verebilirler. Yapılan araştırmanın tümümnün yer aldığı PDF dosyasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak:  http://eticaretmag.com/mobilden-gelen-geri-donusumun-yuzde-55i-ilk-bir-saat-icinde-gerceklesiyor/

Nisan 2012 de satılan en pahalı domainler

 

İşte nisan ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Jackpot.com - 500,000 $ - Moniker
 2. Indi.com - 115,000 $ - Domain Name Sales
 3. Sommerhus.dk - 114,625 $ - Sedo
 4. Bohe.com - 85,000 $ - 4.CN / Domain Name Sales
 5. Hot.net - 74,277 $ - Sedo
 6. WirelessPhones.com - 70,000 $ - Domain Holdings / AfterNic DLS
 7. Geschenkideen.de - 65,500 $ - Sedo
 8. Acronyms.com - 60,000 $ - Domain Name Sales
 9. PrinterCartridges.com - 60,000 $ - Nokta Domains
 10. LiveDoc.com - 55,000 $ - Sedo
 11. Mergers.com - 50,000 $ - Domain Holdings
 12. GameGlobe.com - 50,000 $ - Sedo
 13. Seri.com - 45,000 $ - Nokta Domains
 14. Zuke.com - 40,188 $ - NameJet
 15. Dangote.com - 40,000 $ - Domain Name Sales
 16. Rover.com - 40,000 $ - Godaddy Auctions
 17. Cyclist.com - 35,000 $ - AfterNic DLS
 18. GreenJuice.com - 35,000 $ - Godaddy Auctions
 19. MyLinks.com - 35,000 $ - Godaddy Auctions
 20. DiscountEyeglasses.com - 34,200 $ - Nokta Domains
 21. Hike.in - 32,000 $ - Sedo
 22. Hadise.com - 30,000 $ - Nokta Domains
 23. RaceNet.com - 29,412 $ - Sedo
 24. Code.co.uk - 28,800 $ - Sedo
 25. CarGames.net - 28,820 $ - Sedo
 26. BuildAmerica.com - 27,500 $ - Domain Name Sales
 27. UnitedCare.com - 25,650 $ - AfterNic DLS
 28. AssuranceVie.net - 25,000 $ - Sedo
 29. Newburyport.com - 25,000 $ - Özel Satış
 30. Doctor.tv - 25,000 $ - Jeff Overman
 31. ZAQ.com - 25,000 $ - Godaddy Auctions
Kaynak:  http://www.domainom.com/20120505/nisan-2012nin-en-pahali-domain-satislari 

Ocak 2013 En Pahalı Domain Satışları

 

Ocak 2013'nin En Pahalı Domain Satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Booker.com - 375,000 $ - Özel Satış
 2. Estate.com - 165,000 $ - UpMarketDNS
 3. Torrents.com - 112,651 $ - Sedo
 4. CellphoneCases.com - 75,000 $ - Domain Name Sales
 5. Oar.com - 69,000 $ - Flippa
 6. WalkInTubs.com - 69,000 $ - Afternic / Domain Name Sales
 7. Fxx.com - 60,000 $ - Domain Name Sales
 8. Salledebain.com - 60,000 $ - Sedo
 9. NGames.com - 50,000 $ - Domain Name Sales
 10. Wolfgangs.com - 50,000 $ - Sedo
 11. Temt.com - 45,000 $ - Domain Name Sales
 12. EatStreet.com - 44,000 $ - Sedo
 13. SearchResults.com - 41,000 $ - Domain Name Sales
 14. Bizy.com - 40,500 $ - Domain Name Sales
 15. Acam.com - 40,000 $ - Domain Market / Domain Holdings
 16. CifraClub.com - 35,000 $ - Sedo
 17. WashingtonDCRealEstate.com - 28,500 $ - Domain Name Sales
 18. DreamCruises.com - 28,000 $ - Sedo
 19. Pigster.com - 25,000 $ - Sedo
 20. TopApps.com - 25,000 $ - Sedo
 21. RoadOne.com - 25,000 $ - Domain Name Sales
 22. Connect.tv - 25,000 $ - Sedo
 23. Izabel.com - 25,000 $ - Domain Name Sales

 

Ocak 2013'ün En Pahalı Türkçe Domain Satışları:

 1. MarkaTescili.com - 9,101 $
 2. OtoAksesuar.com - 7,466 $
 3. Oda.net - 4,900 $
 4. Maharet.com - 4,000 $
 5. Mor.net - 3,000 $
 6. Enes.net - 2,710 $
 7. Civciv.com - 2,250 $
 8. Uygulama.com - 2,250 $
 9. AlkolsuzMekanlar.com - 1,795 $
 10. AHaber.com - 1,700 $
 11. Kakao.org - 1,569 $
 12. Tabak.org - 1,079 $
 13. Beden.com - 1,000 $
 14. Engelli.com - 1,000 $
 15. Hazan.com - 1,000 $
 16. Suleyman.com - 1,000 $

Listede yer alan isimlerin Türkçe anlamları olsa da, satılan bazı domainler; Türkçe anlamlarından bağımsız değerlendirilerek satılıyor. (Farklı kurlardan satılan domainlerin fiyatları 1 Şubat 2013'in döviz kuruna göre hesaplanmıştır.)

 

(Aylık domain satış listeleri, DNJournal'in haftalık olarak yayınladığı domain satış listesinden derlenmektedir. Türkçe domain satışları domainblogu.com'dan alınmaktadır.)

Kaynak:  http://www.domainom.com/20130330/ocak-2013un-en-pahali-domain-satislari

Satılık Türkçe domainler

 Aşağıdaki linke tıklayarak Türkçe domainlerin satış fiyatlarını görebilirsiniz.

http://www.ihs.com.tr/domain/ikinci-el-domain-alan-adlari.html 

Seo nedir?

SEO, "arama motoru optimizasyonu" veya "arama motoru optimize edici" için kullanılan bir kısaltmadır. Bir SEO ile çalışmaya başlamak önemli bir karardır. Bir SEO, sitenizi iyileştirip size zaman kazandırabileceği gibi sitenize ve itibarınıza zarar da verebilir. Elde edebileceğiniz avantajların yanı sıra sorumsuz bir SEO'nun sitenize verebileceği zararı da araştırmayı unutmayın. Pek çok SEO ve diğer acente ve danışmanlar, web sitesi sahiplerine faydalı hizmetler sunar. İşte bu hizmetlerden bazıları:

 • Site içeriğinizin veya yapınızın incelenmesi
 • Web sitesi geliştirme konusunda teknik öneriler: örneğin, barındırma, yeniden yönlendirmeler, hata sayfaları, JavaScript kullanımı
 • İçerik geliştirme
 • Çevrimiçi iş geliştirme kampanyalarının yönetilmesi
 • Anahtar kelime araştırma
 • SEO eğitimi
 • Belirli pazarlarda ve coğrafyalarda uzmanlık.

Google arama sonuçları sayfasının organik arama sonuçları ve genellikle ödemeli reklamlar ("Sponsorlu Bağlantılar" başlığı altında gösterilir) içerdiğini unutmayın. Google ile reklam vermenizin, sitenizin arama sonuçlarımızdaki durumu üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Google, ücret karşılığı siteleri arama sonuçlarımıza eklemez veya sitelerin sıralamasını değiştirmez. Organik arama sonuçlarımızda gösterilmenin maliyeti sıfırdır. Web Yöneticisi Araçları, resmi Webmaster Central blogu ve tartışma forumumuz gibi ücretsiz kaynaklarda sitenizi organik arama için nasıl optimize edebileceğiniz konusunda bol miktarda bilgi bulabilirsiniz. Bu ücretsiz kaynakların çoğuna ve ödemeli aramaya ilişkin bilgilere Google Web Yöneticisi Merkezi'nden erişebilirsiniz.

SEO araştırmanıza başlamadan önce tüketici olarak bilgi sahibi olmanız ve arama motorlarının nasıl çalıştığını anlamanız çok faydalı olur. Şuradan başlayabilirsiniz:

Bir SEO ile çalışmayı düşünüyorsanız ne kadar çabuk harekete geçerseniz o kadar iyi olur. Bir siteyi yeniden tasarlamayı veya yeni bir site başlatmayı düşündüğünüz zaman, SEO ile çalışmaya başlamak için çok uygundur. Bu şekilde SEO ve siz, daha en başından sitenizin arama motorlarına uygun bir şekilde tasarlanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, iyi bir SEO, mevcut bir siteyi de iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SEO'ya yöneltebileceğiniz yararlı sorulardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

 • Geçmiş çalışmalarınızdan örnekler göstermeniz ve başarı öykülerini bizimle paylaşmanız mümkün mü?
 • Google Web Yöneticisi Kurallarına uyuyor musunuz?
 • Organik aramaya ek olarak çevrimiçi pazarlama hizmetleri veya önerisi sunuyor musunuz?
 • Ne kadar zamanda, nasıl sonuçlar bekliyorsunuz? Başarınızı nasıl ölçüyorsunuz?
 • Sektörümdeki deneyiminiz nedir?
 • Ülkemdeki/şehrimdeki deneyiminiz nedir?
 • Uluslararası siteler hazırlama konusunda deneyiminiz nedir?
 • En önemli SEO teknikleriniz nelerdir?
 • Ne kadar zamandır bu işle ilgileniyorsunuz?
 • Sizinle nasıl iletişim kurabilirim? Sitemde yaptığınız değişikliklerin tümünü benimle paylaşıp nedenleriyle birlikte önerileriniz hakkında bana ayrıntılı bilgi verecek misiniz?

SEO'lar, müşterine değerli hizmetler verebilir; ancak etik kuralları gözetmeyen bazı SEO'lar, saldırgan pazarlamacılık anlayışları ve arama sonuçlarını haksız biçimlerde kullanma girişimleri yüzünden tüm sektörü şüpheli duruma düşürmüştür. Kurallarımıza aykırı uygulamalar, sitenizin Google'daki durumu üzerinde olumsuz etki edebilir ve hatta sitenizin dizinimizden kaldırılmasıyla sonuçlanabilir. Aşağıda dikkat etmeniz gereken bazı konular sıralanmıştır:

 • Size durup dururken e-posta gönderen SEO firmalarına ve web danışmanlıklarına veya acentelerine karşı tetikte olun.

  Şaşırtıcı ama bizler de bu spam e-postalardan alıyoruz:

  "Sevgili google.com,
  Web sitenizi ziyaret ettim ve başlıca arama motorları ile dizinlerin çoğunda bulunmadığınızı fark ettim..."

  "Gece kilo verme"ye yönelik rejim hapları veya görevinden alınmış diktatörlerden fon aktarımına yardımcı olma talepleri karşısında gösterdiğiniz şüpheciliğin aynısını arama motorlarına ilişkin istenmeyen e-postalar için de gösterebilirsiniz.

 • Kimse Google'da birinci sıra garantisi veremez.

  Sıralama garantisi veren, Google ile "özel ilişkisi" olduğunu ileri süren veya Google'a "öncelikli gönder" hizmetinin tanıtımını yapan SEO'lara karşı dikkatli olun. Google için öncelikli gönderme yoktur. Aslında, bir siteyi doğrudan Google'a göndermenin tek yoluURL Ekle sayfamızı kullanmak veya bir Site Haritası kullanmaktır. Üstelik bunun için hiçbir ücret ödemeniz gerekmez.

 • Gizemli ve amaçlarını açıkça ifade etmeyen şirketlere karşı dikkatli olun.

  Belirsiz konularda açıklama yapmalarını isteyin. SEO sizin adınıza giriş sayfaları veya "ıskarta" etki alanları gibi aldatıcı veya yanıltıcı içerik oluşturursa, siteniz Google dizininden tamamen kaldırılır. En nihayetinde, iş verdiğiniz şirketlerin faaliyetlerinden siz sorumlu olusunuz, bu nedenle söz konusu şirketlerin size hangi amaçla "yardımcı olduklarını" tam olarak bilmeniz gerekir. SEO'nun sunucunuza FTP erişimi varsa, sitenizde yapmakta olduğu tüm değişiklikleri açıklayabilmelidir.

 • Asla bir SEO bağlantınız olmamalı.

  "Hepsi ücretsiz" bağlantılarının, bağlantı popülerlik planlarının etkisi veya sitenizin binlerce arama motoruna gönderme hakkında konuşan SEO'lardan uzak durun. Bunlar, başlıca arama motorlarının sonuçlarında sıralamanızı, en azından sizin pozitif olarak düşündüğünüz şekilde etkilemeyen yararsız denemelerdir.

 • Makul bir biçimde seçim yapın.

  Bir SEO ile çalışıp çalışmayacağınızı düşünürken, sektör ile ilgili birkaç araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmenin bir yolu elbette Google'dır. Basında yer alan ders verici hikayeleri de inceleyebilirsiniz. Örneğin saldırgan bir SEO hakkında çıkan şu makaleyi (İngilizce) okuyabilirsiniz: http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2002002970_nwbizbriefs12.html. Google, özel şirketlerle ilgili yorumda bulunmamakla birlikte kabul edilmiş iş davranışının açık bir şekilde kapsamı dışında kalan uygulamaları takip eden ve kendilerini SEO olarak adlandıran firmalarla karşılaşmıştır. Dikkatli olun.

 • Paranın nereye gittiğini anlamaya çalışın.

  Google, bize asla arama sonuçlarımızda daha iyi bir sıralama sözü vermez; ancak diğer pek çok arama motoru tıklama başı ödeme veya ekleme başı ödeme sonuçlarını normal web arama sonuçlarıyla birleştirir. Bazı SEO'lar size, arama motorlarında üst sıralara yerleştirme sözü verecek ancak sizi arama sonuçları yerine reklam bölümüne yerleştirecektir. Birkaç SEO diğer arama motorlarını "kontrol" ettikleri görünümü yaratmak ve kendilerini tercih edilen konumunda göstermek için teklif fiyatlarını gerçek zamanlı olarak değiştirecektir. Reklam hizmetimizin sektöre açık bir şekilde damgasını vurmasından ve arama sonuçlarımızdan ayrılmış olmasından dolayı bu oyun Google'ın işine yaramaz, ancak herhangi bir SEO'ya hangi ödemelerin kalıcı eklemeye/kayda hangilerinin geçici reklama ayrıldığını sorun.

 • Bir web sitesi sahibinin karşılaşabileceği en yaygın suiistimaller nelerdir?
 • En yaygın hile, aldatıcı yönlendirmeler vasıtasıyla kullanıcıları siteye yönlendiren "gölge" etki alanlarının yaratılmasıdır. Söz konusu gölge etki alanlarının sahibi genellikle, müşterinin adına çalıştığını iddia eden SEO'lardır. Bununla birlikte ilişkiler bozulduğunda SEO etki alanını farklı bir siteye hatta bir rakibin etki alanına yönlendirebilmektedir. Böyle bir şey olduğunda, müşteri SEO'nun tümüyle sahip olduğu rakip siteyi geliştirmek için ödemede bulunur.

  Diğer bir hatalı uygulama ise, anahtar kelimelerle yüklü "giriş" sayfalarını müşterinin sitesinde herhangi bir yere yerleştirmektir. SEO bu uygulamanın daha fazla sorgu yapılabilmesi için sayfayı daha uygun hale getireceği sözünü verir. Bu doğası gereği yanlıştır, çünkü tek tek sayfalar çok çeşitli anahtar kelimeler ile nadiren alakalıdır. Bununla birlikte söz konusu hilelerin daha sinsisi, bu giriş sayfalarının, genellikle SEO'nun diğer müşterilerine ait gizli bağlantıları içermesidir. Bu tür giriş sayfaları sitenin bağlantı popülerliğini yavaş yavaş azaltmakta ve siteyi çirkin ve yasadışı içeriğe sahip sitelere SEO ve SEO'nun diğer müşterilerine yönlendirmektedir.

 • Dikkatli olunması gereken diğer noktalar nelerdir?
 • Kötü niyetli bir SEO karşısında dikkat etmeniz gereken birkaç uyarı işareti vardır. Tüm işaretleri bu listede sıralamak mümkün olmadığından herhangi bir şüpheniz varsa, içgüdülerinize güvenmeniz gerekir. Lütfen, şu durumlarda SEO'yla çalışmayı bırakmaktan çekinmeyin:

  • gölge etki alanlarına sahipse
  • giriş sayfaları üzerine diğer müşterilerine ait bağlantıları koyuyorsa
  • adres çubuğundaki anahtar kelimeleri satmayı teklif ediyorsa
  • gerçek arama sonuçları ile arama sonuçları sayfalarında görünen reklamları ayırt etmiyorsa
  • sıralamayı ancak herhangi bir şekilde bulabileceğiniz anlaşılması güç, uzun anahtar kelime grupları üzerinde garanti ediyorsa
  • birden çok takma ad veya sahte WHOIS bilgilerini kullanıyorsa
  • trafiği "sahte" arama motorlarından, casus yazılım veya kötücül yazılımlardan alıyorsa
  • Google dizininden kaldırılmış veya Google'da listelenmeyen etki alanlarına sahipse ondan bir an önce uzaklaşın.

  Bir SEO tarafından herhangi bir şekilde aldatıldığınızı düşünüyorsanız, bu durumu raporlayabilirsiniz.

  ABD'de, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) aldatıcı veya haksız iş uygulamaları hakkındaki şikayetleri işleme koymaktadır. Şikayette bulunmak için http://www.ftc.gov/ adresini ziyaret edin ve "Çevrimiçi Şikayet Et" seçeneğini tıklayın, 1-877-FTC-HELP numaralı telefonu arayın veya şu adrese yazın:

  Federal Trade Commission
  CRC-240
  Washington, D.C. 20580

  Şikayetiniz, ABD dışında bulunan bir şirket hakkındaysa lütfen şikayetinizi http://www.econsumer.gov/ adresine gönderin.

  KAYNAK GOOGLE

Silikon vadisinde dikkat çeken yeni girişimler

 

2012'de Silikon vadisinde dikkat çeken yeni girişimler

 
 
Son zamanlarda Silikon Vadisi’de dikkat çeken 7 yeni girişim için araştırma değerlendirme yazısı girişimler hakkında bilgiler...

Geçen senelerde tanıttığımız birçok Silikon Vadisi girişimi büyüdü, yatırım aldı ve milyar dolarlık değere ulaştı. ‘Yeni’ sıfatı için oldukça tecrübeli olan bu girişimlerin yerini alacak adaylar yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı.
Business Insider’ın hazırladığı haberde son zamanlarda Silikon Vadisi’nde en çok konuşulan şirketler yer alıyor. Paylaşılan şirketler arasında Square ve Path gibi bilinen isimler bulunuyor. Ancak Square ve Path’in milyar dolarlık değere ulaştığını düşünürsek ‘yeni girişim’ sıfatının onlar için dar geleceğini söyleyebiliriz.
Silikon Vadisi’nin son zamanlarda en çok konuşulan girişimlerine baktığımızda ‘crowdsourcing’ yani topluluk temelli girişimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak araç paylaşımı ve sosyal ağ oyunları kategorilerindeki girişimlerinin de dikkat çektiği söylenebilir. İşte Silikon Vadisi’nin en çok konuluşan 7 yeni girişimi…

Crowdtilt
Paylaşmak istediğimiz girişimlerin başında Crowdtilt var. Bir crowdsourcing yani topluluk temelli bir platform olan girişimde, kullanıcılar aralarında bir para fonu oluşturuyor. Kullanıcılar gerçekleştirmek istedikleri bir işi ve bu iş için gerekli olan para tutarını platforma giriyor. Crowdtilt’e girilen bu veriler sosyal ağlar üzerinden paylaşılarak, bir fon yaratılıyor.
Kısa bir örnek vermek gerekirse, arkadaşınızın doğum günü için bir hediye fonu açıyorsunuz. Bu fonu sosyal ağlarda paylaşarak doğum günü yaklaşan kişiyle ortak arkadaşlarınız arası bir bağlantı kuruyorsunuz. Belirlenen miktara ulaşınca fon otomatik kapanıyor. Söz konusu para fonu olunca ülkelerdeki farklı yasalar girişimin önünde engel teşkil ediyor. Bu yüzden Crowdtilt şu anda sadece ABD’de kullanılabiliyor. Ancak Crowdtilt, Avrupa ülkeleri öncelikli olmak üzere çalışmaları devam ettiriyor.

Exec
Crowdsourcing modelinde bulunan bir diğer girişimse Exec. İş verme/alma platformu olan Exec’te, kişişel alışveriş, temizlik ve araştırma gibi üç farklı kategori bulunuyor. Bu üç kategori içinde iş ilanları verilebiliyor. Verilen ilanlar haber akışı içinde canlı olarak sitede yer alıyor. İş almak isteyen kullanıcıların siteye kayıt olması gerekiyor. ‘Want this done’ butonuna basan kullanıcılar, almak istedikleri işin ayrıntılarını öğreniyor ve işi alıyor. Öte yandan Exec’in iş modelleri arasında kurumsal hizmetler de bulunuyor.
Exec kurucuları arasında internet sektörünün yakından tanıdığı bir isim de bulunuyor. Justin.tv Kurucusu Justin Kan Exec’in de kurucularında. Justin Kan’ın yeni girişime 3.3 milyon dolarlık yatırım yaptığını da belirtelim.

Postmates
Lojistik sorunlarına odaklanan Postmates, iPhone uygulaması üzerinden aynı gün içerisinde, hatta saatler içerinde kargo gönderimi sağlıyor. Postmates’in kargo gönderimlerini kurduğu ekiple gerçekleştirdiğini söylemekte fayda var. Uygulama şu anda sadece ABD’nin San Francisco şehrinde geçerli. İşin aslına baktığımızda Postmates mobil ticaretin bir örneği. Girişimin iş modeli gönderilen kargolardan komisyon almak. Yüzde 20-40 arası değişen oranlarda komisyon alan Postmates, melek yatırımcılardan aldığı destekle 1.75 milyon dolarlık değere sahip.

Getaround
Özellikle 2012 yılının moda girişimlerinden biri olan araç paylaşımı kategorisinde bulunan Getaround, Silikon Vadisi’nde oldukça dikkat çekiyor. Araç paylaşım modeline farklı bir boyut kazandıran Getaround’ta kullanıcıdan kullanıcıya paylaşım yapılabiliyor. Bu yüzden araç paylaşım kategorisindeki benzerlerinden oldukça fazla araç seçeneği barındırıyor. Saatlik olarak araç kiralanabilen platformda birçok farklı segmentte otomobil bulunuyor. Getaround’un geçen sene düzenlenen TechCrunch Disrupt yarışmasını kazandığını parantez içinde hatırlatalım.

Yardsale
eBay benzeri bir ilan sitesi platformu olan Yardsale‘in farkı sadece iPhone’da bulunması. Hemen hemen tüm kategorilerde ilan alan Yardsale, yerel olarak kullanılabiliyor. Girişimin sloganı olan ‘Komşunuza eşyanızı satmak ister misiniz?’ sorusu platformun anlatmaya yetiyor. Yardsale şu anda sadece ABD’nin bazı şehirlerinde kullanılabiliyor.

Kixeye
Silikon Vadisi’nde dikkat çeken yeni girişim arasında bir oyun şirketi de bulunuyor. Zynga’nın izinden yürüyen Kixeye, Facebook’ta bir oyun platformu. Üç farklı oyun seçeneği bulunduran şirketin oyunları MMO kategorisinde yer alıyor. Şu an için konuşmak gerekirse Kixeye, Zynga kadar büyük bir kitleye hitap etmiyor. Ancak oyunun hem grafik hem de kurgusu oldukça zengin. Bu yüzden Kixeye’ın gelecekte yıldızının parlayacağını söyleyebiliriz.

Twitch.tv
Justin.tv benzeri bir video yayın sitesi olan Twitch.tv‘den son zamanlarda oldukça konuşuluyor. Özellikle canlı oyun videolarına odaklanan girişim 2006 yılında kuruldu. Ancak son yıllarda yıldızı parlayan girişimin şu anda aylık 16 milyon civarı tekil ziyaretçisi bulunuyor. Twitch.tv’nin dikkatimizi çeken bir noktası Türkiye’den platforma bağlanan kullanıcılara ‘TR’ alt alan adının verilmesi. Bunun Twitch.tv ekbinin Türkiye pazarına yönelik gelecek planları hakkında ipucu verdiğini söyleyebiliriz.

Şubat 2013 En Pahalı Türkçe Domainler

 Bez.com $17,650

Depresyon.com 2,300EU

Jale.com $2,151

Agil.com $6,495

TakiSepeti.com 4,400TL

Maske $32,000

Soylu.com $3,200

Trt.net $3,800

Film.info $12,060

Kaya.net $1,450

TekCare.com $1,500

Rezerve.com$1,750

SuperKredi.com $1,000

Parfum.be 13,685 EU

Sefa.net $2,488

Findik.net $1,675

Kimbilir.com $5,000

Zerafet.com $4,000

Kaynak:  
http://www.teknolojidunyasi.com/2013/03/subat-2013-turkce-domain-satslar.html

Temmuz 2012 de satılan en pahalı domainler

 

İşte temmuz ayının en pahalı domain satışları:

(Domain - Satıldığı Fiyat - Satıldığı Platform)

 1. Metal.com - 140,000 $ - Sedo
 2. YG.com - 125,000 $ - Toby Clements Newsletter
 3. CricketScore.com - 118,000 $ - Domain Name Sales
 4. Mizu.com - 90,000 $ - Domain Name Sales
 5. ElectricCompany.com - 85,000 $ - Domain Name Sales
 6. Chargepoint.com - 80,000 $ - Sedo
 7. CheapCruises.co.uk - 77,500 $ - Fwitter.co.uk
 8. Finance.co.za - 70,000 $ - Durni Companies
 9. JustWink.com - 65,000 $ - GoDaddy Auctions
 10. Addictions.com - 50,000 $ - Domain Holdings
 11. Jolla.com - 50,000 $ - Domain Name Sales
 12. Expecting.com - 49,999 $ - Sedo
 13. Stratford.com - 47,000 $ - Toby Clements Newsletter
 14. Circumcision.com - 45,000 $ - Most Wanted Domains
 15. Trash.com - 44,000 $ - Moniker / SnapNames
 16. Emar.com - 43,000 $ - Domain Name Sales
 17. PDC.com - 40,450 $ - Moniker / SnapNames
 18. ArcticWolf.com - 35,450 $ - Moniker / SnapNames
 19. Wagr.com - 33,200 $ - Domain Name Sales
 20. Ayya.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 21. ElectricCompanies.com - 30,000 $ - Domain Name Sales
 22. Sugar.co - 30,000 $ - Sedo
 23. Hipsters.com - 28,500 $ - Moniker / SnapNames / AfternicDLS
 24. DataGuru.com - 28,000 $ - Moniker / SnapNames
 25. GR.ee - 25,830 $ - Sedo
 26. SportsPicks.com - 25,660 $ - NameJet
 27. Tackboard.com - 25,000 $ - Sedo
 28. SSM.com - 25,000 $ - Sedo
 29. TheGold.com - 25,000 $ - Most Wanted Domains
 30. DiamondDistrict.com - 25,000 $ - Toby Clements Newsletter
Kaynak:  http://www.domainom.com/20120803/temmuz-2012nin-en-pahali-domain-satislari 

Temmuz 2012 de satılan en pahalı Türkçe domainler

 
 1. emar.com - 43,000 $
 2. kizil.com - 9,000 $
 3. baris.com - 4,500 $
 4. sanaltur.com - 4,000 $
 5. ustam.com - 3,000 $
 6. menenjit.com - 2,500 $
 7. sakaryahaber.com - 2,205 $
 8. kukla.com - 1,754 $
 9. futbolaski.com - 1,595 $
 10. mobilpark.com - 1,500 $
 11. ingilizce.org - 1,250 $

Tüketicilere Bakış Açınızı Değiştirecek Üç Tarihsel Deney

 İnternetten satış yaparken başarılı olmanın yolu yalnızca iyi tasarım, etkili içerik, güvenli altyapı ya da doğruödeme sisteminden mi geçer? Bunlar ve bunlar gibi diğer birçok faktör yeni başlayan bir e-ticaret girişimcisinin üzerinde durması gereken noktalar, orası kesin. Ancak internetten satış yapanların önceliği tüketiciyi anlamak, yani aslında insanı ve tekrar eden davranış kalıplarını anlamak değil midir?

Aşağıda bu davranış kalıplarından üç tanesi ve bunlarla özdeşleşmiş olan üç tarihsel deney yer alıyor. Yalnızca bu tip kalıplar (ya da refleks davranışlar) üzerinden tüketicileri parçaları aynı olan bir bütün olarak tanımlamaya çalışmak kolaycılık olacaktır. Nitekim tüketiciyi anlamak sürekli bir takibi ve veri okumasını gerektirir. Ancak yine de iyi bir başlangıç için insana (ve tüketiciye) dair birkaç önemli noktadan haberdar olmakta fayda var.

Son olarak unutmayalım -her ne kadar kafa karıştırıcı ve kendi içinde çelişiyor gibi gözükse de- genellemeler bireylere değil, kitlelere yapılır.

 • 42. Sokak Deneyi (1969): İnsanlar çoğunluğun kararlarından etkilenir, bu kararlara uyum sağlar.
 • Milgram Deneyi (1961): İnsanlar otoriteyi ve fikir önderlerini takip eder.
 • Kurabiye Kavanozu Deneyi (1975): İnsanlar nadir olana daha fazla sahip olmak ister, nadir olanı daha çekici bulur.

42. Sokak Deneyi

42Sokak Deneyi1969 yılında New York’ta 42. sokakta yapılan bu deneyde tek bir kişiden gökyüzüne doğru -anlamsız bir şekilde- bakması istenir. Yanından gelip geçen insanlar ise bu davranıştan etkilenmez, yollarına devam ederler. Sonraki aşamada ise gökyüzüne bakan insan sayısı 15′e yükseltilir ve bu grubun yanlarından geçenlerin yüzde 40′ı gökyüzüne bakan bu insanları gördükten sonra durmaya karar verip, gökyüzünde ne oluyor diye yukarı bakmaya başlarlar.

Yani ne anlıyoruz? Kitlelerin, grupların ya da göreceli olarak çoğunluğun davranışları bireyleri ve aldıkları kararları etkiler. Çünkü bizden önce bize yol gösterebilecek eylemlerde bulunmuş olanların (hele bu kişiler bir de anlamlı bir sayıya erişmiş ise) davranışları mantıklı gözükür ve bizim de benzer eylemlerde bulunmamız çıkarımıza olarak değerlendirilir.

Günün en çok tıklanan yazısı/sayfası, en çok satın alınan ürünü, okuyuculardan gelen yorumlar ya da en çok yorum/yıldız alan ürünler/sayfalar bu deneye paralel olarak online tüketici davranışlarında kullanılabilecek olan yöntemlerdir.

Bu noktada geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 200 koyunluk toplu intiharın da hatırlanmasını rica ederim.

Kurabiye Kavanozu Deneyi

Kurabiye Canavarı1975 yılında gerçekleştirilen bu deneyde, katılımcılara iki farklı kavanozdaki kurabiyeler tattırılıyor ve kurabiyelerin hangisinin daha iyi olduğu soruluyor. Yalnız kavanozlar arasındaki fark sayı olarak birinde 10, birinde ise 2 tane olması. Kurabiyeler ise aynı kurabiyeler. Sonuç olarak ise denekler içinde az sayıda olan kavanozdan aldıkları kurabiyelerin tadının daha iyi olduğunu belirtiyor.

Yani bir ürün az sayıda olursa, kısıtlı zaman içinde satın alınabilir ya da indirimli halde kalırsa ve hatta yalnızca belirlenen bir grubun (kura, şans, yarışma vs) satın alabilmesi olanağı verilirse talep daha fazla olacaktır.Yokluk talebi getirir.

Bu yöntemi en çok kullananlar ise bildiğiniz gibi fırsat siteleridir. Fırsat sitesi olmasanız bile yalnızca sosyal medya hesaplarınızı ya da e-posta listelerinizi takip eden kişilere özel ve sınırlı sayıda kampanyalar ya da yalnızca belirli bir saat içinde sitenize uğrayanlara yine belirli sayıdaki ürünleri sunabilirsiniz. Davetiye ile işleyen üyelik siteleri ya da yarışma ile alınmaya hak kazanan ürünler de yine tüketicilerin gözünde daha çekici bir konuma sahip olacaktır.

Milgram Deneyi

Milgram Deneyi1961 yılında gerçekleşen ve etik temelli tartışmaların yanında hala büyük saygı ile anılan Milgram Deneyi‘ndeotorite ve itaatkarlık sorgulanır. Çalışmaya göre “öğretmen” rolü verilen denekler karşılarındaki odada yer alan ve kelime çiftlerini ezberlemeye çalışan “öğrenci”ye her yanlışlarında elektrik vermekle yükümlüler. Önlerinde yer alan ve 15 volttan 450 volta kadar izin veren elektrik şoku makinesinin kullanımıyla ise öğrencinin her yanlışında voltun denek tarafından arttırılması doktorlar tarafından zorunlu kılınır.

Deneyde öğrenci olarak “rol yapan” kişiye aslında elektrik verilmez ancak öğretmen rolü verilen denek, her yanlış cevapta karşısındaki odada yer alan kişinin acıyla kıvranıp çığlıklar atmasına rağmen voltu arttırmak zorundadır. Çünkü öğretmen olarak sürdürmesi gereken rol budur ve bu durum deneyi gerçekleştiren doktorlar tarafından sürekli verilen “deney devam etmenizi gerektiriyor”, “devam etmeniz deney için çok önemli” ve “devam etmekten başak çareniz yok, devam edeceksiniz” gibi emirlerle desteklenir. Deneye katılan ve elektrik şoku verme emirleri alan kişilerin yüzde 60′ından fazlası, karşılarındaki öğrencinin acıdan çığlıklar atmasına ve yardım dilenmesine rağmen 450 voltluk ölümcül elektrik şoklarını vermeye devam ederler.

İlginç olan ise deneye katılanların psikolojik sorunu bulunmuyordu ve sicil olarak temizdiler. O zaman deneklerneden böyle canice bir eylemde bulunmaya devam ettiler?

Milgram Deneyi’ne göre bireyler otoriteye ve onun kararlarına uyum sağlar, boyun eğerler. Alınacak sorumluluk otoritenin sorumluluğudur ve o kendisinden daha doğru olanı bilir. Böylece otoritenin, uzmanlığı yardımıyla verdiği kararlar ve sürdürdüğü eylemlere uyarak, kişiler zamandan ve enerjiden tasarruf etmiş olur. Bunun günümüzdeki karşılığı ise içerik pazarlaması ile kişinin/markanın kendini tanıtması ve fikir önderi olarak tavsiyelerinin dikkatle dinlenmesidir.

Dijital alanda istikrarlı bir şekilde görsel, yazılı veya işitsel içerik üretimiyle ya da fiziksel dünyadaki kariyeri ve uzmanlığı sayesinde sizin ürünlerinizle örtüşebilecek bir fikir önderi/otoritesi olan kişilerin tüketicileri etkileyebilmesi kuvvetle muhtemeldir ve bu deneyden ispatla tavsiye edilir.

Ya da siz kendi içerik pazarlamanızı kendiniz gerçekleştirip, uzman olmalı ve fikir önderi olmanın faydalarını yaşamalısınız.

EticaretMag.com Genel Yayın Yönetmeni. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ile Vrije Universiteit Brussels İşletme Yüksek Lisans mezunu. EticaretMag'in içerik, pazarlama ve iletişim stratejilerinden sorumlu.

Kaynak: http://eticaretmag.com/tuketicilere-bakis-acinizi-degistirecek-uc-tarihsel-deney/

Türkçe domain pazarı

 

Yargici.com $4,988

Yali.com $23,000

Babet.com $3,100

eTicaretci.net $2,000

Etki.com $2,750

Nerede.net $2,000

Pedagog.com $2,100

Hadise.com $30,000

Seri.com $45,000

YesilCay.com $9,150

HavalandirmaSistemleri.com $7,600

Tacir.net $4,700

SaglikHaber.com $4,000

Babet.com $4,113 (Satış iptal edildi)

Dahi.com $3,750

Didim.com $5,500

Satılan diğer domainleri görmek  için lütfen aşağıda ki linke tıklayın.

http://www.domainblogu.com/turkce-domain-satislari/satis/ 

 

Türkiye de internet kullanımı ve mobil pazar istatistikleri

 

Türkiye’de İnternet ve Mobil Pazar İstatistikleri – BTK Q3 Raporu

Türkiye’deki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanan raporda 2012 yılı Q3 (Temmuz-Ağustos-Eylül) dönemine ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir. BTK Raporu’nda internet ve mobil pazar ile ilgili geniş kapsamlı veriler bulunuyor.

İnternet ve Genişbant

2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken, dört yılda üç kattan fazla artışla 2012 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 19,3 milyona yaklaşmıştır.

Türkiye’de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2012 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’deki çevirmeli internet dahil toplam internet abone sayısı 19,35 milyon seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılının üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %5,6 artış gerçekleşmiş olup fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %50,3 olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçerek 2012 yılı üçüncü çeyreğinde 6,6 milyon olmuştur. Ülkemizde xDSL abonelerinin büyük kısmına ADSL teknolojisi ile hizmet sunulmaktadır.

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %80’inin 8 Mbit/sn hıza kadar bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızındaki genişbant abonelerin oranı 2012 yılı üçüncü çeyrekte %9’a yaklaşmıştır. 2 Mbit/s ve 4 Mbit/s hızlarındaki bağlantılar ile 8 Mbit/s’den daha hızlı olan bağlantıların oranlarının toplamı %10’a ulaşmıştır.

2012 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %88’i bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %12 ise kurumsal abonelerdir.

xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar payı 2012 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla %10,6 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet’in pazar payındaki gerileme devam ederek %74,9 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,4 olurken fiberin pazar payı %7,1 olarak gerçekleşmiştir.

OECD ülkeleri ortalama penetrasyon oranları Aralık 2011 itibarıyla DSL için %14,3, kablo için %7,7 ve fiber için %3,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise Eylül 2012 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %8,8, kablo için %0,7 ve fiber için %0,7 seviyesinde olduğu görülmektedir.

2012 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 315.024 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %69,5’i “com.tr”, %9,3’ü “gen.tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,5’i ise “web.tr” uzantısına sahiptir.

Bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %80’i Türkiye’de, %9’u ABD’de, %4’ü Almanya’da, %2’si Hollanda’da, %1′i İngiltere’de ve %4’ü diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bu sayı 428.220 elektronik imza ve 231.818 mobil imza olmak üzere toplam 660.038’e ulaşmıştır. 2012 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında %6,3, mobil imza sayısında ise %3,8 oranında artış gerçekleşmiştir.

Mobil Pazar

Eylül 2012 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %89,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 67,16 milyon mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Eylül 2012 itibarıyla 40,3 milyon aboneye ulaşmıştır.

2011 yılı üçüncü çeyrekte 28,6 milyon olan 3G abone sayısı 2012 yılı üçüncü çeyrekte 40,3 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 5.324.701’den 11.561.579’a yükselmiştir. 2012 üçüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 18.618 TByte olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 6.640.274 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 4.921.305
olarak gerçekleşmiştir.

2012 üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İsveç ve İtalya olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı ise %136,09’dur. Türkiye’de ise Eylül 2012 itibarıyla mobil penetrasyon oranı yaklaşık %90 seviyesindedir.

2012 yılı  üçüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %62’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %33,9’dan %37,9’a çıktığı görülmektedir.

2012 yılı üçüncü üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranının Avea’da %42,09, Turkcell’de %37,24 ve Vodafone’da %33,59 olduğu görülmektedir.

2012 yılının üçüncü üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea’da %1,6, Vodafone’da %2, Turkcell’de ise
%1,2 oranında artış yaşanmıştır.

2012 yılı üçüncü üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %20,8 oranında azalarak yaklaşık 3 milyon olarak gerçekleşmiştir. 15 Kasım itibarıyla toplam 49 milyondan fazla taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı  üçüncü üç aylık dönem  itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %52,34, Vodafone’un %28 ve Avea’nın %19,66’lık paya sahip olduğu görülmektedir.

2012 yılı üçüncü üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell’in %53,3, Vodafone’un %29,1, Avea’nın ise %17,6 pazar payına sahip olduğu görülmektedir.  Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell’in %50,8, Avea’nın %23 ve Vodafone’un %26,2 pay aldığı görülmektedir. Toplam mobil abonelerin yaklaşık %91,7’si bireysel, %8,3’ü ise kurumsaldır.

Mobil Trafik Hacmi

2012 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 44,1 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı üçüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %1,3 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %15,4 oranında arttığı görülmektedir.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell’in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık %2,86, Avea’nın %0,02 ve Vodafone’un ise %0,04 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell’in trafik hacminde %15,4, Vodafone’un trafik hacminde %17,5 ve Avea’nın trafik hacminde %12,5 oranında artış olduğu görülmektedir.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe göre Vodafone’un payı %31,21’den %31,78’e yükselmiş, Avea’nın pazar payı %23,15’ten %22,57’ye düşmüş; Turkcell’in pazar payı ise %45,64’ten %45,65’e yükselmiştir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise, Turkcell’in pazar payının %44,96’dan %45,65’e yükseldiği; Vodafone’un pazar payı %32,18’den %31,78’e düşerken Avea’nın pazar payının da %22,85’ten %22,57’ye düştüğü görülmektedir.

Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan ve Fransa olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanmaktadır.

2012 yılı üçüncü üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık %10,5 oranında artarak 46.166 milyon civarında gerçekleşirken 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısı bir önceki döneme kıyasla %7 oranında artarak 78,3 milyona yükselmiştir.  Gönderilen MMS sayısı henüz düşük seviyelerde olmakla birlikte 2011 yılı ikinci yarısından sonra ciddi artış göstermiştir.

2012 yılı üçüncü üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell’in SMS sayısı yaklaşık %13,4 oranında, Avea’nın SMS sayısı %4,8 oranında ve Vodafone’un SMS sayısı ise %11,3 oranında artmıştır.

Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2010 yılında 13,84 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2011 yılında bir önceki yıla göre %8,3 oranında artış göstererek 14,98 milyar TL’ye yükselmiştir.

2012 yılı üçüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %50,97, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla %28,87 ve %20,16 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2012 yılı üçüncü çeyrekte oluşan gelire göre pazar payları 2011 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 1,19 puan azaldığı, Avea’nın pazar payının 0,57 ve Vodafone’un pazar payının ise 0,62 puan arttığı görülmektedir.

2008 yılında mobil işletmecilerin gelirlerinin yaklaşık %81’ini konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2011 yılında %77’ye gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,26 iken 2011 yılında %7,31’e yükselmiştir. SMS+MMS gelirleri 2011 yılında toplam gelirin yaklaşık %11,61’ini oluşturmaktadır.

Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %66,9’unu, Avea’nın gelirlerinin %69,28’ini ve Vodafone’un gelirlerinin %70,12’sini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %10,41’ini, Avea’nın gelirlerinin %10,22’sini ve Vodafone’un gelirlerinin %13,98’ini oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Vodafone’da %11,75, Avea’da %17,03 ve Turkcell’de %15,13 paya sahiptir.

2012 üçüncü çeyreğinde 299 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil
telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

Türkiye de ve Dünya da E-ticaretin durumu ve geleceği

 E-ticaret

Maven Partners danışmanlık şirketinin yaptığı “E-ticaret Araştırması”na göre Türkiye e-ticaret pazarı dünya ortalamasının üzerinde, oldukça hızlı bir büyüme oranına sahip. Araştırma verileri e-ticaret gelirlerinin 29 milyar TL’yi bulduğu Türkiye’nin 2015′teki e-ticaret hacminin 119 milyar TL’yi bulacağını ortaya koyuyor.

Araştırma verilerine göre, Türkiye, e-ticaret pazarı, mevcut durumda dünya ortalamasının üzerinde, oldukça hızlı büyüyen bir pazar konumunda. Maven Partners’ı yaptığı güncel araştırma sonuçlarına göre geçtiğimiz sene e-ticaret gelirlerinin 29 milyar TL’yi bulduğu Türkiye’nin 2015′teki e-ticaret hacminin 119 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Dünyada e-ticareti hangi faktörler şekillendiriyor?” sorusuna da yanıt aranan araştırmaya göre e-ticareti şekillendiren dört temel faktör şöyle sıralanıyor:

Yükselen internet kullanımı:

2012 itibariyle internet kullanımı penetrasyonu gelişmiş ülkelerde yüzde 65′in üzerine çıkmış durumda. Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler bazında ise bu oran yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor. 2012 başında internet penetrasyonu yüzde 43 seviyesinde olan Türkiye, dünyanın en büyük 13′üncü internet popülasyonuna sahip.

Akıllı telefon / tablet sahipliği:

İternet üzerinden alışveriş yapan nüfusun ortalama yüzde 40′ı akıllı telefon, yüzde 15′i ise tablet sahibi. Dolayısıyla e-ticaret’i bir uzantısı olan m-ticaret’in de (Mobil Ticaret) dünyada giderek artması bekleniyor.

Artan internet güvenilirliği:

Dünya çapında hızla yaygınlaşan kredi kartı kullanımı ve internet güvenliği, internet üzeriden alışverişin önünü açan önemli bir diğer etken.

Sosyal ağlar ve sosyal ticaret:

Dünyada yaklaşık 1 milyar Facebook, 250 milyon Twitter üyesi bulunuyor. Gittikçe artan sosyal ağ kullanımı sayesinde tüketiciler, internet üzerinden ürün ya da hizmet alma konusundaki çekincelerini ilgili ürünü deneyimlemiş kullanıcıların yorumlarını ve görüşlerini alarak giderebiliyorlar. Bu gelişim de e-ticaret pazarını olumlu etkiliyor.


Dünyada e-ticaret hacminin büyüme oranları

E-ticaret hacmi nereye gidiyor?

Maven Partners danışmanlık, 2011′de toplam 984 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen dünya e-ticaret hacminin 2015′te 1.4 trilyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Bu değerlendirmenin ardında, son yıllarda yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşen yıllık pazar büyümesinin özellikle gelişmiş ülkelerde azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda dünya genelinde ortalama yüzde 10 seviyelerine ineceği beklentisi yer alıyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki yüzde 50′nin üzerindeki büyüme hızları da zamanla gelişmiş ülkelere benzer şekilde durağanlaşacak.

Dünyada internetten neler alınıyor?

Dünyanın en büyük e-ticaret pazarları arasında Amerika ve İngiltere başı çekiyor. Amerika’da tüm nüfusun internet erişim penetrasyonu yüzde 78, İngiltere’de yüzde 82 oranında. İnternet üzerinden alışveriş yapanların ortalama yüzde 45′i akıllı telefon sahibi.

Harcanabilir gelirin ortalama yüzde 25′i internet üzerinden alışverişe gidiyor. Amerika’da internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 42′si internetten sıklıkla market alışverişi, yüzde 32′si internetten kıyafet alışverişi yaptıklarını söylüyor. İngiltere’de ise ilk sırada kıyafet alışverişi (yüzde 36), ikinci sırada yiyecek siparişleri (yüzde 33) geliyor.

Gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıldığında benzer oranlara rastlamakla birlikte, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kıyafet ve market ürünlerinin yanı sıra elektronik de öne çıkıyor. (Almanya yüzde 45 sıklıkla, Fransa yüzde 24 sıklıkla.)

Gelişmekte olan ülkeler genelinde internet üzerinden sıklıkla elektronik ürün satışları yapılıyor.

Örneğin: Arjantin’de internet üzeriden alışveriş yapan kitlenin yüzde 36′sı, Brezilya’da yüzde 45′i, Rusya’da yüzde 35′i internetten sıklıkla elektronik ürünler satın alıyor. Türkiye’de internetten elektronik ürün alışveriş sıklığı yüzde 36 seviyelerindeKaynak: http://www.patronturk.com/turkiye-e-ticaret-pazari-dunyadan-hizli-buyuyor#ixzz2DooDtGho

Yıllara göre Türkiye de e-ticaret hacmi

  Türkiye’de de e-ticaret son 10 yılda inanılmaz mesafe aldı. Şu anda tek veri olarak açıklanan ve sadece kredi kartı ile yapılan alışverişleri kapsayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine gore Ülkemizdeki e-ticaret hacmi 2010 yılında bir önceki  seneye göre %48 büyüme göstererek, 15,2 milyar TL’ye ulaştı. Kriz yıllarında bile büyümesini sürdüren e-ticaret gerçek bir kazanç kapısı olmaya devam edecek.


Kaynak: ETİCAD (E-ticaret siteleri ve işletmecileri derneği)  
http://www.eticad.org.tr/bilgi-merkezi/sektorel-bilgiler/yillara-gore-turkiyedeki-e-ticaret-hacmi/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 yılında yerli ve yabancı kredi kartları ile Türkiye'de e-ticaret cirosu 262 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2011 yılı ilk yarısında ise 10 milyar TL'yi aşmış durumda.   Haziran 2011 itibarıyla Türkiye'de 32 bin adet e-ticaret yapılabilen işyeri bulunuyor 

Kaynak:  
http://www.capital.com.tr/kullanici-bilinci-arttikca-eticaret-hacmi-de-artiyor-haberler/23504.aspx 

 
    Site Haritası